KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A DOTACE ZM TEPLICE 26. 11. 2018

Účast: A. Souček, J. Řehák, F. Podroužek, Kadeřábek, Z. Bergman, J. Kohlíček, I. Müllerová, H. Hanza, M. Fujdiak, J. Číže

Po uvítání předsedou výboru a představení zastupitelů se výbor zabýval 3 body jednání. Prvním byla Možnost výjezdu I/13 ve směru od Bíliny na Novou Ves, druhým Připomínky k PUMM a třetím Různé.

Závěry jednání:
1) I. Müllerová připraví dopis primátora na ŘSD Chomutov se žádostí o posouzení možnosti propojení I/13 se sídlištěm Nová Ves.

2) PUMM
2.1) A. Souček vyjádřil uspokojení nad oběma částmi návrhu z pohledu jejich komplexnosti a navržených opatření a doporučené dopravní koncepce pro budoucí období.
2.2) Z. Bergman – v PUMM zvažme severní obchvat města v trase od konce čtyřpruhu v Dubí pod Pozorkou kolem Novosedlic a Proboštova k Olympii.
2.3) H. Hanza – hlavní směr dopravy je východ – jih, řešením může být Prosetická spojka v trase Panorama – Bystřanský hřbitov. Trnovanská a ulice u Panoramy budou v roce 2020 upraveny. Obchvat za Doubravkou, mezi Drahkovem a Kvítkovem nemá aktuálně velký význam.
2.4) Z. Bergman – chtějme záchytná parkoviště. Parkovací dům v Alejní (příp. jinde u středu města) s nájezdem i výjezdem z průtahu, buď na místě současného parkoviště, nebo v lokalitě u sjezdu u pošty.
2.5) Z. Bergman a další – cyklodoprava – jaká opatření přijmout k rozvoji? Žádáme doplnit do PUMM návrh sítě vhodných tras pro cyklodopravu (viz zápisy ze zasedání DoDo ze dne 3. 11. 2015 a ze dne 20. 10. 2016).
2.6) Z. Bergman, F. Podroužek, H. Hanza – řidiči se neumějí pohybovat v pěší zóně. Chceme posoudit zklidnění nám. Svobody – např. částečným zjednosměrněním či uzavírkou.
2.7) Z. Bergman – do jaké míra je železnice použitelná pro PUMM? (viz projekt TEMMŽE – A. Souček poskytne podkladové dokumenty k projektu členům výboru a zpracovatelům PUMM).
Jedná se o připomínky členů výboru, které budou prostřednictvím města/magistrátu předány zpracovatelům PUMM k vypořádání.

3) Různé:
3.1) A. Souček – Nebylo by možné na Pražské od Šanovského parku do Bystřan naznačit cyklopruh? I. Muellerová – komplexní systém tras cyklodopravy bude naplánován dle závěrů/opatření přijatého PUMM. H. Hanza – Finance na studie systému cyklostezek by neměly být problém a dají se řešit formou rozpočtového opatření.
3.2) J. Řehák, J. Kohlíček – chodníček za konečnou trolejbusu na Třešňovce – směr Kladruby je kudrnatý – lze opravit? J. Řehák navštíví I. Müllerovou v této věci.
3.3) F. Podroužek, A. Souček – bude nějaké nové dopravní řešení u nového Kauflandu? Otevírá se 13. 12. 2018. I. Müllerová – pro osobní dopravu přístup ze 3 směrů, pro nákladní pouze z Dobrovolců – zatím bez opatření. Parkovacích míst 150, s MHD se zatím nepočítá.
3.4) Z. Bergman – SŽDC ohlašuje redukci přejezdů – H. Hanza – připravuje se rozšíření podjezdu v E. Dvořákové a semafor na křižovatce.

Závěrem předseda poděkoval všem za účast. Termín příští schůze výboru bude dojednán na zastupitelstvu dne 17. prosince 2018. A. Souček rozešle návrh systému cyklostezek, který výbor DODO vypracoval v minulém volebním období (zápisy ze zasedání DoDo ze dne 3. 11. 2015 a ze dne 20. 10. 2016) a ty budou poskytnuty tvůrcům PUMM.

Zapsal: Jaromír Kohlíček