KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno 30.4.2019

CELOSTRANICKÁ KONFERENCE KSČM 27. 4. 2019

Konference k otázkám struktury (a ekonomiky) strany v sobotu dne 27. dubna 2019

zpráva delegáta konference Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc.

Delegáti konference se první hodinu zabývali několika návrhy na doplnění programu a komplexním návrhem Václava Exnera. Protože diskuze byla velmi neurovnaná a velmi obtížně lze najít nějakého společného jmenovatele, můžeme za jediný skutečný výsledek považovat fakt, že konstrukce ústředního výboru zůstává nezměněna. Budou v něm zasedat i nadále po jednom zástupci jednotlivých okresních výborů. V otázce, zda je důležitější pro práci strany okres nebo kraj, podstatná většina vystupujících jasně řekla, že okresy. Při zániku některého článku výstavby strany nutno jasně stanovit, kdo bude organizovat politickou práci na daném území, nikoliv jen, jak se tento zánik vypořádá finančně. Nejcennější na straně je členská základna, chceme i nadále být masovou stranou a nikoliv pouze volební. Otázka, zda mají být krajské výbory nebo krajské rady, není podstatná. Důležitější je, co takový krajský orgán má dělat, tedy zda koordinuje práci okresních organizací v kraji, nebo jestli má ještě nějaké další úkoly. Pokud jde o změny stanov, zdá se, že zde není žádný takový požadavek. Otázkou je, zda minimální počet členů organizace stanovený na tři, je správný. Pokud jde o diskuzi o velikosti budoucího ÚV, zazněly všechny tři názory. Malý by se měl častěji scházet a jednotliví členové by měli plnit konkrétní úkoly, současná konstrukce umožňuje pokrytí všech okresů informacemi. Větší ÚV znamená, že politiku strany bude vysvětlovat více agitátorů. Jedním ze zajímavých názorů je požadavek stanovení více povinností zastupitelům a poslancům všech stupňů zvoleným na našich kandidátkách. Osobně jsem otevřel otázku skutečného počtu členů strany. Je podivné, že se zjevně nedodržují zásady, kterými by se měla stranická práce řídit. Člen strany přece by měl pracovat v nějaké stranické organizaci, prosazovat program strany a hradit příspěvky ve stanovené výši. Jak tyto podmínky plní členové strany v okresech, kde průměrný příspěvek je nižší než 20,- Kč za měsíc? (Z dvacetikorunového příspěvku plyne příjem 4 000,- Kč měsíčně. To nepovažuji za odpovídající skutečnosti.) Ve svém vystoupení jsem zdůraznil, že pokud z tohoto hlediska přepočteme počet členů strany za použití minimálního, tedy 50,- Kč příspěvku jako průměru na člena, potom celkový počet všech členů strany bude necelých 23 000. Otázkou je, zda máme v okresech, kde je příspěvek v průměru méně než 20,- Kč na měsíc, vykazovaný počet členů. Alespoň v tomto bychom si neměli lhát. Pokud budeme i v budoucnu počty delegátů odvozovat od velikosti členské základny, je nezbytné počty členů zreálnit. Konference posbírala různé názory a pověřila výkonný výbor a prvního místopředsedu, aby podněty využil při přípravě sjezdových materiálů. Velmi negativně se řada delegátů vyjádřila k předloženým ekonomickým datům a odmítla se ekonomikou zabývat. To nepovažuji za vhodné. Bude nutné se k dané otázce v nejbližším období opět vrátit.
Závěr: Původní záměr konference nebyl splněn a delegáti zjevně nebyli spokojeni s hubeným výsledkem jednání.

