KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ZPRÁVA O ASPEKTECH TÝKAJÍCÍCH SE ZÁKLADNÍCH PRÁV V INTEGRACI ROMŮ V EU

 

JK 2017 7vystoupení JAROMÍRA KOHLÍČKA

na plenárním zasedání ve Štrasburku ze dne 24.10.

Zpráva paní Soraye Post obsahuje spoustu zajímavých tvrzení, převzatých z různých článků, které vesměs, bez ohledu na zkoumání důvodů, zobrazují subjektivní názory autorů. Klasickým příkladem je libovolné stanovení toho, kdo je považován za Roma. Zpravidla jsou takto, politicky nekorektně, označovány všechny sociálně vyloučené osoby v daném státě. V ČR se v roce 2010 přihlásilo k romské národnosti něco přes 5000 občanů, ve speciálním školství přitom studovalo cca. 500 dětí romské národnosti. V článku 20 zprávy jsou vyzývány členské státy, aby v souvislosti s migrací, řešily předpojatost vůči romským uprchlíkům a žadatelům o azyl ze zemí západního Balkánu, mezi nimiž je co do počtu mnoho Romů, což může souviset s konkrétními faktory ovlivňujícími místní romskou komunitu… Ve článku 21 je vyjádřeno hluboké znepokojení množstvím Romů bez státního občanství v Evropě. Autorka zcela pomíjí existenci desítek tisíc neobčanů v Lotyšsku a Estonsku. V článku 29 jsou členské státy vyzvány, aby v rámci policejních sil zřídily jednotky pro řešení zločinů z nenávisti…Domnívám se, že takový přístup by zakládal nerovnost před zákonem, a že je tedy v rozporu se základními normami EU. V EU žije 90 uznaných národnostních menšin a autorka si zřejmě se záměrem očernit určité státy EU vybrala právě jednu z nich.