KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archiv 2.čtvrtletí

2013-06-23 4. ROČNÍK PETANQUE
Tomáš ZÍKA
zastupitel města Dubí
V sobotu 22. 6. se na hřišti ZŠ Dubí 2. konal již čtvrtý (s nultým zkušebním ročníkem pátý) ročník v Pétanque. Počasí nám přálo a tak se u této tradiční Francouzské hra sešla více než dvacítka soutěžících. Hráči byli operativně organizátory rozděleni do tří kategorií. Děti, ženy a muži. Po čtvrt na tři se rozpoutaly lité boje, které ty nejšikovnější dovedly po bezmála hodině a půl až na místa vítězů. V kategorii dětí se na druhém místě umístil Matýsek Zíka a na prvním místě Kubík Štefan. Oba borci dostali za svou snahu a šikovnost diplom a sladkosti. V kategorii žen se na třetím místě umístnila Petra Vaňková, na druhém místě Alena Žofková a vítězkou se stala domácí hráčka Zlatka Yassinová. V kategorii mužů se na třetí místo doházel Andrej Yassin, druhý byl Jiří Slivoně a zlato si vybojoval Vladimír Vágner z Dubí. Vítězové obou kategorií obdrželi za první až třetí místo diplom, medaili a pohár. Dovolte mi prostřednictvím těchto řádků poděkovat Vám všem za účast a sportovního ducha. Dále pak Soně Kosové za opětovné zapůjčení zázemí – hřiště. Panu Slivoněmu za dobré občerstvení a Jarušce Veselé za technickou pomoc. Samozřejmě děkuji sponzorům za jejich finanční podporu. A v neposlední řadě chci poděkovat místostarostovi a krajskému zastupiteli ing. Jaroslavu Dubskému za jeho účast a foto dokumentaci naší akce. Na úplný závěr si Vás všechny dovolím pozvat na námi již nyní připravovanou akci a to jubilejní 10. ročník Dubského lampionového průvodu. Ten se uskuteční na podzim a budeme Vás o něm s předstihem informovat na plakátech a prostřednictvím webových stránek.
2013-06-20 10. PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ
Jitka Hanousková
Ve čtvrtek 20. června se na 10. pracovním setkání v tomto volebním období sešli zastupitelé zvolení na kandidátkách KSČM z okresu Teplice. Částečně díky plnění pracovních povinností, „strefení se“ do termínu zastupitelstev měst Bílina a Duchcov a možná i vedru, kdy se teplota šplhala ke čtyřicítce, se řada zastupitelů omluvila. Předseda Okresní rady členů zastupitelstev a místostarosta obce Bystřany Antonín Kamenský krátce přivítal ty, co na setkání dorazili a pak již v rychlém sledu informovali přítomní zastupitelé své kolegy o tom, jak se daří realizovat finanční plány měst i obcí a jak se komunisté připravují na volby do obecních zastupitelstev v roce 2014. Zastupitelé avizovali, že sestavení kandidátek bude složité. Členská základna stárne a mladší sympatizující se bojí o zaměstnání, pokud budou kandidovat za KSČM. Okresní jednička pro volby do PS PČR a člen ÚV KSČM Tomáš Zíka upozornil, že sestavování kandidátek je vážná záležitost a musíme udělat maximum pro to, aby kandidátky pro volby do obecních zastupitelstev byly naplněny. Jednání byli přítomni i krajští zastupitelé Jaroslav Dubský a Jitka Hanousková. Další pracovní setkání se uskuteční koncem září.
2013-06-17 MILEŠOVKA PO DVAADVACÁTÉ
Jitka Hanousková
V sobotu 15. června se uskutečnil 22. výstup na Milešovku, nejvyšší horu Českého středohoří. Počasí nám opět přálo a pořadatel MV KSČM Teplice na vrcholu větrné hory přivítal více jak šedesátku účastníků. Mezi účastníky nechyběli poslanec Josef Šenfeld, předseda střediskové rady KSČM ze Štětí Jaroslav Pilnaj a krajští zastupitelé Petr Brázda, Josef Váňo, Jaroslav Dubský a Jitka Hanousková. Akci podpořili i místopředsedkyně OV KSČM Helena Ludvíková předsedové MV KSČM z Hrobu Táňa Vavřínová a Oseka Václav Dvořák a místopředseda MV z Teplic Petr Vít. Kvůli povodním však chyběla řada pravidelných účastníků z celého kraje. Pracovní povinnosti v krizovém štábu měl i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Všichni účastníci dostali razítko na ruku, pamětní list a placku s vyobrazením Větrné hory. Děti soutěžily v malování obrázků a lovení ryb o sladké odměny. V pravé poledne jsme se tradičně společně vyfotili. Občerstvit jsme se mohli v nově otevřené chatě Milešovka s pěknou vyhlídkovou terasou. Všem účastníkům se výšlap líbil a těší se na další, 23. ročník.
