KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno 28.2.2019

JAK ZABRÁNIT ZVYŠOVÁNÍ CEN ELEKTŘINY

úvaha poslance EP Ing. Jaromíra Kohlíčka,CSc.

Elektrická energie je nesporně krví průmyslu i společnosti. Pokud se podaří některé zemi zajistit si levnější energii, získá tím proti ostatním státům komparativní výhodu. To je hlavni důvod, proč se Norsko z chudého státu na počátku 20. století změnilo v jednu z nejbohatších zemi světa. Prudké toky ve fjordech i dnes umožňují instalaci mnoha vodních elektráren a mimo jiné dávají i dostatek elektrického proudu pro rychlý rozvoj elektromobility.
Pokud se náš stát rozhodl stanovovat cenu elektřiny na burze na základě obchodování s několika procenty instalovaného výkonu a navíc chce, na základě ne zcela technicky zvládnuté změny energetické základny v Německu, podporovat rychlý nárůst ceny elektřiny, pak něco není v pořádku.
Postupný odklon od uhlí v České republice je sice nutností, v Německu si však politici předepsali Energiewende, příliš smělý přechod od jádra a fosilních paliv k obnovitelným zdrojům, přičemž dnes momentální zvýšenou spotřebu uhlí kryjí dovozem a zvýšené emise oxidu uhlíku jim nevadí. Hlavně, když zabrání nebezpečí zničení jaderných bloku uprostřed Německa vlnou tsunami či po zemětřesení. A i kvůli této nesmyslné úvaze se má v České republice výrazně zvyšovat cena elektřiny?
Mám jiné řešení, zkusme raději odpojit cenu energie v tuzemsku od těchto nesmyslů, podobně jako to udělali v Polsku, a připravme urychleně dostavbu Temelína a Dukovan. Zabraňme dalším tunelům jako byl například ten solární, jehož jediný přínos představovaly velké zisky solárních baronů.
Zkusme využít potenciál našich vodních toků a podpořme rozvoj výroby teplé vody vakuovými kolektory stejně jako instalace malých fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů. Připravme program na využití vodíku a návazně podpořme vývoj, výrobu a prodej vozidel s vodíkovými články. Nenechme si vnutit fabulaci, že rychlý nárůst ceny elektřiny je přirozený a nezbytný. Vyzývám vládu k aktivitě.

V Bělehradě dne 27. února 2019

RANSDORFSKÁ KONFERENCE

postřehy účastníka Ing. Miloslava Nováka z Teplic

Knihu »S Ransdorfem o marxismu« pokřtili 14. února ve Slovenském domě v Praze přátelé odkazu komunistického politika, historika a filozofa Miloslava Ransdorfa, který by se 15. února dožil 66 let. Tuto knihu představila a ocenila i RANSDORFOFSKÁ KONFERENCE, pořádaná Knihovnou Miloslava Ransdorfa a Rosa Luxemburg-Stiftung 22. února, které jsem se zúčastnil. Rozebírala i aktuální téma “Končí levice v České republice? Sto let poté… “ Konala se pod záštitou europoslance Jaromíra Kohlíčka, který také konferenci uvedl. Knihu tvoří deset přednášek o marxismu, jež Ransdorf pronesl na půdě Klubu společenských věd (KSV) v letech 2011-2014. Autorovi šlo o to, »jak nám může marxismus pomoci pro rozšifrování toho, co se dnes děje«. To považoval za podstatné, bylo to jakési jeho krédo, Ransdorf vysvětloval, jak má být marxismus aplikován pro současnost. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány vztahu marxismu k ekonomii, estetice, historiografii, ideologii, přírodním vědám, ekologii, sociologii, prognostice, politice. Knihu S Ransdorfem o marxismu tedy možno chápat jako Marxovo dílo »v kostce«. Fenomenální jazykové schopnosti Miloslava Ransdorfa, které byly i v EP pověstné, a jeho široký intelektuální záběr, jeho předvídavost ,například varování před důsledky masivní migrace, před barevnými revolucemi, fašistickými tendencemi na Ukrajině, připomněl europoslanec Jaromír Kohlíček. K tématu “Končí levice v České republice? Sto let poté…” vystoupili se zajímavými referáty PhDr Emil Voráček – Odkaz internacionál k dnešku, PhDr Jiří Malínský – K. Marx jako místo paměti českých komunistů, Doc Ing Ilona Švihlíková – Politické posuny a nová štěpení, aneb potřebujeme ještě levici ? Doc. PhDr Petr Sak – Mládež v konfrontaci generací, PhDr Vít Klepárník – Levice v čase nových výzev a její budoucnost. Velmi zajímavá byla I panelová diskuse na závěr , kde se hledala cesta ze současného stavu levice, která se dostala do establišmentu a ztratila radikálnost, hledá témata, jak je uchopit, jak je propojit mezi generacemi, jak je zjednodušit a zpřístupnit. Stále jsou aktuální mír, životní prostředí, sociální spravedlnost, je třeba nalézt jednoduchá hesla, silné osobnosti, radikální, národní I mezinárodní, je třeba odolat tlaku medii a reagovat na nové prostředí – internet, robotizace, nové formy kapitalizmu. Na závěr účastníci vyslovili naději, že levice neodešla, neztratila svůj význam bude silným hráčem na politickém bojišti.

