KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EP VE ŠTRASBURKU 13. 6. 2017

Označování energetické účinnosti štítky

Energetická účinnost je tématem o kterém mnoho lidí mluví, ale jen vyjímečně najdeme někoho, kdo by přečetl, alespoň jedno ze stovek vědeckých pojednání zveřejněných na toto téma v posledních letech. Protože elektrických spotřebičů je řada skupin, je pro laickou veřejnost zpravidla velmi obtížné srovnat, z hlediska energetické účinnosti, na trhu nabízené výrobky.
Nejjednodušší možností je zřejmě označení výrobku štítky, které naznačí zákazníkovi energetickou účinnost na vhodně zvolené stupnici. Současné značení je poněkud nepřehledné, a proto nejnovější nařízení navrhuje posunout celou stupnici, a tím jednoduše odlišit různé výrobky dané skupiny. Desetiletý cyklus, ve kterém může proběhnout další podobná změna považuji za dostatečný.
Jedinou nevýhodou této směrnice je odložení změny stupnice “za několik let po datu přezkumu”. Toto ustanovení výrazně znehodnocuje možný dopad na veřejnost. Proto se skupina GUE-NGL při záverečném hlasování o návrhu zdrží.

13.06.2017 Jaromír Kohlíček

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016

Srbský stát byl vždy centrální částí Balkánu. Srbové celá staletí čelili útokům Turků a snahám o likvidaci nezávislosti. Ani Rakousko Uhersko nemělo zájem o dobré sousedské vztahy.
Jugoslávie se stala pokusem o prosazení mírového soužití a rozvoje všech vzájemně propletených národů na Balkáně. Krvavá odplata, které se dostalo na začátku 90. let 20. století Srbům, následovaná odtržením jednotlivých částí a naposledy protiprávním vznikem tzv. Státu Kosovo, ukazují snahu o rozbití celé centrální části Balkánu na co nejmenší jednotky.
Drastické bombardování ukázalo, že NATO nebylo a nikdy nebude garantem míru.
Pokrytectví vedoucích činitelů EU ukazují mimo jiné paragrafy 24 a 30 projednávané zprávy. Jak si mohou dovolit ti, kteří nevidí pošlapávání menšinových práv v řadě zemí EU, vyzývat Srbsko k důslednému projednávání právních předpisů na ochranu menšin.
Jinou ukázkou je výzva, aby srbské orgány podporovaly ústavní reformy v Bosně a Hercegovině. Nechápu, proč podobnou výzvu neadresuje zpráva podporovatelům chorvatsko-muslimské části země.
Vrcholem těchto požadavků, mimochodem formulovaných stejnými silami, které zrušily plány Bulharska a Srbska na vybudování plynovodu Southstream, je zdůraznění „Srbsko musí rozvíjet svá propojení rozvodných soustav zemního plynu a elektřiny se sousedními zeměmi“.

Není divu, že v důsledku těchto a některých dalších kroků Evropské komise, která se snaží vměšovat do vnitřních záležitostí Srbska, považuji tuto zprávu za jeden z dosavadních vrcholů pokrytectví v integračním procesu zemí Balkánu do EU.
Skupina GUE-NGL se proto při hlasování o této zprávě vstřícně pouze zdrží.

13.07.2017 Jaromír Kohlíček