KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

8. ZASEDÁNÍ OV KSČM 25. 6. 2019

V úterý 25. 6. se na svém 8. zasedání sešli předsedové ZO, MO a MV KSČM okresu Teplice. Jednání byli přítomni i předsedové ORK a ORoK. Nechyběli ani krajští zastupitelé, hejtman ÚK Oldřich Bubeníček a předseda výboru pro kulturu a památkovou péči ZÚK Ing. Jaroslav Dubský. Zasedání vzalo na vědomí zprávu z programové konference KSČM z 8.6. podanou delegáty Ing. Jaromírem Kohlíčkem, CSc. a Petrem Vítem. Okresní výbor projednal a schválil zprávu o činnosti VV OV KSČM od posledního zasedání podanou předsedou OV KSČM Tomášem Zíkou, POZ VČS ZO, MO, MK a OK KSČM a Zprávu OVŠ o výsledku voleb do EP. Stanovil klíč k volbě delegátů OK a schválil časový plán zasedání VV a OV KSČM na 2. pololetí. Určil zmocněnce pro nové volby do zastupitelstva obce Újezdeček, uložil organizacím konkretizovat obsahové a organizační zabezpečení VČS, MK a OK, výkonnému výboru a Okresní radě členů zastupitelstev připravit v pořadí již 4. pracovní setkání zastupitelů okresu Teplice v tomto volebním období. 

Jitka Hanousková, tajemník OV KSČM