KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

11. PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ 27. 3. 2018

Okresní rada členů zastupitelstev a výkonný výbor OV KSČM  svolali  na 27. březen 11. pracovní setkání zastupitelů zvolených na kandidátkách KSČM v tomto volebním období. Hlavním tématem byla příprava kandidátek KSČM pro podzimní volby do zastupitelstev měst a obcí,  komunální odpad, skládkování, vliv na životní prostředí. Přítomní  se navzájem informovali o přípravě kandidátek ve svých městech a obcích. Situace je složitější než před čtyřmi lety.  Prozatím máme v okrese potvrzeno 17 kandidátek z 34 možných. V posledních volbách jsme postavili 21 kandidátek. Problémy jsou ve městech i obcích. Ve většině případů vychází příprava z minulé kandidátky, hledají se noví, mladší sympatizující, kteří by „přilákali“ mladší voliče. V řadě míst se připravuje volební program a řeší se i možnost volební propagace.   Druhým tématem byl svoz TDO, skládkování a možnosti ušetřit městům i obcím finance za likvidaci odpadů. Je to téma široké a týká se i té nejmenší obce. Proto i diskuse byla bohatá a zajímavá i s ohledem na  blížící se uplatnění nového zákona o likvidaci odpadů. Příští pracovní setkání se uskuteční 12. 6. 2018 a jeho nosným tématem budou volby do zastupitelstev měst a obcí.  (jh)