CENY UHLÍ STOUPAJÍ GLOSA POSLANCE EP Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc.

Když se za podivuhodných okolností dostaly ze státní kontroly doly Mostě o celé OKD, nikdo si toho příliš nevšímal. Pak se staly soukromým majetkem i doly na Sokolovsku a postupně se začal vynořovat zásadní problém. Byty, které se jako doplněk staly vlastnictvím privatizátorů a které za výhodných podmínek byl nový vlastník povinen prodat nájemníkům se podařilo rychle zašmelit – pardon – vhodně prodat novému vlastníkovi. Jsou všude a je jich desítky tisíc. A zisky z nich jistě nejsou malé. Údržba? Co to je? Stabilní nájmy? Nenechte se vysmát!!
A v poslední době stouply ceny uhlí – je opravdová zima a již loni se cena pohybovala vzhůru. A náhle je zde zpráva, že majitel, který OKD kormidloval k úpadku žaluje stát. Asi si vzpomenete, jak se ministr financí a ministr průmyslu přetahovali, pod kterého z nich budou krachující šachty převedeny. Andrej Babiš – ministr financí tehdejší vlády zvítězil. A doly spravuje tedy Prisko. A tak NWR (New World Resources) žaluje stát. To zase bude zajímavá šaráda. Nebo se konečně podaří bankrotáře poslat k šípku?
Připomene jim někdo zašmelení – zase jsem se spletl – omlouvám se – správně je to „výhodný prodej“ bytů OKD?? Nebo se to nesluší?
Uvidíme a snad nebudeme jen zírat na další ztráty!! Ceny uhlí jsou zatím zajímavé. A doly si na provoz vydělají. Co bude zítra?

V Teplicích dne 18. 2. 2019 Jaromír Kohlíček

SPLŇTE, CO JSTE NÁM VEŘEJNĚ SLÍBILI

Poslední volební průzkumy ukázaly, že KSČM stále patří k parlamentním stranám. Oba průzkumy nám daly více než potřebných pět procent. Asi ocenění za podporu pravolevé vlády. A za podporu se také očekává splnění nějakých vlastních požadavků. U zahraniční politiky a výroků ministra zahraničí se tváříme, že se nás to nějak netýká. A když se již ozveme, tak nám místopředseda vlády rovnou řekne, co je nám do toho. Stačí, když budeme hlasovat pro vládní návrhy. Ale poslední zasedání VV ÚV se přece jen „pochlapilo“ a ministra Petříčka kritizovalo. A naprosto oprávněně. Tento „zkušený diplomat“ hlásá věci, že vojáci armády generála Svobody se musí v hrobě obracet. Statečně ale stále bušíme do ministra dopravy, který nám nic neudělal a pokouší se napravit, co jeho předchůdci napáchali. Ale my bychom v Ústeckém kraji potřebovali od předsedy strany slyšet, až bude přát ke znovuzvolení: „Andreji, v loňském roce jsi v Ústí nad Labem veřejně slíbil, že podporuješ zapsání kardiovaskulárního centra v Masarykově nemocnici. Oni na to čekají, vybavili pracoviště, platí a dělají operace s týmem špičkových odborníků, ale pojišťovna jim nic nezaplatí. Jsou to desítky milionů, které by mohli využít jinde. Dodrž slovo, vždyť takové centrum na západ od Prahy není.“ A máme další. V roce 2013 byla při sesuvu půdy přerušena železniční trať Lovosice – Úpořiny. Trať, která vede krásným Českým středohořím, rájem turistů. Ale i trať, kterou obyvatelé jezdili do práce, do školy, k lékaři, hlavně na Litoměřicko. Za necelé čtyři měsíce to bude šest let, co motoráčky na Lovosice nejezdí. Máme slib od ministra Ťoka, že se trať obnoví, ale vláda musí schválit výjimku, bude to něco stát. A také by se dalo říci: „Andreji, budeme držet slovo a trať obnovíme“. Stále si myslím, že by hlasovací mašinerie neměla být automatická. A přijdou horší časy, kdy to opravdu nebude z čeho financovat. Určitě dostanou přednost dálnice a železniční koridory. Letošní rok může být poslední, kdy peníze nejsou problém pro vládu, kraje ani obce. Bude se muset začít šetřit, ta kouzelná křivka se otočí a místo nahoru začne směřovat dolů. Tak to prostě chodí a bude chodit. V pondělí měly Haló noviny na titulní straně pražskou demonstraci „Žádný diktát nezmění, že Kosovo je Srbsko“. Hovořil soc.dem. poslanec Jaroslav Foldyna, ale není tam zaznamenám žádný představitel nebo poslanec KSČM. Jedničku mají pouze Haló noviny. V rámci kraje zůstává jedničkou Krajská zdravotní, zde nám mohou ostatní kraje jenom závidět. Tandem Novák – Fiala je sehraný jako mistrovská Plzeň. Pokud se podaří splnit, pokud budou peníze, vše plánované, bude při krajských volbách Krajská zdravotní vlajkovou lodí volebního programu KSČM. Pozitivem je postupné obnovování zrušených autobusových linek na Litoměřicku. Bývalý dopravce nás vypekl a teď musíme o důvěru občanů bojovat sami. Ale jde to. Ono to musí jít ve všech oblastech, pokud chceme příští rok uspět. Opozice nespí, ta vládní ani ta super pravicová.