2013-05-29 ZASTUPITEL TOMÁŠ ZÍKA MEZI ŠKOLÁKY
zdroj DUBSKÝ ZPRAVODAJ
Politická témata školního předmětu výchova k občanství nejsou mezi osmáky a deváťáky hodnocena jako zábavná. Přesto by každý občan měl vědět, jak u nás například probíhají volby a o co všechno se pak stará zvolené zastupitelstvo obce. Místo výuky s pomocí knih či internetu měli žáci ZŠ Dubí 2 možnost dozvědět se všechny tyto podrobnosti přímo od dubského zastupitele pana Tomáše Zíky. Ten vysvětlil dětem detaily volebního systému a poinformoval je o plánech staveb v Dubí, ale i o tom, kolik má Dubí peněz v rozpočtu a jak s nimi hospodaří. Mimo jiné se děti dověděly, kolik má vlastně město Dubí obyvatel. Nakonec se osmělili i žáci a pana Zíky se ptali na nejbližší plánované akce ve městě. Celá debata bude pro všechny podnětem jak ještě vylepšit práci školního parlamentu, aby děti získaly pocit spoluzodpovědnosti za dobré jméno školy a do života odešly s pocitem, že v demokratické společnosti jsou možnosti, jak jejich názory mohou být slyšet. Za ochotnou spolupráci panu Zíkovi proto velice děkujeme.
2013-05-28 DISKUSNÍ KLUB s Dr. Františkem KOVANDOU
Jitka Hanousková
27. května se uskutečnil další z Diskusních klubů, které pořádá MV KSČM Teplice v rámci politického vzdělávání členů. Tématem byl Vývoj KSČM s důrazem na regionální historii. Úvodní slovo měl vedoucí sekce regionální historie Klubu společenských věd při ÚV KSČM Dr. František Kovanda. Zajímavé téma přivedlo do zasedačky OV i mladší a mladé členy a čas vymezený diskusi rychle uběhl. Dr. Kovanda připomenul, že VIII. sjezd KSČM v r. 2012 uložil do IX. sjezdu dokončit analýzu působení KS od r. 1945 do 1989. Klub společenských věd na tomto úkolu pracuje,je stanoveno 35 tématických okruhů a jedním z nich jsou i regionální dějiny KS. Požádal o pomoc a spolupráci při zjišťování faktů o vývoji Komunistické strany na Teplicku. Poukázal na kroniku, kterou si tepličtí komunisté vedou od roku 1990 a na zpravodaj, který zachycuje celou polistopadovou činnost KSČM v regionu. Dr. Kovanda upozornil na novou publikaci Miloslava Formánka Cesta k socialismu v Československu 1945 ? 1989, kterou vydala Středočeská univerzita Jana Švermy. Kniha je příspěvkem k objektivní analýze daného období včetně vyhodnocení příčin porážky socialismu. Kniha je k dispozici v sekretariátu OV KSČM. Všichni účastníci si odnesli brožuru Kapitoly z dějin KS v Praze 4, na níž se Dr. Kovanda podílel. Příští Diskusní klub se uskuteční v září a téma pro teplicko aktuální – romská otázka.
2013-05-09 CYKLOŠTAFETA MÍRU PŘIPOMÍNKOU OSVOBOZENÍ
Jitka Hanousková
zastupitel Ústeckého kraje
Na Teplicku se 8. 5. konal již devátý ročník cykloštafety míru. Cílem akce bylo připomenout si, důstojně oslavit a poděkovat všem, kteří položili životy za osvobození naší vlasti. Návštěvu vybraných památníků osvobození na jízdních kolech po symbolické trase letos absolvovalo 23 cyklistů. Mezi nimi poslanec EP Jaromír Kohlíček, poslanec PS PČR Josef Šenfeld, zastupitelé Ústeckého kraje Jaroslav Dubský, Martin Hošek a Josef Váňo, člen ÚV KSČM Tomáš Zíka. Cykloštafetu doprovázel hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a krajská zastupitelka Jitka Hanousková. Stuhy na štafetový kolík vázali v jednotlivých místech starostové, místostarostové nebo zastupitelé: v Dubí starosta Petr Pípal (S.cz), v Hrobu starost Jan Zelenka (ODS), v Háji starosta Karel Drašner (STAN), který premiérově absolvoval i celou 40 km trasu, v Oseku místostarosta Jiří Hlinka (KSČM), v Duchcově zastupitel Petr Kňourek (KSČM), v Zabrušanech předs. ZO KSČM Naďa Hyklová, v Křemýži starosta Ohníče Pavel Bartoš (NK), v Teplicích zastupitel Lubomír Škarda (KSČM), v Novosedlicích místostarosta Milič Kočina (KSČM), v Proboštově starostka Zdena Chládková (NK) a v Krupce místostarosta Jaroslav Dubský (KSČM). Vřelého přijetí se cykloštafetě dostalo v Proboštově, kde starostka předala všem účastníkům pamětní list k 68. výročí osvobození a hrneček se znakem obce. Závěr cykloštafety u památníku 313. obětí U Prokopky byl v režii MO KSČM Krupka. Tradičně nechybělo bohaté občerstvení a účastníci mohli shlédnout fotodokumentaci z předchozích osmi ročníků. Všichni se těši na jubilejní, desátý ročník.
