KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

09. místo KANDIDÁT Ing. JAROSLAV DUBSKÝ

Ing. JAROSLAV DUBSKÝ     DUBSKÝ J. R

66 let, narodil se v Krupce-Unčíně, kde žije dosud. Je 43 let ženatý, má dvě dcery a čtyři vnoučata. Vystudoval ČVUT v Praze, pracoval v Severočeské armaturce, Teku a Teplárně v Trmicích. V současné době je místostarostou v Krupce. Proč kandiduji do Zastupitelstva Ústeckého kraje? Tuto otázku si pokládám často. Uvědomuji si svůj věk, rodině i blízkým jsem sliboval, že s politikou je konec, teď budu žít podle svých představ. Jednou, asi prioritní představou je, že si budu užívat své chaloupky na jihu Čech. Je v lese, na samotě. Je to rodiště mého táty, mám k ní citový vztah. Vždy, když jsem se vracel na sever, do své rodné Krupky, nejraději bych to otočil a mazal na jih. Pár let je tomu ale jinak, dolů jezdím rád, ale i se rád vracím na sever. Miluji pohled z dálnice na Říp, sopečné České středohoří i majestátní Krušné hory. Narodil jsem se tady a patřím především sem. A tomuto kraji hodně dlužím. Končí krajské volební období a já nemám čistý stůl. Podílel jsem se svou troškou do mlýna na opětovném spuštění čerpání evropských dotací v rámci ROP Severozápad, na spravedlivém hodnocení žádostí (jako člen výboru ROPu Severozápad), zlepšení hospodaření, ale především pracovních vztahů v Krajské zdravotní, a. s., podílím se na úpravách autobusové dopravy Ústeckého kraje. Jsou však věci, které se nepodařilo dokončit, a rád bych se o to pokusil, protože jsem to někomu slíbil, ten někdo jsou voliči občané našeho Ústeckého kraje. Jen namátkou – stabilizace lékařů a zdravotních sester v Krajské zdravotní, vybudování nových operačních sálů v nemocnici v Teplicích, dokončení projektů ROP severozápad, úpravy jízdních řádů autobusové dopravy kraje, slevy seniorů a maminek s kočárky v této dopravě, obnovení financování Krušnohorské bílé stopy, dořešení Kozí dráhy, rekonstrukce lyžařského areálu Telnice, vybudování kruhového objezdu v Přestanově.