Oldřich Bubeníček

TAK JE TO ZA NÁMI – POSLANEC EP Ing. J. Kohlíček, CSc. ke sněmu ANO

ANO dosněmovalo a my už víme. Babiš 206, Faltýnek 190, Brabec 213, Vokřál 195, Vondráček186, Jermanová 140. Pod čárou zůstal jen Macura. Nevěřící Tomáš totiž ve vystoupení neviděl vše pozitivně.
Závěr? Chceš – li být zvolen místopředsedou ANO, NEKRITIZUJ!!!

Andrej Babiš mimo jiné v diskusi sdělil, že: „My jsme pro všechny“
Kdepak už jsme to slyšeli? Znělo to jen nepatrně jinak. „Strany jsou pro straníky Občanské fórum pro všechny“. A jsme doma!!

Jako poslanec EP jsem ocenil důvěru, kterou staronový předseda vyjádřil vůči práci své vlády a zároveň naznačil, co očekává: „Bylo by fajn, kdyby čeští europoslanci konečně začali podporovat svoji českou vládu, která zásadním způsobem hájí naše zájmy v Bruselu“.
Tak nevím – mám v Bruselu hájit nekonvenční cestu pana ministra Petříčka na východ Ukrajiny a jeho výroky?? Banderovci jsou opravdu ti správní demokraté?? Je skutečně RUSOFOBIE programem vlády?
Jaké má vláda stanovisko k projektu Nord Stream2? Bude vláda opravdu rozvíjet jadernou energetiku??
Je skutečně jediným pracujícím poslancem ČR v EP kolegyně Charanzová a ostatní vedle ní jsou neviditelní?
A ještě něco na závěr: Mohu si vůbec dovolit kandidovat s programem, který není posvěcen vládou?
Nechme zatím otázky otázkami a radujme se. Vždyť Ano je pro všechny. Nebo snad někdo pochybuje? Podle posledních průzkumů je „všech“, kteří by volili ANO něco přes 30%. Tak nevím. . .

V Teplicích po ukončení sjezdu ANO dne 17. 2. 2019 Jaromír Kohlíček

BESEDA O RUSKU V PROSTĚJOVĚ

Dne 15. 2. 2019 se v Prostějově, v zasedací místnosti OV KSČM konala schůze Vlasteneckého sdružení antifašistů. Jako první bod jednání byla zařazena beseda o cestách Jaromíra Kohlíčka do Ruska. Při prezentaci se výklad týkal cest na Krym, do Kurska – 75. výročí vítězství Rudé armády v Kurském oblouku, Petrohradu – 75. výročí prolomení blokády Leningradu, Volgogradu – 75. a 76. výročí kapitulace nacistických vojsk ve Stalingradu a Krasnodaru – pozorovatel na volbách prezidenta Ruské federace 2018. K dokreslení výkladu byly k disposici publikace a snímky z cest. V diskusi vystoupilo několik přítomných členů Sdružení se zajímavými vlastními poznatky. Po besedě schůze se organizace věnovala vlastnímu dalšímu programu. Nebylo to první společné setkání a jistě se brzy opět uvidíme nad jiným zajímavým tématem.