2013-05-01 PRVOMÁJOVÉ OSLAVY NA TEPLICKU
Jitka Hanousková
První máj jsme v okrese Teplice tradičně slavili na pěti místech. Všude se s účastníky pozdravil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Do Teplic, Krupky a Dubí zavítal poslanec EP Jaromír Kohlíček, nechyběli krajští zastupitelé Jaroslav Dubský a Jitka Hanousková, kterou po celý den doprovázela místopředsedkyně OV KSČM Helena Ludvíková. V Teplicích se 1. Máj tradičně konal dopoledne na Zámeckém náměstí za doprovodu oblíbené hudební skupiny Prologue 97, stánků s občerstvením, atrakcí pro děti a za značného zájmu veřejnosti. Moderátorkou celého dopoledne byla opět tradičně Helena Ludvíková. Kromě výše uvedených hostů zde vystoupili tepličtí zastupitelé Luboš Škarda a Markéta Kubeschová a za odboráře Petr Vít. Účastníky prvomájového dopoledne jménem LKŽ pozdravila jeho předsedkyně Nataša Schalková. Díky její iniciativě již druhým rokem soutěže pro děti zajišťoval Dům dětí a mládeže Cvrček v Krupce. Letos vystoupila v programu i jeho taneční skupina s ukázkami country tanců. Příjemnou prvomájovou atmosféru dokreslovaly bílé a červené balónky, které obětavě nafukoval také již tradičně Tonda Novák. Poděkování patří i Aleně Vyšínové a Jarce Pavlisové, které byly ve stánku s propagačními předměty. Nesmím zapomenout ani na Jiřinku Vlasatou a mladé členy Zdeňka Maška ml. a Lukáše Přikryla, kteří rozdávali Májové noviny a letáčky s informacemi o práci zastupitelů za KSČM v zastupitelstvu města Teplice. O přívod proudu se opět tradičně postaral Petr Vít se synem Radkem a při stavbě stánků obětavě pomáhal i Jarda Zavadil. Dopoledne v Krupce zahájil místostarosta Jaroslav Dubský spolu s předsedou MV KSČM Petrem Kadavým. Opět tradičně hrálo duo Sanitrik-Krlín, nechyběla tombola na slosovatelné vítačky, probíhaly soutěže pro děti a také prodej výrobků dětí z teplické Arkádie. V Duchcově letos spojili komunisté síly s Obcí baráčníků, která od města získala na Májové odpoledne dotaci. V Zámecké zahradě po úvodním vystoupení zastupitele Petra Kňourka hrála country skupina Střepy, u soutěží pro děti se tradičně tvořily dlouhé fronty. Nechyběly stánky a pouťové atrakce, ani vystoupení mladých karatistů. V Oseku se sešli komunisté a sympatizanti v areálu chovatelů opět pod rozkvetlou třešní. Odpolední 1. máj zahájil předseda MV Václav Dvořák za účasti místostarosty Jiřího Hlinky, a potom pokračovala hudební skupina Dlouhej flám. Pro děti byla připravena řada soutěží, nechybělo občerstvení a i když bylo chladněji, nikomu to na náladě neubralo. Jen místo limonády šel na odbyt čaj s rumem. V oboře ve Mstišově opět již tradičně pořádal Majové odpoledne MV KSČM Dubí. Všechny přivítal jeho předseda a zastupitel města Tomáš Zíka. Opět tradičně hrála skupina Na poslední chvíli, opékaly se buřty a děti si zasoutěžily. A také si mohly prohlédnout v oboře mnoho zvířat. Stejně tak jako v Teplicích se první máje v Krupce, Duchcově, Oseku a Dubí neobešly bez řady dobrovolných pomocníků, kteří zajistili jejich přípravu i průběh. Všem patří velké poděkování.
