KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Rozhovor Haló novin s europoslancem Jaromírem Kohlíčkem (KSČM)

Hloupostem kolem otravy Skripalových se musím smát

Jak město Teplice, kde jste členem zastupitelstva a žijete, oslavuje výročí osvobození Rudou armádou od fašismu?

Celý okres Teplice byl osvobozen 8. května 1945. Proto již řadu let organizuje OV KSČM cykloštafetu po památníčcích osvobození. Ta začíná vždy v devět hodin na Školním náměstí v Dubí a končí u památníku obětí pochodu smrti na Prokopce. Trasa měří přes 50 km.

Letos jako tradičně 9. května vzpomeneme výročí osvobození Československa v Havlíčkových sadech. Tentokrát na společné akci řady organizací společně s KSČM. Po vzpomínce (od 15 hodin) organizujeme Nesmrtelný pluk, který půjde z Havlíčkových sadů na Zámecké náměstí.

Pátého května to bylo 200 let od narození největší osobnosti tisíciletí, trevírského rodáka Karla Marxe. V čem vy spatřujete jeho poselství pro současnost?

Dnes je u řady myslících lidí Marx jedinečným milníkem na další cestě naší civilizace. Neoliberalismus je v koncích a je to právě solidarita a důsledná socializace společnosti, které mohou vést ze slepé uličky krize systému. Dvě stě let je dlouhá doba. Přesto je poselství Karla Marxe právě dnes živější a aktuálnější než kdy jindy.

Dovolte skočit do aktuální vnitroněmecké politiky. Jak komentujete vzpouru migrantů v městě Ellwangen na jihozápadě Německa, kde musely proti nim zasáhnout stovky policistů? Pro připomenutí: rozbuškou bylo, že žadatelé o azyl bránili muže z Toga, jenž neuposlechl výzvu k deportaci.

Tzv. vzpoura migrantů v Ellwangenu je jen špičkou ledovce. Problém s migranty nastává všude, kde lokálně přečíslí místní obyvatele. Problematické oblasti, zvané »no go zóny«, vznikají v řadě větších měst, a to nejen v Německu. Nefunkční dohody o readmisi, život ze sociálních dávek, malá snaha naučit se jazyk domácích obyvatel a alespoň tolerovat způsob života v přijímající zemi – to jsou jen některé významné problémy, které vedou k takovým sociálně patologickým jevům.

Staly se v poslední době i další podobné události?

V řadě míst Evropy se podobné jevy již staly, jen se o nich naše sdělovací prostředky v rámci »politické korektnosti« nezmiňují. Jde o řadu míst v Anglii, Francii, Švédsku i ve Španělsku či Itálii. Tyto jevy se pak stávají živnou půdou pro posilování extremistických stran a hnutí v celé Evropě. To je nebezpečí, na které upozorňuji.

 

Zaznamenala jsem, že šéf Evropské komise Juncker seznámil před několika dny členy a členky EP se závěry výzkumné zprávy týkající se integrace uprchlíků v zemích, kde jich žije nejvíce – Německu, Rakousku a Švédsku. Znáte obsah této zprávy?

Ano, zprávu znám.

Z komentáře europoslance Kellera jsem vyrozuměla, že mezi uprchlíky, kteří přišli do Evropy v masové vlně od roku 2015, jednoznačně převažují mladí muži. Téměř 70 % z nich tvoří muži mladší třiceti let. Každý pátý uprchlík je nezletilý přicházející bez dospělých…

Ano, hlavní fakta z ní opravdu již zveřejnil Jan Keller. Zpráva ovšem neříká, že dobře informovaní dospělí uprchlíci se často deklarují jako nezletilí a tím získávají lepší podmínky při žádosti o získání azylu.

Zmínil jste, že problémem řady imigrantů je malá snaha naučit se jazyk domácích obyvatel. V tisku bylo uvedeno, že se výuka němčiny značně prodražuje a navíc ne všichni frekventanti kurzy dokončují.

Německo ve snaze o integraci migrantů vyvíjí velké úsilí. Problém je v malé zainteresovanosti »uprchlíků« o studium a navíc je zde problém značného procenta těch, kteří jsou buď negramotní, nebo mají jen velmi chabé vzdělání. I u nás se podobné jevy u sociálně reprobovaných skupin obyvatel vyskytují. (Loni Německo zaplatilo za vzdělávací kurzy německého jazyka, německých reálií a znalostí o právním státu 610 milionů eur, tj. 15,5 mld. Kč, a neexistuje důsledná kontrola, zdali imigranti na kurzy docházejí – pozn. aut.)

Porovnejte, prosím, přijetí německé kancléřky v Bílém domě a přijetí francouzského prezidenta tamtéž. Trump věnoval manželům Macronovým maximum pozornosti, zato pro Merkelovou mu zbyly pro jednání jen jednotky hodin…

Postoje Angely Merkelové jsou v Bílém domě známé, zatímco mladý ne příliš »okoukaný« Emmanuel Macron je přece jenom nováčkem, a tak je snaha jej »ovlivnit«. Navíc – Německo dost často není zcela v zákrytu za Velkým bratrem zpoza Atlantiku. To Macron i britská premiérka Mayová jsou výrazně poslušnější, jak jsme se přesvědčili při poslední akci – bombardování Sýrie.

