KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLICE 14. 9. 2020

Informuje Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. člen zastupitelstva za KSČM

Dne 14 září se ve velké zasedací síni MgmT sešlo v 15,00 zastupitelstvo města. Místo úvodu jsme byli seznámeni se záměrem postavit místo telekomunikační budovy desetipatrový Hilton. V Alejní jsou věžáky vyšší, ale na náměstí to bude dominantní objekt. Uvnitř budou garáže pro cca 200 pokojů. Dolní dvě patra něco jako dosavadní domy – obchody, aj. Projektuje ing. arch. Sedláček. Pokusil jsem se z jednání vyřadit bod o zániku členství města v OSBD. Nepovedlo se a bod byl předřazen na 4. místo programu. Situace v družstvu je poněkud nepřehledná a při vlastním projednání nebyl zánik schválen. Udělení čestného občanství města Haně Truncové jsme nepodpořili. Z Rozpočtových opatření a plnění příjmů rozpočtu plyne současná ztráta pouze cca 18 mil Kč. Nejhorší je plnění OSVČ – cca 33%. Ostatní příjmy poklesly jen mírně. Škoda z rozhodnutí ÚHOS nebude vymáhána – situace kolem výběrových řízení je stále méně přehledná a i právník vše vidí jinak než úřad v Brně. Na prodeji pozemků je zajímavé jen to, že jedna paní inženýrka chce kupovat větší pozemky a zkouší, zda to vyjde. Nebylo odsouhlaseno. Podle vyjádření pana primátora pozemky zahrádkářům v lokalitě U zámečku neprodáme, protože je to tam složité a počkáme na nový územní plán. Konstatoval jsem, že nový územní plán nám nepomůže, ale zahrádkáři mají smůlu. Pronájmy nemovitostí soukromníkům mají snížení o odpis plateb. Tzv. kumulativní inovace znamená slevu na vyrovnání jízdného od KÚ. Prostě s částí ztráty, vzniklé v době, kdy se v MHD neplatilo uhradí město. Skály v Mlýnské jsou s naším příspěvkem oploceny – kvůli bezpečnosti. Svah má být do 3 let sanován. Po delší diskusi zastupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém podporuje odpor občanů i obcí proti výstavbě PH parku na katastru Modlan a Rtyně. V této souvislosti jsem poukázal na řadu nevyužitých brownfieldů – mimo jiné po sklárnách v Hostomicích a Ústí. Není nutno zabírat zemědělskou půdu!! V závěru mj. Zd. Bergmann pozval na veřejně projednání nového Územního plánu, a to 26. 10. od 16. Hod na Mgm Teplice. Jde o tvar před vyhodnocením připomínek úřadů. V areálu Perly v Řetenicích je dnes velký problém s chováním bezdomovců. Sprosté řeči, skládka, aj. Co s tím??
Příště se zastupitelstvo Teplic sejde 14. prosince 2020 v 15,00 na MgmT ve velké zasedací místnosti.