2013-04-18 DOHODU PŘINESE JEN SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
Jak je to ve skutečnosti s odpovědností za chyby při čerpání evropských peněz v rámci ROP Severozápad
Regionální operační program Severozápad, určený pro rozvoj Ústeckého a Karlovarského kraje, ale nejen ten, je dnes v hledáčku médií, která se předhánějí v označování viníků za současné pozastavení programu a hrozbu úplného ukončení. Ale tato debata se v průběhu času posouvá do věcnější roviny. Bohužel se stále ještě setkávám s názorem, že veškerou odpovědnost nesou kraje, v našem případě Ústecký a Karlovarský. Záležitost je natolik složitá, že neuškodí si zopakovat fakta. Regionální operační programy vznikly na základě novely zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Tento zákon stanovil ?Regionální rady? jednotlivých regionů soudržnosti a na základě tohoto zákona kraje zvolily své zastupitele do Výboru regionální rady. Kraje také finančně přispívají na činnost Úřadů regionálních rad, které jsou jinak zřizovány ministerstvem pro místní rozvoj. To je veškerý vztah, který kraje s regionálními radami mají. Zastupitelé byli jmenováni za členy výboru, nikdy ovšem neměli žádné pověření od kraje, žádné zmocnění či rozhodnutí, které by je zavazovalo rozhodovat podle vůle krajského vedení. Jejich účast ve výboru byla a je dobrovolná a vystupují zde jako samostatné osoby. Povinnost auditu a kontroly mělo od začátku ministerstvo financí, které má své zástupce v monitorovacích výborech regionálních programů.
Za chybami odlišný výklad legislativy
Nyní se dostáváme k vlastní korekci, tedy plošné opravě, jež byla vyměřena České republice, nikoliv Ústeckému a Karlovarskému kraji. Podkladem byl audit společnosti Deloitte Advisory z loňského roku, který zkontroloval vybraných 35 projektů z celého programu Severozápad. Z tohoto počtu byl pouze v sedmi případech příjemcem dotace Ústecký kraj. Ani v jednom případě nebylo zjištěno předražení projektu, což byl hlavní důvod k provedení auditu. Nicméně audit označil řadu pochybení v každém projektu. Příjemci dotací předběžné závěry rozporovali a odmítli. Ústecký kraj jako žadatel a příjemce dotací usiloval o hladké fungování Regionálního operačního programu Severozápad a o bezproblémovou realizaci svých projektů. Je zřejmé, že v tak legislativně a administrativně náročném prostředí, které bylo vytvořeno pro čerpání evropských prostředků, a při realizaci rozsáhlých investičních projektů může docházet – a také došlo – k dílčím chybám, a to jak při projektové přípravě, tak i při realizaci. Pokud byly tyto konkrétní nesrovnalosti prokázány a byly kráceny způsobilé výdaje nebo byl nařízen odvod finančních prostředků, Ústecký kraj za tato pochybení zaplatil. Je nutné zdůraznit, že se nikdy nejednalo o úmyslná pochybení, a že naprostá většina nesrovnalostí je způsobena odlišným výkladem legislativy, často špatným nastavením podmínek v ROP Severozápad a formalistickým přístupem kontrolních orgánů.
Evropská komise kraj neobviňuje
Je zajímavé, že informace o tom, že kraj má na základě provedeného auditu zaplatit tzv. finanční korekci za celkovou chybovost operačního programu, která údajně přesáhla určitou povolenou hranici, se začaly objevovat minulý rok nejprve v mediích. Teprve v únoru letošního roku se mi dostal do rukou dopis Evropské komise, kterým se zahajuje řízení, jež by mohlo vést k finanční opravě. V tomto dokumentu jsou konstatovány nedostatky a pochybení v kontrolním a řídicím systému operačního programu, které vyplývají ze závěrů auditu. Současně Evropská komise jmenuje i zodpovědné subjekty za tato pochybení a navrhuje plošnou korekci. V dopisu o Ústeckém kraji není ani zmínka a jednoznačnou zodpovědnost za navrženou korekci má ministerstvo financí, resp. ministerstvo pro místní rozvoj. Přesto se na našem kraji požaduje dobrovolně věnovat Úřadu regionální rady maličkost – 1,8 miliardy korun. Jak by si zastupitelé zodpověděli před občany, že někomu dobrovolně věnovali obrovskou částku, když kraj peníze nemá. Chybí na sociální služby, na dopravu, na opravu komunikací, na investiční akce. Ústecký kraj nebyl a není součástí řídící struktury operačního programu Severozápad, je pouze jedním z žadatelů a nemůže zodpovídat za problémy auditorských a kontrolních orgánů, které popisuje Evropská komise ve svém dopise. Evropská komise vyzývá Českou republiku k jednání o výsledcích auditu a výši korekce. Je nyní na centrálních orgánech, aby v rámci jednání se zástupci Evropské komise korigovaly výsledky auditu, minimalizovaly výši korekce a deklarovaly její úhradu. Obávám se ale, že ministerstva se spíše než na jednání a řešení problému v Bruselu zaměřila na neopodstatněné svalování veškeré viny na kraje.