Zapsal: Jaromír Kohlíček

POSLANEC EP Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. na TURNAJI V MARIÁŠI

Dne 16. 2. 2019 se v Teplicích konal tradiční turnaj v mariáši. Organizátor – Antonín Veselý – úvodem vyzval k vystoupení Jaromíra Kohlíčka – jednoho z podporovatelů akce. Ten stručně zdůraznil: Různí pseudovědátoři a politici nám stále podsouvají rozličné hodnoty. Naším rodinným stříbrem je ale pivo a mariáš. To platilo již za mého dědečka. Nenechme si je vzít. Ať vám padá list!

Pak už se 64 účastníků rozesadilo ke stolům a kibicové mohli jen tiše přihlížet.

V Teplicích dne 16. 2. 2019 Jaromír Kohlíček

JEDNALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA TEPLICE

11. února  2019 se sešlo 3. zastupitelstvo Teplic v tomto volebním období. Ze zastupitelstva byl pořizován záznam přímo na internet a současně byl proveden záznam, který je na webových stránkách města.. Hned v úvodu byl odhlasován vstup města do Svazu měst a obcí České republiky. Teplice byly jediným statutárním městem, které dosud ve svazu nebylo. Příspěvek do svazu je na jednoho obyvatele 3,- Kč. za rok. Město tím ale získalo celo řadu aktivit, jak právních, tak těch, které město zviditelní. Pak došlo na standardní projednávání rozpočtových opatření, převodů peněz mezi bankami, ale i prodejů nemovitostí menšího rozsahu.
Více místa bych chtěl věnovat návrhům na prodej celé řady parcel a pozemků v okolí Lázeňského náměstí. Z ničeho nic se probudilo několik investorů, kteří projevili zájem o okolí tohoto náměstí, podél ulice Rooseveltova a dalších. Jedním ze zájemců byla i jedna z firem p. Třešňáka, který je znám jako developer. Lázeňské náměstí se stalo zajímavým po studii, kterou zpracoval architekt Sedláček. Zastupitelstvo dospělo k závěru, že uvedené pozemky prodávat nebude a bude vypsána veřejná soutěž k architektonickému řešení celého území. Chtěl bych se zmínit, že v uvedeném prostoru nedaleko v Lázeňském domě Bethowen bylo před několika dny zprovozněno Thermálium jediné svého druhu v ČR, jako investice lázní ve výši cca 300 mil. Kč. Je otevřeno nejen pro lázeňské hosty ale i pro veřejnost. Je zde menší plavecký bazén, nová sauna, hlavně však unikátní bazén s léčivou thermální vodou s teplotou 35 °C, různé masážní trysky a probublávače, vhodné pro léčení pohybových potíží. Doporučuji, v sobotu a v neděli je plno, ve všední den odpoledne a navečer je volněji.
Jednání zastupitelstva pokračovalo projednáváním celé řady žádostí o prominutí dluhů a pohledávek, žádostí na uvolnění dotace na podpory kultury.
V průběhu zastupitelstva došla zpráva od vedoucí stavebního úřadu, že se podařilo zkolaudovat stavbu zimního stadionu. Rada města urychleně dokončí výběrové řízení na ředitele zimáku. Dle informace primátora se do výběrového řízení přihlásilo 18 zájemců. V příštích dnech bude na zimáku spuštěn provoz.

Ing. Lubomír Škarda, zastupitel Teplic za KSČM

ZAPSAT SE DO HISTORIE?

Neznám člověka, který by se bránil myšlence, že po něm zůstane něco významného. Velká stavba, park, významný objev… Samozřejmě, jako u každé činnosti, i zde se mohou vyskytnout originální řešení. Například Herostratos vstoupil do dějin tím, že zapálil jeden z divů starověkého světa – chrám Artemidy efezské.