V Teplicích dne 30.4.2019 Zapsal: Jaromír Kohlíček

AKTUALITA KE SVOBODĚ TISKU

Mluvčí Syndikátu novinářů Dan Černý má zase jednou jasno. Ve vysílání Českého rozhlasu byl citován jeho objev. V roce 2014 byla Česká republika vyhodnocena jako čtvrtá v pořadí hodnocení států z hlediska svobody tisku. V poslední době se propadla až na dvacáté místo. Podle pana Černého je to způsobeno tím, že Andrej Babiš vlastní několik titulů novin. Tento smělý závěr mne, přiznám se, trochu překvapil.
Pan mluvčí Syndikátu nám zde zcela nepokrytě říká, že dokud většina českého tisku byla v rukou německých a švýcarských vlastníků, byla svoboda tisku na vynikající úrovni. Jakmile část titulů převzal Andrej Babiš, situace se dramaticky horší. Panu mluvčímu zřejmě uniklo, že v médiích není jenom Andrej Babiš českým vlastníkem, ale že je zde několik dalších skupin vlastněných různými českými podnikateli. (Např. Pan Bakala.) Jestli účelem sdělení pana mluvčího bylo upozornit posluchače na špatný vliv Andreje Babiše na svobodu českých sdělovadel, nevím. Faktem je, že větší země světa nedovolují, aby významný podíl na trhu masových médií u nich zaujímali zahraniční vlastníci.
A tak mi teď vrtá hlavou: Bylo zárukou svobody tisku jeho vlastnictví Němci a Švýcary a jeho nesvoboda (relativní) je způsobena pouze tím, že je vlastnictví v rukou českých subjektů, a nebo tím, že několik titulů vlastní premiér? Odpověď nám nabízí mluvčí syndikátu novinářů, sám zlatoústý Dan Černý, tak to jistě bude pravda. Nebo se mýlím?

V Teplicích dne 19. dubna 2019 Jaromír Kohlíček

PŘEDVOLEBNÍ ŠTAFETA V CHEBU

AKTUÁLNĚ INFORMUJE KANDIDÁT, POSLANEC EP Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc.

Na Zelený čtvrtek jsme se v rámci předvolebních výjezdů do krajů vydali s Ivanem Maštálkou na Chebsko. Navštívili jsem Cheb, Aš a Mariánské Lázně. Při zpáteční cestě jsem se ještě sám zastavil v Dolní Žandově, kde se mi tentokrát bohužel nepoštěstilo potkat se s naší paní starostkou. Během kontaktní kampaně nás doprovázeli soudruzi z místních organizací, předseda OV Cheb Václav Sloup a na chvíli se k nám připojil i náš zastupitel z Karlovarského kraje Pavel Hojda. Na Chebsku jsme strávili velmi příjemný den a již nyní se velmi těším na další, doufám že brzké shledání.

18.04.2019 Jaromír Kohlíček

MĚDĚNÉ SOCHY A TRNOVÁ KORUNA JSOU ZACHRÁNĚNY

Ze Štrasburku aktuálně poslanec EP Ing. Jaromír Kohlíček,CSc.

Chrám Matky Boží v Paříži, který obdivují milióny turistů, včera večer hořel. Střecha a věžička 850 let staré katedrály se zřítila. Čelní věže i mobiliář jsou údajně zachráněny. Videa s požárem obletěla svět.
Prezident vyhlásil mezinárodní sbírku na obnovu. Čecha znalého historie jistě napadne hned několik paralel. Střecha katedrály se v poslední době opravovala a zřejmě někde u lešení požár dřevěné konstrukce začal. Při dokončování původní budovy Národního divadla došlo v Praze k podobné tragédii. V Paříži se podařilo o 150 let později 500 hasičů požár lokalizovat. V Praze budova vyhořela do základů. Nějak se zásah nepovedl.
V Paříži byla vyhlášena mezinárodní sbírka, v Praze jsme zůstali u celonárodní.
Prezident Macron měl vyhlásit návrhy na úpravy, zejména v sociální oblasti, které by reagovaly na požadavky hnutí Žlutých vest. Požár se stal vítanou záminkou k odložení avizovaného prohlášení. Protože prezident Macron je svou dosavadní praxí úzce spojen s vysokými bankovními kruhy, věřím, že právě od nich přijde pro obnovu katedrály významná podpora. Desítky miliard, které každoročně odchází z Komerční matky do mateřské Societé Générale nabízí vynikající možnost nepřímého podílu českých občanů na obnově tohoto skvostu gotické architektury.

Ve Štrasburku dne 16. dubna 2019 Jaromír Kohlíček

OD SUCHÉ LOZI KE KOLÍNU

ÚVAHA POSLANCE EP Ing. Jaromíra KOHLÍČKA, CSc. na aktuální téma

Tak máme za sebou sněmování jednoho z významných subjektů České politické scény. Pan Gazík abdikoval na místo předsedy mocného seskupení STAN a zároveň s funkcí předal novému předsedovi stan. Protože za mnohými slovy, které na sněmování zazněla, poněkud zmizely některé otázky programového zaměření, nezbývá pozorovateli než hledat v jinotajích. Jak známo, vláda uvažuje o možném řešení nedostatku bytů. Dotace pro výstavbu komunálních bytů, podpora bytového družstevnictví…
To pánové ze STAN již nenápadně své řešení veřejnosti také naznačili. Stan. Inu – je vidět, že jsou to opravdu významné postavy naší politické scény. Jen tak dál. Již se těším na další jinotaje. A naši občané? Doufám, že jasnou programovou linii STAN zhodnotí rovněž.