Jde o potřeby občanů
Ústecký kraj není subjektem odpovědným za ROP Severozápad a není ani osobou odpovědnou za závazky Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Zastupitelstvo Ústeckého kraje volilo do výboru Regionální rady regionu soudržnosti členy ze svých řad tak, jak je jeho zákonná povinnost. Členům výboru nebylo do dnešního dne prokázáno žádné protiprávní jednání. Státní orgány stále jen poukazují na odpovědnost krajů, avšak nechtějí si připomínat, že odpovědnost za zákonný výkon činnosti regionálních rad jako orgánů státní správy má Česká republika. Na činnost regionálních rad dohlíží auditorský orgán, kterým je ministerstvo financí. Ptám se proto, kde je jejich podíl odpovědnosti? Nyní dluží program Severozápad příjemcům z obou krajů 4,78 miliardy korun. Tyto peníze jsou zmrazené a obce, firmy, neziskové organizace i kraje na ně netrpělivě čekají, jelikož stejnou sumu musely do projektů vložit ze svého a teď jim citelně chybí. Snahou státu by proto mělo být najít takové řešení, které by umožnilo znovuotevření programu, aby mohly být závazky regionální rady splaceny. Nezbývá než doufat v konstruktivní přístup všech stran, který k našemu společnému cíli povede. Nechci žádné mediální přestřelky, žádné soudní spory. Jsem přesvědčen, že seriózní jednání a potřeby občanů Ústeckého kraje mohou být hnacím motorem přijatelné dohody všech zainteresovaných.
2013-04-13 PRACOVNÍ SETKÁNÍ KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ
ČLENŮ ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH VÝBORŮ A KOMISÍ
NA ÚV KSČM 13. 4.
Jitka Hanousková
Cílem setkání bylo sjednocení postupů KSČM při plnění aktuálních úkolů v krajích a výměna zkušeností. Po zahájení 1. místopředsedou KSČM Petrem Šimůnkem se úvodního slova ujala poslankyně Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví KSČM. Hovořila o současném krajském zdravotnictví a přístupu KSČM k této problematice. Zajímavou prezentaci k současným problémům zdravotnických záchranných služeb podal Stanislav Mackovík, ředitel ZZS Libereckého kraje. V diskusi jsme si vyměnili zkušenosti z práce výborů a komisí ZVS v krajích a Soňa Marková zodpověděla řadu dotazů. Takováto setkání krajských zastupitelů jsou přínosná právě teď, když už nejsme v opozici, ale podílíme se na chodu krajů a musíme o řadě věcí rozhodovat a ne je jen kritizovat. (foto na webu www.ovteplice.wz.cz)
2013-04-12 DEN S KUBOU NA TEPLICKU
Jitka Hanousková
„Den s Kubou“ 11. dubna byl zahájen přijetím u hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Kubánský ambasador vyjádřil potěšení, že k tomuto setkání došlo a nabídl Ústeckému kraji spolupráci s velvyslanectvím. Přijetí se zúčastnila i krajská zastupitelka Jitka Hanousková. Další kroky milé návštěvy vedly do Krupky, kde byli hosté přijati starostou města Mgr. Ing .Zdeňkem Matoušem. Doprovázel je místostarosta města a krajský zastupitel za KSČM Ing. .Jaroslav Dubský a předseda MO KSČM Krupka Petr Kadavý. Krupka se má čím chlubit a tak se chargé d´Affaires dozvěděl řadu novinek ze života třetího největšího města v okrese Teplice. Navštívil i štolu Sv. Martin, která seznamuje s historií dobývání železných rud. Oběd se stylově podával na místním hradě. A pak již vedly kroky milých hostů do Teplic, kde tamní pobočka Společnosti česko-kubánského přátelství připravila besedu s občany. Zasedačka na OV KSČM byla zcela zaplněna. Vymezený čas ani nestačil na všechny dotazy. Kroky Fermína Sáncheze vedly ještě tradičně do Bíliny, kde byl „Den s Kubou“ zakončen další besedou s občany. Tu připravila pobočka SČKP v Bílině a zúčastnil se jí i hejtman Ústeckého kraje. Potěšitelné je, že o život našich kubánských přátel měla i řada mladých lidí. Již teď se těšíme na další milé setkání. (foto na webu www.ovteplice.wz.cz)
2013-04-05 Rozhovor Haló novin
s poslancem EP
Ing. Jaromírem KOHLÍČKEM, CSc.
