KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

6. PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ 15. 11. 2016

V úterý 15. listopadu se na svém 6. pracovním setkání v tomto volebním období sešli zastupitelé za KSČM z okresu Teplice. Jednání řídil předseda okresní rady členů zastupitelstev Ing. Jiří Hlinka. Hlavní téma tentokrát nebylo určeno předem a tak se zastupitelé vzájemně informovali o svých nejaktuálnějších problémech a dění ve svých městech a obcích. Své poznatky přidal i poslanec EP Ing. Jaromír Kohlíček, Csc. Členka KV Jitka Hanousková podala informaci o povolebním vyjednávání o koalici v zastupitelstvu Ústeckého kraje, podpisu koaliční smlouvy a přípravě ustavujícího zasedání 21. listopadu. Devadesát minut rychle uteklo. V závěru jednání se zastupitelé shodli na termínu příští schůzky 28. 2. 2017, jejímž hlavním tématem budou cyklostezky.       (jh)