KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

SCHŮZKA LEVICOVÉHO KLUBU ŽEN 26. 6. 2023

V červnu se nekonala klubová schůzka LKŽ Teplice první pondělí v měsíci v prostorách OV KSČM, ale 26. června ve Sklářském sklípku v Řetenicích. Členky při dobrém jídle vyhodnotily svou aktivitu za 1. pololetí. Předsedkyně LKŽ Teplice Nataša Schalková informovala o průběhu a závěrech jednání republikové rady LKŽ z 19. května a krajské rady LKŽ z 5. června.  Členky se rozhodly, že na republikovém setkání  LKŽ v Liberci 8.-10. 9. bude náš klub reprezentovat pět žen. Předsedkyně požádala o podporu celookresní akce Vatra k SNP, která se bude konat 26. srpna  od 17 hodin v Duchcově. V závěru setkání popřála všem příjemné letní měsíce a pozvala na pravidelnou měsíční klubovou schůzku 4. 9. od 14 hodin

Jitka Hanousková