Jak jako evropský poslanec hodnotíte situaci na Kypru, v členské zemi Evropské unie?
Je to mix několika negativních faktorů. Ale musím začít „od Adama“ -na Kypru, který má prezidentský systém, vládl komunistický prezident Dimitris Christofias, který byl jedním z čelných představitelů levicové strany AKEL. Ještě v době jeho prezidentství (asi před půl rokem) se začaly, coby důsledek řecké krize, hroutit některé kyperské banky. Kyperská žádost o pomoc směrem k EU nebyla do konání prezidentských voleb projednána. V těchto volbách kandidát strany AKEL neprošel a byl zvolen kandidát pravice. Dnes, pokud by na Kypru probíhaly volby, by konzervativci asi nevyhráli. Teprve vzápětí po volbách byla kyperská žádost projednána, a muselo se začít šetřit, a to cestou zdanění kyperských subjektů. Zajímavé je, že kyperský parlament jako celek odmítl návrh na plošné zdanění jak malých střadatelů, tak i velkých investorů. Proto vyšší zdanění vkladů na účtech nad 100 000 eur považuji za správné. Takto by to řešila levice – velké investiční podnikání by mělo být jako každé jiné, i s riziky krachu, ale malý střadatel by měl být chráněn. To se snažíme ve frakci GUE/NGL prosazovat v rámci Evropské unie.Ve Wikipedii je uvedeno, že „pod vedením komunistické Pokrokové strany pracujícího lidu (AKEL) a především v důsledku vstupu země do eurozóny v roce 2008 se prudce zhoršila ekonomická situace a na začátku roku 2013 se země nachází na hranici bankrotu“. Udělala strana AKEL někde chybu?
Myslím, že strana AKEL chybu neudělala. Největším problémem kyperských bank je vedle významného propojení na banky řecké jejich bilanční suma (tj. obrovské vklady i ze zemí mimo EU). Ta je výrazně větší než HDP Kypru. Proto i ručení státu za vklady může být jen velmi omezené. Mimochodem 100 tis. euro je 2,5 mil. Kč – to není nijak malá částka.Kyperské problémy tedy odvozujete od řeckých?
Ano, to byla rozbuška – Kypr je velmi úzce navázán na Řecko. Kyperská ekonomika je zaměřena relativně jednostranně na cestovní ruch. Po pokusu o převrat a turecké invazi v 70. letech kyperská vláda stála před tím, jak rozjet své hospodářství. Proto tehdy přijala takové daňové zákony, které vytvořily z tohoto ostrovního státu daňový ráj, oblast výhodnou pro ukládání peněz do zdejších bank i oblast nízkého zdanění.To přece není v rámci EU spravedlivé.
Souhlasím, proto to také některé státy mají zařízeno tak, že jestliže něco jejich podniky nízko zdaní v daňovém ráji, tak to v domácím prostředí dodaní. To lze již považovat za spravedlivé.Proč se zdanění v rámci EU nezkoordinuje?
Pak by žádná firma neměla nutkání přeskakovat do daňových rájů a národní rozpočty by netrpěly finanční vyprahlostí. Nízké zdanění vidím jako problém. Ještě horší je, že jsou místa zcela bez daní. Monako, Kajmanské ostrovy, Normanské ostrovy. Tam fungují dokonce tzv. schránkové firmy -firmy, jež mají v dané lokalitě jen jakousi schránku, kterou tu a tam otevírají. Ale k vaší otázce: Je několik rezolucí europarlamentu, které se snaží o daňové sjednocení. Je učiněno několik postupných kroků, aby se to nějak sladilo. Zatím se to však nedaří.Proč?
Utajení vlastníků či nízké zdanění určitému typu podnikatelů vyhovuje. Z ČR je jich již hezkých pár tisíc! Ale některé členské státy na tomto poli pilně pracují – např. Němci se snaží, aby se rozkryly tajné účty ve Švýcarsku. To má svůj silný bankovní sektor, uznává velmi tvrdě bankovní tajemství. Ovšem vzorem pro řešení, o kterém se nesmí ve slušné společnosti mluvit, by měl být Island.Tím míníte tamní občanskou ústavu?
Myslím hlavně princip odmítnutí úhrady dluhů za bankovní podnikání všemi občany. „To je vaše soukromé podnikání“ – to je třeba říci bankéřům, a „proč bychom my, jako občané, měli platit vaše dluhy?“My s tím přece také máme zkušenosti.