V Teplicích dne 13. dubna 2019 Jaromír Kohlíček

POSLANEC EP Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. BESEDOVAL v DPS LUKÁ

Dne 12. dubna 2019 navštívil Jaromír Kohlíček spolu s Josefem Liškou a Tomášem Kalábem DPS Luká. Besedovali s občany o různých aktuálních otázkách, mj. i proč je důležité přijít k volbám do Evropského Parlamentu. V závěru diskuse pozval občany Josef Liška na letošní připomínku nacistické likvidace občanů Javoříčka. Tato osada je dnes součástí obce Luká.

CENA Ď

CENA Ď (děkujeme)
Ve středu 10. dubna jsem se zúčastnila společenského setkání ceny Ď 2019. Krajské kolo Ústeckého kraje, do kterého dvanáct subjektů nominovalo 29 organizací či jednotlivců, se konalo v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Byla jsem stejně jako v roce 2018 nominovaná Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves za dlouholetou morální i finanční podporu tohoto zařízení. Programem provázel pořadatel a autor ceny Ď 2001 – 2019 Richard Langer. Podle jeho slov na přípravě projektu odvádí nejvíce práce jeho manželka Jitka, která celou akci natáčela. Partnerem letošního 19. ročníku bylo Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala v Ústí n. L. Jeho ředitel Ing. Mgr. Michal Šidák je i dlouholetý člen kolegia, stejně jako další přítomný člen kolegia Michal Čupr, mistr Evropy juniorů v šermu. Přítomné přivítal náměstek primátora statutárního města Ústí n. L. Ing. Pavel Tošovský a ředitel Muzea města Ústí n. L. Mgr. Václav Houfek. Kulturním zážitkem setkání obohatili pianistka Eva Vostárková a klarinetista Matouš Vostárek.V hodinovém bloku se pak představili všichni přítomní nominanti i nominující. Byla mezi nimi ředitelka Hospicu Most Blanka Števicová, který nominoval pět subjektů, z nichž byli přítomni pracovnice Městského úřadu v Bílině a ředitelka VDV Nadace Olgy Havlové. Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L. představila Jiřího Vilímka za projekt CoderDojo, který podporuje kluby programová dětí a mládeže. Vychovatel Dětského domova Lipová u Šluknova Bc. Aleš Hofman jako každý rok přivedl na setkání děti, aby viděly, co taková cena obnáší. Představil Martina Kučeru a Vojtěcha Pauknera za projekt Milý Ježíšku. Porozumění Litvínov z.s. nominoval Hanu Řezáčovou, která již 18 let pomáhá jako dobrovolnice ve spolku a patří k jeho zakládajícím členů. 18 let nominuje na cenu Ď Zoologická zahrada Ústí nad Labem. Letos představila tisková mluvčí Ing. Věra Vrabcová šest nominovaných, mezi nimi i patrony zvířat Petru Černockou a Jiřího Pracného. Domov pro seniory Dobětice nominoval Jaroslavu Kratochvílovou, která za canisterapii získala Městskou cenu Ď v Ústí nad Labem. Po té byla předána Cena Ď v Ústeckém kraji 2019 a tu jsem ke svému velkému překvapení získala já. Velmi si ocenění vážím. Ve svém poděkování jsem vyzdvihla práci kolektivu zaměstnanců Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves pod vedením ředitele Ing. Oldřicha Malého a ocenila výsledky, které s klienty dosahují. Všichni nominovaní byli pozvaní na celostátní finále ceny Ď, které se koná v Praze 14. června na Nové scéně Národního divadla. Po slavnostní části setkání bylo připraveno občerstvení spojené s neformální besedou účastníků.
Jitka Hanousková

REAKCE POSLANCE EP Ing. Jaromíra KOHLÍČKA, CSc. na nejnovější námět ministryně financí

