KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLICE 25. ZÁŘÍ 2015

Návrh programu obsahoval 47 bodů a úvodní část, takže bylo o čem jednat. V první části byl zvolen nový přísedící Okresního soudu, schválena rozpočtová opatření Rady za poslední období a převod části prostředků města z Komerční banky do České národní banky. Tento převod umožňuje nejvyšší možnou ochranu prostředků. Obecně závazná vyhláška zavádí poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Konzervativní odhad výše vybraných poplatků za rok je cca 2 mil. Kč a tyto prostředky mohou alespoň trochu kompenzovat náklady na úklid po našich lázeňských hostech. V pátém bodě se zastupitelstvo shodlo na postupném pořízení nízkopodlažních trolejbusů, tzv. hybridních, které by v místech, kde chybí trolej, mohly jezdit jako elektrobusy. (Pohon prostředků MHD čistě na akumulátory je zatím zkoušen v devíti velkých městech EU. Hlavními problémy jsou váha akumulátoru, rychlost dobíjení, dojezd s nabitými akumulátory a spolehlivost.) Tuto perspektivu jsme podpořili s tím, že v nejbližších několika letech tyto nové trolejbusy postupně nahradí autobusové linky MHD. Od bodu 6 do bodu 33 zastupitelstvo schvalovalo, případně odmítalo prodeje, převody, případně vykoupení pozemků. Bod 34 byl poněkud tajemně nazván Změna katastrální hranice mezi k.ú. Teplice a k.ú. Teplice – Trnovany. Vysvětlení ale bylo prosté. Hranice k.ú. původně vedla napříč budovou a schválená nová hranice budovu zasazuje do jednoho k.ú. tím, že vede po vnějším obvodu budovy. Bod 35 souvisí s tím, že na území města máme komunikace II. a III. třídy, které vlastní kraj, a pokud chceme na takového komunikaci cokoliv vybudovat, musíme uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (to platí obecně pro veškeré takovéto stavby). V tomto případě šlo o obnovu stávajícího a vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Křižíkova. V bodě 38 zastupitelé odsouhlasili prodej hrobového příslušenství jedné z deseti hrobek na Městském hřbitově Teplice, které jsou bez majitele, a město je nabízí k odprodeji. V bodě 39 rozhodli zastupitelé o odložení termínu vypsání výběrového řízení na dopravce MHD s tím, že nám to umožní v návaznosti na plán udržitelné městské mobility, který je připravován, větší šanci na získání dotace na nákup nových dopravních prostředků. V bodě 40 a 41 byla schválena pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu a kultury, přičemž tyto dotace jsou oproti minulému období zvýšeny. V bodě 42 jsme rozhodli o mimořádné dotaci pro Fotbalový klub Teplice. Na této dotaci jsme se shodli již na minulém zastupitelstvu a při dnešním jednání jsme schválili vhodnou právní formu poskytnutí této dotace. Bod 43, tedy projednání návštěvního řádu fotbalového stadionu Na Stínadlech, souvisí s požadavky Synotligy na získání dokladu o bezpečnosti a způsobilosti stadionu. Dokument se skládá z dotazníku o sedmi kolonkách, v němž jednotlivé organizace (Policie, hasiči, statik atd.) deklarují bezpečnost a způsobilost stadionu pro daný účel.  Návštěvní řád sám hlavně obsahuje spoustu zákazů pro návštěvníky. V bodě Rozvoj dopravní infrastruktury (č. 44) jsem informoval o činnosti Výboru, byl odsouhlasen návrh na zpracování cyklostezky středem města ze Šanovského parku směrem do Řetenic a vyjádřen zájem o pokračování v přípravě trnovanské spojky. Tento poslední bod je klíčový pro možnost připravit řešení beznadějné dopravní situace na hlavní silnici mezi Červeným kostelem a výjezdem z města směrem k Olympii. Obchvat by měl začínat před Olympií, minout Rooseveltovu výšinu a před Valencií (zastávka ŽD Proboštov) mezi tratí a Angrem převést dopravu do Nákladní ulice. Toto usnesení zastupitelstva je podkladem pro dopravní průzkum, který letos a v příštím roce bude organizovat Ministerstvo dopravy. Bod 45 – Obnova železniční trati č. 097 – Řetenice – Lovosice – je výsledkem snahy Zelených obejít naši iniciativu, která již před třemi měsíci spustila petici adresovanou předsedovi Poslanecké sněmovny. Přestože jsem nabídl jak Zeleným, tak pro Teplice, účast v petičním výboru, raději vytvořili několik vlastních petic ve velmi podobném duchu, které apelují na ministra dopravy, hejtmana a další osoby a instituce. Ve vystoupení k tomuto bodu jsem zdůraznil, že o infrastrukturu železnice včetně oprav pečuje Správa železniční dopravní cesty, s jejímž ředitelem jednám, a o zařazení větších akcí do rozpočtu, ať už státního, nebo Státního fondu dopravní infrastruktury rozhoduje Poslanecká sněmovna. Proto je správným adresátem petice předseda Poslanecké sněmovny. To ovšem nijak nebrání tomu, aby byly osloveny jiné osoby a organizace. Pan ředitel Gymnázia nás v závěrečném bodě svojí prezentací přesvědčoval, že zřejmě opět četl Stavební zákon. Jeho zdlouhavý a chaotický výklad ovšem nesvědčil o tom, že by tento materiál měl zažitý. Jádrem jeho sdělení bylo „Využijme nabízené dotace k vytvoření nového územního plánu.“ Bylo obtížné přesvědčit jej, že nejdříve bude nutné dokončit změnu č. 2 územního plánu a teprve potom můžeme přistoupit k tvorbě nového dokumentu. Příští zastupitelstvo se sejde krátce po Mikuláši a jedním z hlavních bodů bude návrh rozpočtu na rok 2016.

Jaromír Kohlíček