V 90. letech se takto v Československu sanovaly banky, ze společného… Ano, stovky miliard korun šly ze státního rozpočtu do bank, které nás nyní obírají o velice slušné peníze, např. na bankovních poplatcích.Může eurozóna přežít? Člověk neustále v médiích slyší o problémech Řecka, Španělska, Portugalska, Irska. Vidí, jak tamní obyvatelstvo protestuje, mnohde i trpí.
Eurozóna podle mě může přežít. Je třeba ovšem přijmout naprosto jasná opatření – oddělit investiční bankovnictví od drobných střadatelů, udělat kroky na trhu s nemovitostmi a hlavně udělat to, co už řada zemí EU učinila – zavést daň z bankovních transakcí. Největším problémem na bankovním trhu jsou velké peníze, které se jedním kliknutím myší stěhují z jednoho konce světa na druhý. Připomínám, že zástupci ČR, premiér Petr Nečas a spol., byli jedněmi z těch, kteří zavedení daně z bankovních transakcí odmítli! Ale podstatná většina členských států už byla pro. Tedy náš „drahý premiér“ přispěl k tomu, že spějeme nezadržitelně -jako ostatní státy, které to neumějí -k bankrotu. Jsme už čtyři čtvrtletí hospodářsky v minusu, zaznamenáváme pokles ekonomiky. Je tedy evidentní, že musíme něco udělat pro aktivizaci ekonomiky. Nejjednodušším způsobem je přerozdělit to, co se u nás vyprodukuje. To je ono „staré známé“ progresivní zdanění a také již zmíněná daň z bankovních operací. Místo toho banky zdražují bankovní poplatky – všem. My bychom však měli požadovat i proporcionalitu bankovních poplatků. Jestli za vklad nebo výběr klient platí vždy stejný jednorázový poplatek, tak asi něco není v pořádku. Je pravda, že řada bankovních poplatků se progresivně snižuje s růstem částky, o kterou se jedná. Ale v globálu je to tak, že malí střadatelé platí na stokorunu, kterou pohybují, větší poplatky než ti velcí.Vědí představitelé Evropské komise, jaký dopad mají škrty na postavení obyvatel? V Řecku je to evidentní – chudoba seniorů, narůstající exekuce, nikoli ojedinělé sebevraždy, bída, bezdomovectví…
My, levicoví europoslanci, to víme. Ovšem hlavním úkolem některých členů EK je soustředit se na udržení vlastní židle. Ale jistě to i oni vědí. I když z vysokých postů je častokrát dolů špatně vidět.Co říkáte tomu, kdyby se bývalý prezident Klaus ucházel o post poslance EP?
Nebyl by jediným sebevědomým poslancem EP a při jeho jazykových znalostech bych ho mezi kolegy -členy EP uvítal. Pokud bude hovořit, budu aspoň vědět, že to bude Václav Klaus. U některých jiných mám problém poznat, jaké zastávají stanovisko. Je pro mě přijatelnější jasný protivník než nejasný spojenec.Bolavým místem Evropy je Kosovo, jež se odtrhlo od Srbska. Jenže na jeho území žijí také Srbové, kteří tam mají ponížené postavení. Co ve zlepšení jejich pozice může udělat EU?
EK může ve svých požadavcích tlačit nejen na Srbsko, ale i na Kosovo. Jde především o Srbsko, protože srbská státní politika je vedena tím, že by se Srbové rádi přiblížili k EU. A jakmile se budou snažit o prosazení zájmů Srbů v zahraničí, resp. o integritu srbského území, v tu chvíli úředníci EK řeknou – ale ne, my s vámi nemůžeme jednat, musíte se nejdříve dohodnout s Kosovem. V tom je problém. Navíc je v dohodách jasně stanoven návrat uprchlíků do Kosova. O tom se hlasitě mlčí.To vypadá, jako když za těžkou situaci Srbů na Kosovu může Srbsko. To snad ne!
Srbsko za to nemůže. Vedle návratu uprchlíků na Kosovo, nejen Srbů, je zde otázka náhrady škod. Jde mj. o to, zda bude EK brát vážně a důsledně Chartu menšinových práv, protože Srbové jsou na Kosovu menšinou. Nevím, zdali EK tuto chartu bere vážně. Druhá možnost je, o čemž se jedná v zákulisí, aby tato část území byla zpětně předána Srbsku. Ostatně, podle rezoluce OSN č. 1244 je Kosovo součástí srbského státu. Takže vznik Republiky Kosovo je vlastně krádeží území, což je v rozporu i se závěry Helsinské konference. Jenže, zmíněná rezoluce má nešťastnou formulaci, že Kosovo je „součástí Jugoslávie“. Jugoslávie už neexistuje, proto to obrovské úsilí o odtržení Černé Hory od Srbska v nedávné minulosti.Hovoříte o rezoluci OSN o zachování celistvosti Srbska. Proč ji tedy evropské orgány neakceptují? Proč uznávají současné vedení Kosova?
