KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

BESEDA S POSLANKYNÍ MARTOU SEMELOVOU V LITOMĚŘICÍCH

Ve středu 15.6.2016 proběhla od 16 hodin v zasedací síni OV KSČM v Litoměřicích beseda s poslankyní PSP ČR Martou Semelovou.
Marta se všem početným hostům v krátkosti představila a zarecitovala báseň od Jarmily Jesenské ,,Poděkování „, která byla věnována k  95. výročí založení KSČ. Dále v krátkosti pohovořila o IX. sjezdu KSČM a jeho prioritních úkolech do příštích let. Následnou debatu s hosty řídil poslanec Josef Šenfeld a několik trefných otázek měl i Bohumil Zajpt. Dvě hodiny utekly jak voda a já musím jen konstatovat, že ačkoli je Marta Semelová žena drobné postavy i výšky…je to žena velkých slov i skutků. Cituji její slova: musíme se zastat naší minulosti,aby lidé věděli,že se dokážeme zastat i jich samotných.

Za MV KSČM Duchcov Martina Zigmundová, Stanislav Vosátka

besedy se aktivně zúčastnil i poslanec EP Jaromír Kohlíček

foto OV KSČM Litoměřice