KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

SPRAVEDLNOST NAPŘÍČ NÁRODY

ZE ŠTRASBURKU INFORMUJE POSLANEC EP
Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc.

Na dnešním zahájení plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku pronesl pan předseda Antonio Tajani několik vřelých slov v upomínku padlých italských vojáků na území italské Dalmácii během druhé světové války. K věci se vyjádřili ještě dva poslanci, konkrétně ze Slovinska a Chorvatska, oba zdůraznili, že předpokládají, že nikdo nezpochybňuje současné uspořádání hranic států v této oblasti, a že postiženy za války byly prakticky všechny evropské národy.
Předseda Tajani v odpovědi zdůraznil, že když hovořil k danému tématu v Terstu, jasně řekl, že je potřeba si připomínat hrůzy obou diktatur. Věřím, že těmi diktaturami myslel italský fašismus a nacistické Německo. Pokud by to mělo být jinak, je namístě se ptát, jestli podobný člověk, s podivným viděním historie, může být nadále předsedou Evropského parlamentu.
Zajímavé je, že tomuto bodu bylo na začátku jednání věnováno více pozornosti než návrhu pana poslance Stevena Woolfa. Ten doporučil projednat otázku svobody práce novinářů ve Francii. Poslanec Woolf se totiž domnívá, že prezidenta Macrona by bylo vhodné upozornit na nepřípustnost ataků policie zasahující při demonstracích žlutých vest zcela nekompromisně i proti novinářům.
Tento návrh se bohužel s pozitivní odezvou předsedy EP nesetkal. Zdá se tedy, že pro pana Tajaniho je důležitá svoboda práce novinářů pouze v zemích mimo jádro EU.

ve Štrasburku 11.2.2019
Jaromír Kohlíček