Bloudění

Paní ministryně financí hledá úspory. Nejdříve se zmíní o „státních“ pojištěncích. Potom požádá kolegy ve vládě, aby „přitáhli šrouby“.
Dnes je na stole třetí pokusný chroust. A tentokrát pěkně strukturovaný. Zvýšíme spotřební daň z cigaret a alkoholu a z hazardu. To je v EU poměrně běžné – jen to nikdo nenavrhuje těsně před volbami. Pokud jde o hazard – tam situace po bezbřehém otevření „trhu“ v devadesátých letech pomalu ale jistě spěje k regulaci. Jenom Sazka hned od počátku plní úlohu podporovatele sportu. A co ti ostatní? Co kasina? Co kursové sázky? Co hrací (v oficiální hantýrce „výherní“) automaty? A což takové internetové sázení???!!!
Zdá se, že návrh by měl být poněkud strukturovanější. Tyhle hry, které podle psychiatrů přivedly řadu osob na scestí pokud jsou zdaněny, plní státní rozpočet. A pokud se danění nedaří?
Nu bylo by vhodné na jedné straně se podívat, kde nezdaněné peníze utíkají a na druhé straně si vzít příklad ze Sazky. Nebo nám zdraví naší populace, které může podpořit dotace do rozvoje sportu právě z těchto peněz nestojí za trochu zamyšlení? Já vím, jde o systémovou úvahu. Jde o peníze, které budou „omašličkované“, čili určené jasně na daný účel. Nebo je lepší dál lamentovat, že na sport – hlavně ten masový – nějak stále nezbývá a diskutovat dále o náplni nově zakládané Sportovní agentury?
Námět je zde. Uvidíme, co se z něj vyvine. Třeba si někdo příkladu jasného určení peněz ze Sazky všimne.

V Teplicích dne 8. dubna 2019 Jaromír Kohlíček

BESEDA V SUŠICI 8. 4. 2019

POSLANEC EP Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. besedoval v SUŠICI
Dne 8. dubna 2019 proběhla beseda s poslancem EP Jaromírem Kohlíčkem. V Sušickém hotelu Na pekárně se cca 30 účastníků dozvědělo základní teze volebního programu a byly jim zodpovězeny otázky týkající se mj. Ukrajiny, Brexitu a dosavadní činnosti poslance v EP. Řada přítomných se již těší na další zájezd do Ansbachu spojený s účastí na velikonočním pochodu městem proti vrtulníkové základně US army v blízkém Katterbachu.

Foto – organizátor akce, Mir. Kavij

NÁZEV KNIHOVEN

Byly doby, kdy se každá obec snažila mít základní vybavenost. Do té patřila hospoda, obchod, kostel a od druhé poloviny 19. století i knihovna. V návaznosti na činnost obrozenců a na snahy o kultivování českého jazyka se od 18. století, kdy prodejce hezky popisuje starší český film. Knihovna také patřila, vedle školy a sokola k „ základním potřebám“, které si Češi přiváželi všude do světa s sebou. Tahle vznikla ve Vídni řada českých spolků pod názvem Comenius Verein, vedle školy provozovaly i knihovny s českými knihami. V roce 1870 vznikla taková knihovna i v Zábřehu.

Když jsme na malé vesnici rekonstruovali bývalou školu na obecní úřad, našlo ze zde logicky i místo na knihovnu.
Různé vlády, které v průběhu devadesátých let přicházely do Strakovy akademie, se knihovnám příliš nevěnovaly. Březen měsíc knihy, stejně jako podobná „totalitní hesla“ nebyla v té době v módě.
Z 6.200 knihoven v roce 1995 jich po 20 letech zbylo sotva 5000. Různé ankety se snažily ukázat, že čtení není moderní. A když už se někdo této nemoderní činnosti věnuje, potom jistě čte knihu elektronickou či z tabletu. Rychlý nástup nejdříve kazet, později CD umožnil vznik nových oddělení knihoven. Audio knihy jsou specialitou posledních několika let. Všechny tyto trendy začaly podchycovat nadšenci, kterým nebylo lhostejné, že tyto kulturní stánky z obcí pomalu, ale jistě mizely.
Podle průzkumů posledních desetiletí mládež málo čte, má problémy s reprodukcí textu a její vyjadřování je jazykově spíše chudší. Osobně těžce nesu situaci, kdy v diplomové práci o 40 stránkách najdu stejný počet pravopisných hrubek. Je tedy logickým závěrem, že v rámci efektivní gramotnosti naší mladé generace je zapotřebí něco začít dělat. Osobně tedy vřele vítám nové myšlenky, které k tomu mohou přispět.
Jako první se objevila akce „Čtěte dětem“, následovala veřejná čtení v knihovnách a již po několik let zde máme „Noc knihoven“. Ta láká do knihoven děti, kterým nabízí dobrodružnou noc spojenou s četbou. Kniha tak opět pomalu ožívá a myšlenka na to, že knihovna patří k základnímu vybavení obce, se znovu vrací.

3.4.2019 Jaromír Kohlíček