KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PÍSEMNÁ VYJÁDŘENÍ POSLANCE EP Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc. z plenárního zasedání ve Štrasburku 3. 10. 2018

SITUACE V JEMENU
Jemen vznikl v roce 1990, po dlouholetém krvavém konfliktu, sloučením tradičních horských středisek z okolo hlavního města San´á v severní části a Jemenskou lidově demokratickou republikou, bývalou britskou kolonií Aden. Nejen dvě rozdílné části země, ale i rozdílný výklad muslimského náboženství: sunnité a šíité, dlouhodobě tuto zemi rozdělují. Politická nestabilita vyvrcholila před řadou měsíců dobytím hlavního města militantní šíitskou organizací al-Húthí a útěkem prezidenta do Adenu. Sunnitské síly dostaly masivní vojenskou podporu armády Saudské Arábie a tato v těžkém bombardování řady míst ovládaných povstalci pomalu, ale jistě stále postupuje. Světová veřejnost se znepokojením sleduje zejména těžké boje v přístavu Al-Hudayda, kudy do severní části země proudila humanitární pomoc. Celá věc má samozřejmě širší pozadí. Šíité mají podporu Iránu, sunnité Saudské Arábie kryté širší koalicí arabských zemí. Poněkud mimo pozornost světové veřejnosti, která akcentuje zejména problém nedostatku potravin a lékařské péče, zůstává hlavní důvod, proč se soupeři o Jemen již léta ucházejí, je jím totiž Bab-al-Mandab, průliv v úžině, který spojuje Rudé moře s Indickým oceánem. Ať již konflikt dopadne jakkoliv, milióny obyvatel této země budou opět chudší a hospodářsky závislejší na pomoci ze zahraničí. To co však Jemen nyní nutně potřebuje je okamžitá pomoc vedoucí k zastavení bojů.

Výkonnostní emisní normy pro nové automobily a pro nová lehká užitková vozidla

Snížení emisí CO2 je dlouhodobým cílem řady opatření, která prosazuje, často bez ohledu na technickou realitu, významná skupina politikářů. Jestliže se soustředíme pouze na automobily, potom vozidla splňující nejpřísnější normy se zážehovými i vznětovými motory dosahují již dnes velmi zajímavých výsledků. Vybavení těchto vozidel katalyzátory a filtry zásadně snižuje veškeré emise. Moderní motory mají vysokou účinnost a to již samo o sobě přináší výrazné snížení emisí CO2. Samozřejmě, další technický vývoj motorů, převodovek, pneumatik i aerodynamiky vozidel může přinést jeho další snížení. Jednoduchým způsobem, který je již dnes znám může být také přechod na zemní plyn. Všechny tyto reálné možnosti snížení emisí ovšem nemohou zajistit vysoce ambiciózní cíle, které jednak v blízkém, ale i ve vzdálenějším horizontu prosazují autoři příslušných pozměňovacích návrhů vtělených do zprávy poslankyně Dalli. Dosavadní pokrok ve vývoji hybridů, elektromobilů, vodíkových článků, akumulátorů a dalších prvků mobility neukazuje jednoznačnou možnost dosažení ambiciózních cílů snižování emisí CO2 a zároveň udržení či zvýšení zaměstnanosti v řadě oborů spojených se silniční dopravou. Stanovení nerealistických cílů a obrovská finanční náročnost potřebné infrastruktury jsou důvody, pro které musím doporučit odmítnutí přijetí navrhovaných krátkodobých i dlouhodobých cílů snížení emisí CO2 u dopravních prostředků. Prosazováním takových cílů naopak dojde ke zvýšení ekologické stopy EU.