KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

22. místo KANDIDÁT NATAŠA SCHALKOVÁ

NATAŠA SCHALKOVÁ    SCHALKOVÁ N. R

60 let, bydliště Duchcov. Obor prodavač textilu – tomu se věnovala 30 let. 13 let byla zaměstnaná v a. s. lázně Teplice v Č. jako pokojská. Je členkou MV Teplice a předsedkyně Levicového klubu žen Teplice. „Činnost v LKŽ je pro mne velkou prioritou. Zaměřujeme se především na zvýšení účasti žen na veřejném životě. Snažíme se překonávat rezignaci žen na politiku a povzbuzovat jejich zájem o řešení místních a regionálních problémů. Spolupracujeme s členkami obecních a krajských zastupitelstev. Prosazovat chci adekvátní zastoupení žen ve funkcích v politických stranách, včetně začlenění zásady rovných příležitostí. Změnit to, co bylo zvyklostí po staletí v myšlení, přístupech, hodnotách a chování lidí, je otázkou několika generací. A protože mnohé související s touto změnou začíná výchovou, domnívám se, že také mnohé mají v rukou samotné ženy. Závěrem: Chci podpořit zlepšení sociálních jistot, zdravotnictví a rozvoj vzdělávání ve školství.“