KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLICE 8.4.2019

V pondělí 8.4.2019 se uskutečnilo zasedání 4. Zastupitelstva města Teplice.Jako první bod jednání byla výměna člena rady města. Z rady odstoupil Pavel Tetřev z ODS, který byl od 1.4.2019 jmenován ředitelem příspěvkové organizace Sportovní hala a Zimák. Je třeba poznamenat, p. Tetřev má odpovídající kvalifikaci i praxi pro řízení takovéhoto zařízení. Je absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity. Rada byla doplněna o Ing. Ondřeje Hampejse z ODS, uvedený radní hlas KSČM nezískal.
Po celé řadě bodů v majetkové části se předmětem diskuze stal bod koupě nemovitosti, bývalé plovárny v Zámecké zahradě, která nyní patří Miroslavu a Soně Gårtnerovým. Tuto nemovitost kdysi koupili od města v dražbě za 1,4 mil.Kč. Za objekt nyní chtěli 26,937 mil. Kč.. Zastupitelstvo již při minulém zasedání odsouhlasilo, že je město ochotno zaplatit celkem 6,3 mil. Kč. Gårtnerovi ale uvedenou částku odmítli a v dopise napsali, že kdyby část pozemků nebyla v územním plánu omezená veřejně prospěšnou stavbou, tak by ji prodali dráž. (Jde o sjezd ze silnice I/8 od Bíliny, který se nakonec nerealizoval.) Nově požadovali 20,535 mil. Kč. Tento návrh nebyl přijat. Vystoupil jsem v diskuzi s tím, že je třeba dále jednat, aby uvedené pozemky v Zámecké zahradě město získalo zpět a po revitalizaci dále budou sloužit veřejnosti. Ukazuje se, že toto je zájmem i většiny zastupitelstva a tak snad nejsou jednání ukončena.
V závěru rezignoval na funkci zastupitele Mgr. Jiří Řehák z volby PRO! Teplice. V emotivním projevu uvedl, že je zklamaný z toho, že nedokáže ovlivnit dění v Teplicích, že se nepodařilo vytvořit lepší podmínky pro cyklisty, a že se Kubera, bývalý primátor, neomluvil za výrok na adresu Volby PRO! Teplice, že cituji, se v kampani (předvolební) chovali jako prasata. V současné době je jmenovaný předsedou PRO! a chce se věnovat přípravě na krajské volby.

V Teplicích dne 9.4.2019 Ing. Lubomír Škarda, zastupitel Teplic za KSČM