KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

NA CESTĚ K NOVÉMU USPOŘÁDÁNÍ ENERGETICKÉHO TRHU

písemné vyjádření poslance EP Jaromíra Kohlíčka na plénu ve Štrasburku:
Langenova zpráva je zajímavým kompromisem mezi požadavky těch, kteří chtějí zrušit jakoukoliv jinou výrobu elektrické energie, než tu, která pochází z tzv. obnovitelných zdrojů, a těmi, kteří si uvědomují možná úskalí daného kroku. Mezi obnovitelnými zdroji totiž klíčovou úlohu z hlediska instalovaných kapacit mají vodní elektrárny, poté s odstupem větrné a s dalším odstupem fotovoltaika. Pouze geotermální energie je tedy dlouhodobě stabilním zdrojem. Vzhledem k této nestabilitě (slunce, vítr, voda určují nespolehlivost těchto zdrojů) je nutné zajistit, buď záložní zdroje, či stabilizující kapacity, které v případě nedostatku energii do sítě mohou flexibilně doplnit. Zpráva bere na vědomí vznik nové třídy spotřebitelů energie, kteří zároveň tuto energii i vyrábí a všímá si nepropojenosti evropského trhu s elektrickou energií, jak uvnitř EU, tak vně společenství. Nedostatkem zprávy je malá pozornost věnovaná špatnému stavu propojení vysokonapěťových sítí, právě toto je přitom klíčový bod budoucího zajištění bezpečných dodávek elektrické energie. Energii je totiž nutné nejen vyrobit, ale i spolehlivě přenést.