KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno 29.6.2018

35. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HÁJI U DUCHCOVA

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Ústeckého kraje, pořádaly  v pátek 29. června u příležitosti 35 let od zahájení provozu sociální služby v Háji u Duchcova zábavné odpoledne. Ráda jsem přijala pozvání na tuto akci. S DSS spolupracuji již řadu let a snažím se i sponzorsky provoz sociálních služeb podporovat. Při přivítání jsem dostala krásného keramického pejska a symbolickou perníkovou pětatřicítku. Samozřejmě jako vždy jsem neodolala a další keramické výrobky klientů chráněné dílny jsem si koupila. Klienti jsou velmi šikovní a zruční a jejich výrobky  se výborně prodávají v obchůdku U Hájského kohouta v Oseku. Personál DSS v čele s ředitelem Ing. Oldřichem Malým připravil pro klienty i návštěvníky různé hry, občerstvení, vystoupení tanečního kroužku, ukázku výroby keramiky, zpívánky. Kankán v podání profesionálních tanečnic byl odměněn bouřlivým potleskem. A pak již nastala volná zábava, nechybělo disko, opékání buřtů. K dobré náladě přispělo i super letní počasí. Kolektivu pracovníků DSS Háj u Duchcova patří za zdařilou oslavu 35. výročí provozu sociálních služeb velké poděkování. Již dnes se klienti i my ostatní těšíme na 15. ročník festivalu Hájský kohout 2018, který proběhne 18. září.

Jitka Hanousková

OBLÍBENOST HEJTMANŮ KVĚTEN 2018

komunistický hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterému obyvatelé Ústeckého kraje dali v souhrnu 36,1% kladných hlasů, to je o 0,2 % víc než v únoru, se umístil na čtvrtém místě. 

B L A H O P Ř E J E M E 

Nejlépe hodnoceným hejtmanem je nadále šéf Zlínského kraje Jiří Čunek, následován hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. 

Na třetím místě pomyslného žebříčku hodnocení představitelů územně samosprávných celků postoupila z únorového čtvrtého místa hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (hnutí ANO). Aktuálně získala od obyvatel Středočeského kraje v souhrnu 36,5% kladných hlasů.

XVIII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FINÁLE CEN Ď /děkujeme/

Ve čtvrtek 7. června jsem se jako jedna z nominovaných z krajského kola Ústeckého kraje zúčastnila XVIII. Celostátního finále cen Ď ve Stavovském divadle v Praze. Doprovázel mě předseda výboru pro kulturu a památkovou péči zastupitelstva Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Dubský. Patronem ceremonie byl nadační fond pomoci Karla Janečka, zásadním partnerem Národní divadlo. Autor projektu Richard Langer, který finále moderoval, poděkoval za generální partnerství krajských kol, mimo jiné městu Děčín, které bylo partnerem pro Ústecký kraj. Celostátní ceny Ď 2018 byly uděleny v těchto kategoriích – pro mecenáše Národního divadla, pro mecenáše divadel v ČR, pro mecenáše ZOO Praha, pro mecenáše ZOO v ČR, za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví, pro mecenáše nebo dobrodince nadací, charitativních organizací, pro mecenáše muzeí, hradů, zámků a památek, pro mecenáše kulturních zařízení, školství a sportu, pro mecenáše nebo dobrodince dětských domovů a ústavů sociální péče pro děti, pro mecenáše životního prostředí, pro mecenáše nebo dobrodince domovů pro seniory a ústavů sociální péče pro starší spoluobčany, pro mecenáše a dobrodince Hnutí na vlastních nohou Stonožka, cena Ď prezidenta Rodinného pivovaru Chodovar Jiřího Plevky st. za sociální cítění, cena Ď za morální vzor. Vítězové krajských cen Ď postoupili do finále do hlavní kategorie o obraz – GRAND PRIX Ď 2018. V závěru ceremonie všichni nastoupili na scénu Stavovského divadla, kde na základě určení celostátního Kolegia dostal vítěz cenu.
Děkuji nominujícímu Domovu sociálních služeb v Háji u Duchcova za možnost se jak krajského kola v Děčíně, tak celostátního ve Stavovském divadle zúčastnit.
Jitka Hanousková

PRACOVNÍ PORADA K SOCIÁLNÍ PROBLEMATICE

V sobotu 2. června se v budově ÚV KSČM uskutečnila celostátní pracovní porada krajských zastupitelů i členů výborů a komisí  zvolených za KSČM, zabývající se sociální problematikou. Referenty byli poslankyně PS PČR, stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická-Jírovcová, místopředseda Výboru sociálně zdravotního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Bohumil Smutný a vedoucí sociální sekce ÚV KSČM Milan Kyselý. Pro jednání byl připraven okruh tezí týkající se sociálních služeb – financování, komunitní plánování, návaznost na střednědobé plány, systém zapojení obcí do financování sociálních služeb na svém území, kvalita poskytovaných služeb,  financování zdravotních služeb v sociální péči, systém poskytování sociálních dávek, příspěvek na péči a jeho valorizace, sociální a dostupné bydlení, sociálně právní ochrana dětí, péče o děti do 3 let věku (dětské skupiny, jesle), bezpečnost. Ke všem těmto materiálům jsme se vyjadřovali a řešili možnosti jejich uplatnění. Každý informoval o problémech v sociální oblasti ve svém kraji. Největší problém je zatěžující administrativa, která brzdí zvýšenou péči o klienty, bydlení pro sociálně slabé, příspěvek na péči, sociální dávky, špatný přístup posudkových lékařů (návrh na předání agendy praktickým lékařům), nedostatečné platové podmínky pro sociální pracovníky. Problémů je hodně a je nutné, aby se řešily co nejrychleji. Měli bychom si však uvědomit, že všichni máme právo, aby se k nám přistupovalo všude svědomitě, ale každý z nás si musí uvědomit i to, že kromě práva má také povinnosti. A to je důležité pro naši společnost.

Nataša Schalková

členka výboru pro sociální věci, bezpečnost a SVL

Zastupitelstva Ústeckého kraje