Andrej Babiš zatím vystupuje pod heslem „makáme“, a výrazně se zviditelnil tím, že zavedl EET (elektronickou evidenci tržeb). Toho si všiml patrně každý občan. AB se přesto rozhodl, že vstoupí do dějin způsobem, který býval obvyklý v zemích bývalého Britského impéria. V nich totiž byla za vlády královských místodržících vybudována vládní čtvrť, ve které se soustředily domy, v nichž žili vysocí vládní úředníci, zejména ministři. Bývají zde také zvláštní obytné budovy, ve kterých jsou ubytováni poslanci místních zastupitelských sborů. Určitou modifikaci těchto starších realizací by mohla představovat vládní čtvrť navrhovaná Andrejem Babišem.
Je notoricky známo, že vedení hlavního města dlouhodobě není příliš nakloněno myšlence podpory Poslanecké Sněmovny, Senátu, ministerstvům a dalším státním institucím. Některé kroky podniknuté magistrátem přímo evokují snahu tyto instituce ze středu Prahy vymístit. Desítky významných pražských budov by realizací těchto plánů ztratily své nynější využití.
Je zajímavé, že ani současnému vedení pražské radnice se myšlenka výstavby vládní čtvrti na zelené louce příliš nezamlouvá. Alespoň první reakce nebyly nikterak vstřícné.
Z našich zákonů a podzákonných předpisů, kdy se například stavební zákon mění s dvouletou periodou, vyplývá, že příprava podobné akce by ve zrychleném scénáři a příznivé shodě okolností mohla trvat méně než 30 let. Laskavý čtenář jistě dovolí jen stručný výčet nutných kroků.
Vše začíná přípravnou studií, na ni navazuje studie proveditelnosti a následuje výběrové řízení, kterých bude nadále ještě hojně. Protože půjde o velký projekt, se kterým dosavadní územní plán nepočítá, čeká prosazovatele stavby změna územního plánu. Na tuto změnu navazuje EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Již tyto dva body stavbu posunují do příštího volebního období, a to nejen do parlamentních, nýbrž i do komunálních voleb.
Tedy až kolem roku 2025 bude vyřešeno úvodní kolo, nastoupí výběrové řízení na projektanta a další stupně projednávání. Stavba bude muset splnit některá zajímavá kritéria našich zákonů i předpisů EU, musí být energeticky neutrální, musí využívat dešťové srážky, zahrnovat dostatečně dimenzované zelené plochy a disponovat rozsáhlou infastrukturou. Pokud bude vše dobře pokračovat, koncem 30. let se můžeme dočkat významného pokroku při její realizaci.
Věřím, že A. Babiš i jeho nástupci všechny záludnosti takové přípravy zvládnou, a naši občané budou moci obdivovat plody činnosti minulých vlád. Osobně mi není jasné, zda v té době ještě bude česká vláda podobné struktury jako ta dnešní, ale velmi se těším, že se v požehnaném věku přes devadesát let dožiji vydání zprávy NKÚ o vyhodnocení efektivity této investice.
Otázkou tedy zůstává, zda by důstojnějším pomníkem této vlády přece jenom nebyla prostá, ale aktuálně tolik potřebná rozsáhlejší bytová výstavba.

13.2.2019 Jaromír Kohlíček

POSLANEC EP Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. pořádá BESEDY NA ŠKOLÁCH

Již hned od počátku mého angažmá ve vysoké politice, tedy od roku 1998, jsem se snažil co nevíce pořádat besedy a diskuzní setkání s občany, a osobně nejraději jsem vždy chodil na besedy s žáky na základních a středních školách.

Ve čtvrtek 7.2.2019 a v pátek 8.2.2019 jsem měl to potěšení pořádat besedy se žáky z 8. a 9. tříd na dvou základních školách v Teplicích, v Buzulucké a Plynárenské. Tématem besed bylo 100 let republiky. Od žáků mi byla položena řada zajímavých dotazů. Například od kdy je u nás používána koruna nebo jaké byly v Čechách nejstarší používané peníze. Žáci si zopakovali jména našich nositelů Nobelovy ceny, diskuze se dotkla i nejstarší středoevropské univerzity, mistra Jana Husa a jeho příspěvku k vývoji českého jazyka. Vedle mírového úsilí Jiřího z Poděbrad bylo poukázáno i na snahy J.A. Komenského a na úlohu českých diplomatů při vzniku Společnosti národů a OSN.
Žáci i učitelé se aktivně zapojili do diskuze a já věřím, že se pro ně besedy staly obohacením školního programu. Vzhledem k poměrně dobrému ohlasu budu v těchto besedách s radostí i nadále pokračovat.
V březnu budou tématem mých besed na školách vztahy mezi Čechy a Lužickými Srby.

11.02.2019 Jaromír Kohlíček