KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

1. ZASEDÁNÍ OV KSČM 2. 2. 2016

Okresní shromáždění předsedů ZO, MO a MV KSČM se zabývalo vyhodnocením průběhu a kontrolou usnesení Okresní konference, projednalo zprávu o činnosti VV OV KSČM od okresní konference, schválilo rozbor hospodaření za rok 2015, vzalo na vědomí zprávu předsedy ORK. Důležitou součástí jednání byla příprava na podzimní volby do KZ. V té souvislosti účastníci diskutovali o krajské konferenci 13.2. a nevhodnosti navrženého volebního řádu pro volbu pořadí kandidátů. Delegáti z okresu Teplice k němu vznesou na Krajské konferenci námitku. Usnesení ze zasedání bylo přijato jednomyslně.  (jh)