KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM DUBÍ 21. 10. 2019

Výroční členská schůze městské organizace KSČM v Dubí se uskutečnila v příjemném prostředí Klubu seniorů. Během dvou a půl hodiny přítomní členové projednali všechny body programu a přijali usnesení. Zpráva předsedy MO a současně i OV KSČM Tomáše Zíky byla konkrétní a vypovídala o práci organizace za uplynulé dvouleté období od poslední VČS. Výčet akcí, které MO organizuje pro veřejnost je obsáhlý a i díky tomu jsou komunisté v Dubí v povědomosti občanů. Místopředseda MO KSČM Petr Felt seznámil členy s návrhy aktualizace programu KSČM a krátkodobého programu strany. Doplnila jej tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková. Připomínky a návrhy změn Stanov předala organizace písemně na OV. Výbor organizace předložil VČS řadu kádrových návrhů, která by měly figurovat i na okresní konferenci. Jitka Hanousková poděkovala předsedovi, výboru i členům za aktivitu, informovala jednání o posledním zasedání KV KSČM a o aktualitách v KZ a.s. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

(jh)