Předně – o celé EU to nemůžeme říci. Některé státy EU, jak známo, Kosovo neuznaly. Žel, ČR zásluhou Topolánkovy vlády a Karla Schwarzenberga je mezi těmi, kdož Republiku Kosovo uznaly. Vzpomeňme, bylo to na výjezdním zasedání Topolánkovy vlády v Teplicích. Jinak mezi Kosovem a EU je podivný pseudopragmatický vztah. Komisi jde o to, aby se v této oblasti pokud možno neválčilo. Pro USA jsou kosovští Albánci, jež distribuují 70 % drog v EU, velmi vítaným spojencem. A EK si to nechce rozhádat s USA. Dnes vidíme, že jsou tito dealeři drog aktivní v některých zemích severní Afriky, jsou součástí koalice proti Bašáru Asadovi v Sýrii, a vidíme je na řadě dalších míst, i v Afghánistánu, největším exportéru opia. Spojeným státům špinavé peníze z drog nesmrdí!Kladu si otázku, jak může na území Evropy existovat stát, který má v čele představitele obchodníků s drogami a dokonce těch, kteří -soudě podle tvrzení někdejší hlavní žalobkyně tribunálu pro bývalou Jugoslávii Carly Del Ponteové -zabíjeli nejen Srby kvůli lidským orgánům. To je přece fašismus!
To je dokonce horší než fašismus. Fašisté dělali pokusy na lidech, ale nerozebírali je na orgány, s nimiž by se obchodovalo. To se právě možná na Kosovu podle Del Ponteové dělo. My, levicoví poslanci EP, se snažíme při všech možných příležitostech na to poukazovat, velmi intenzivně proti tomu brojíme. Problémem je získat možnost v rámci skupiny GUE/NGL vystoupit v plénu. Kontroverzní témata mají totiž mnoho adeptů na vystoupení a v EP není možné vystupovat s čímkoli kdykoli. To je dáno velkým počtem poslanců. Témata jsou agregována, možnost vystoupení je omezená.Na jednom se seminářů SPaS zaznělo, že i kdyby v příštích sněmovních volbách vyhrála levice, přijedou „pánové z Bruselu“ a případné příliš levicové vládě přistřihnou křidélka, a také že je „krám vyjedený“. Jaký je váš názor?
Je možné udělat a zavést do praxe mnoho opatření. Můžeme upravovat naše vnitřní zákony, např. daňové, nebo lze zakládat sociální podniky, které zaměstnají lidi na společensky užitečné práci. Zaměstnaní lidé neztrácejí pracovní návyky, nežádají o sociální dávky, platí daně – je to všestranně přínosné. Když se podaří v tomto mechanismu zaměstnat více lidí, tak to by byl úspěch! Tímto by se lidem dala možnost legálně pracovat ve sdružení, v družstvu apod. Budoucí levicová vláda může tento prostor rozšířit, dát mu přesné zákonné kontury jako v Rakousku nebo na Slovensku. Druhá věc – je nutné se vrátit k jednotné škole. V ČR je velký segment soukromého školství. Nelze nechat vybujet soukromé školy, když státní skomírají, resp. se jim snižují dotace. Kraje by měly mít možnost regulovat veškeré SŠ. Považte, že máme více univerzit, než má celé Německo, z toho je více než polovina soukromých. V posledním období sice vidím snahu omezit nejhorší výstřelky a udělat v tom pořádek, ale zatím je to chaotické.Mohou kraje, kde vládnou levicové koalice, pomoci procesu vzniku nových pracovních míst?
Určitě mohou, přímo musí! My komunisté v „mém“ Ústeckém kraji, kde žiji, máme v krajském volebním programu tvorbu nových pracovních míst, stojí to i v programu ČSSD. Právě v našem kraji se v koalici KSČM-ČSSD připravuje jako v jednom ze tří krajů moderní sociální podnik, kde bude možné si vyzkoušet, zdali jsme schopni do toho jít za současného zákonodárství. Já osobně se snažím podporovat chráněné dílny nabízející pracovní místa handicapovaným. Veřejné prostředky na jejich podporu byly výrazně redukovány. To je moc špatné a neslučuje se to s důstojným životem těchto lidí. Naopak se podařilo našemu úřadu práce posílit počet míst veřejně prospěšných prací. Ideální by bylo dosáhnout změn v legislativě. To ale bude možné až po příštích volbách do sněmovny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *