KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ZÁBAVA K MDŽ V DUBÍ 4. 3. 2017

Poprvé v Dubí…

              V sobotu 4. března se od 20:00 hodin konala poprvé v Dubí zábava připravená k svátku žen – tedy MDŽ. Sešlo se přes 150 lidiček (včetně obsluhy ). Všechny ženy dostaly u vstupu do předsálí dubský perníček ve tvaru srdce s nápisem MDŽ a rudý karafiát. Večerem za pořádající organizaci KSČM Dubí provázel její předseda Tomáš Zíka. Ten připomněl, že letos slavíme 106. a 108 .výročí tohoto svátku našich žen. Proč dvě čísla??? To je prosté. Ve světě se poprvé oficiálně MDŽ slavilo 28. února 1909 – což je 108 let. No a samozřejmě u nás (tehdy v Rakousko – Uhersku) to bylo až o dva roky později, tedy až roku 1911.

              K tanci a poslechu hrála skupina Alibi – a věřte, že hrála úžasně. Od současných hitů přes polku s valčíkem až po olddis. Chvíle mezi tancováním vyplnili pořadatelé předtančením sourozeneckého páru Pechových (14 a 9 let), kteří přítomným předvedli ukázku latiny. Nechyběla zde ani sranda soutěž párů v balení manželky (přítelkyně) a soutěž o nejlepší taneční pár. Vítězové obdrželi lahev sektu. Samozřejmostí zábavy byla tombola – vlastně dvě. Ta první klasická, kde se vyhrávalo na orazítkované lístky – 200 cen. A ta druhá, která se slosovávala po 23. hodině, a bylo v ní sedm cen. Včetně prasečí hlavy, nebo slivovice či rychlovarných konvic. Vrcholem večera bylo nádherné vystoupení Matěje Matouše – diodová show. Poslední unavení tanečníci odcházeli spokojeni směrem ke svým domovům dlouze po druhé hodině ranní.

Závěrem mi za nás organizátory dovolte poděkovat: v první řadě vám všem, kteří jste naší „první“ zábavu k MDŽ podpořili svojí účastí. Dále patří poděkování všem sponzorům a to ať těm, kteří přispěli finančně, či věcně na velmi bohatou tombolu. V neposlední řadě patří poděkování skvělé kapele Alibi a majitelům se zaměstnanci Vysokého domu, kde se zábava konala. Za mě osobně pak dovolte ještě poděkovat celému realizačnímu týmu za jejich nelehkou práci.

A na úplný konec si vás ještě dovolím pozvat na další akce pořádané MO KSČM Dubí. Ať už na tu nejbližší – kuličkiádu dne 22.4. od 14:00 hodin, nebo 1.máj dne 1.5. od 15:00 hodin v oboře Mstišov.

                                              Tomáš Zíka – předseda MO KSČM Dubí

 foto Tomáš Zíka a  archiv skupiny Alibi