Kromě toho Německo zdůrazňuje, že dvě procenta HDP na zbrojení se mu zdá moc peněz, a zároveň se snaží aktivizovat zbrojní výrobu v Evropské unii. To se přece zbrojařské lobby v USA nemůže líbit.

V Německu jsou americké vojenské základny – např. největší letadlová základna Ramstein. Jaký vztah mají řadoví Němci k těmto americkým základnám? Nikomu nevadí, že jsou Američané v zemi od roku 1945?

V severní části Bavorska, přesněji ve Frankách, je řetězec základen US Army, kterým se dnes říká »základny NATO«. Zní to lépe a tím není vidět, že jde o pozůstatek okupace této části Německa v roce 1945. Ramstein je asi nejznámější leteckou základnou. Katterbach u Ansbachu je největší vrtulníkovou základnou a řetězec pokračuje do Švábska – ve Stuttgartu je také velké letecká základna.

Lidé se bouří zcela přirozeně proti hluku a aroganci US Army a žádají odchod jednotek. Proslulé jsou v tomto ohledu Velikonoční pochody. Do jednoho z nich se pravidelně zapojuji společně se západočeskými komunisty. Je to naše tradice trvající již více než deset let – Ostermarsch Ansbach. Podporu máme u místní organizace německých komunistů (DKP).

A právě v těchto dnech, 73. výročí podepsání kapitulace, nepůsobí fakt přítomnosti desetitisíců amerických vojáků v Německu tak nějak nepřípadně?

Jde nejen o Německo, ale i o Itálii a další státy. Jen, bohužel, v pobaltských státech, Bulharsku a Rumunsku jsou vojenské základny USA vítány.

V minulém týdnu jste jednal se saským ministrem kultury Christianem Piwarzem o zajištění českých učitelů jazykářů pro lužickosrbské školy. Takto můžeme blízkému slovanskému národu pomoci v zachování jejich jazyka a kultury. Jak je možné, že Němci, kteří jsou známi minimem byrokratismu, právě byrokratickýmiprocedurami brání nástupu českých učitelů, jejichž diplomy třeba z Univerzity Karlovy nejsou uznány?

Omlouvám se, ale minimum byrokracie v Německu? To je, prosím, překlep?

Nikoli, Němci se přece vyznačují pečlivostí, efektivností…

Jestli někde nositel úředního razítka je pánem nade všechny pány, potom je to v Německu. Již více než deset let se snažíme z České republiky pomoci ve špatné situaci lužickosrbských škol tím, že by naši učitelé se znalostí němčiny mohli učit na školách, jež mají výuku v srbštině. Když zjišťuji, jak je problematické uznání našeho diplomu z pedagogické fakulty, jak je obtížné zajistit kurs sorabistiky a jak je vyplňování nesmyslných formulářů důsledně a opakovaně vyžadováno, začínám mít pochybnosti o snaze o spolupráci. Proto jsem jel do Drážďan a jednal se zodpovědnými pracovníky. Koncem měsíce května budeme mít další jednání a doufám, že dojde k žádoucímu posunu. Nejlepším řešením, ale dlouhodobým, by bylo více studentů z Lužice na našich pedagogických fakultách.

Nedá mi to nezeptat se vás na aféru »novičok«. Jak hodnotí britští europoslanci výkřiky Mayové a všechny ty tanečky kolem toho, včetně útoků na lídra labouristů Jeremyho Corbyna?

Britští poslanci budou v EP jistě do konce tohoto volebního období, tj. do roku 2019, takže mám možnost s nimi hovořit o lecčems. Konzervativci hledají na Corbynovi mouchy, labouristé mu také moc nefandí. Před posledními volbami do EP byla ve Velké Británii snaha odsunout z kandidátky skutečné levičáky. UKIP se rozpadla a u obecních voleb téměř zmizela.

Ona otrava, kterou hlupáci prohlašují za otravu nervově paralytickým jedem (organofosfátem), nemohla podle příznaků být takovou látkou způsobena. To by totiž zasažený, resp. zasažená, nepřežili ani pět minut. Následky zasažení organofosfáty jsou fatální a velmi rychle se projeví. Člověk s elementárním vzděláním v oboru se musí hloupostem, které se v souvislosti s případem otravy Skripalových oficiálně vykládaly, jenom smát. Zřejmě proto s nimi nelze navázat další kontakt…

Podle švýcarské laboratoře příznaky otravy a uzdravení otce a dcery Skripalových napovídají použití látky BZ, která dle této laboratoře byla připravena pro použití v britské a americké armádě.

Pro poslance z Velké Británie je nyní důležitější snaha Theresy Mayové rozhodovat o vyslání armády bez konzultace s parlamentem. Ta je jimi posuzována velmi kriticky.

Monika HOŘENÍ