KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM KOŠŤANY 24. 11. 2017

Poslední výroční členská schůze městské organizace proběhla v pátek v  Košťanech. Z 12ti členů bylo přítomno 8, jednání se zúčastnil i místostarosta zvolený za KSČM a předseda a tajemnice OV KSČM. Předseda MO KSČM Jiří Dudešek podal zprávu o činnosti organizace, zrekapituloval placení členských příspěvků, kde se organizace přiblížila hranici 50 Kč.  Vyzdvihl spolupráci s LKŽ.  VČS zrušila členství Radku Abrhámovi, který již dva roky neplnil základní členské povinnosti. Místostarosta Zbyněk Král informoval o aktuálních úkolech města, hovořilo se o možnosti zřídit ve městě lékárnu. Upozornil na nutnost již dnes přemýšlet nad kandidátkou pro komunální volby v roce 2018. To byl i jeden bod usnesení  VČS, stejně jako práce na volebním programu. Městská organizace  schválila i plán akcí 1. pololetí 2018  pro veřejnost jako je MDŽ, PA k výročí osvobození, Májové posezení. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka poděkoval MO KSČM za aktivitu a hovořil o nutnosti změn v KSČM tak, aby byla opět akceptovatelná voliči, zejména jde o generační obměnu ve funkcích. VČS diskutovala o návrzích do vyšších stranických orgánů, které podala pro jednání Okresní konference.  Předsedkyně LKŽ Drahuška Králová pozvala všechny na vánoční posezení 1. prosince.

(jh)