KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

IMIGRAČNÍ VLNA JE DOBŘE ORGANIZOVANÁ

Rozhovor Haló novin se zastupitelem města Teplic Jaromírem Kohlíčkem (KSČM)

Řízená imigrace je jevem, který může pomáhat dalšímu rozvoji zemí. Neřízená migrace může způsobit deformaci systému cílových států.

Problém nedostatečné rychlosti reakce EU přetrvává a současný varovný stav schengenského systému ukazuje, že je nejvyšší čas některé základní normy začít důsledně dodržovat. Jinak se EU rozpadne.  

Sestřelení ruského bombardéru nad syrským územím je jednoznačně pečlivě připravenou provokací.

Teplická veřejnost je k lázeňským hostům, kteří mají problémy s našimi kulturními tradicemi, značně rezervovaná.

Na pražské konferenci středoevropských levicových subjektů jste popisoval, jak se chovají hosté muslimského vyznání v lázeňském městě Teplice. Vím z tisku, že se například kuvajtský velvyslanec snaží a vysvětluje svým krajanům, jaká jsou pravidla pobytu u nás.

V České republice naše zákony ne zcela dostatečně určují práva a povinnosti občana. Práva jsou dána Listinou základních práv a svobod (která mimochodem v řadě oblastí není dodržována), avšak povinnosti jsou mnohdy stanoveny velmi neurčitě, a jsou tedy špatně vymahatelné. To, co se vztahuje na občany, platí dvojnásobně na hosty. Některá pravidla mohou stanovit obce. Jedná se o noční klid, pořádání různých akcí, využívání pozemků ve vlastnictví města.

Jsou ale věci, které zastupitelstvo neovlivní a souvisejí s mentalitou přijíždějících hostů, s jejich kulturní úrovní a v řadě případů i s problémem negramotnosti těchto lidí. S těmito problémy se samozřejmě setkávají i zaměstnanci kulturních a sportovních zařízení našeho města.

Situace v Teplicích se tedy v tomto smyslu zlepšila, není už »na denním pořádku« hluk a nepořádek, nebo je to naopak?

Situace na veřejných prostranstvích města se do určité míry zlepšila, ale stále má daleko k ideálu. Máme v současné době možnost využít služeb tlumočníka arabštiny a na řadě míst jsou jasné pokyny napsány pro hosty nejen v evropských jazycích, ale i arabsky. Otázkou je dodržování těchto psaných pravidel u gramotné části hostů a problémem je, jak tyto pokyny vysvětlit těm z hostů, kteří jsou negramotní.

Jakže, k vám přijíždění negramotní lázeňští hosté?

Ze zemí arabského polostrova jezdí většinou velké rodiny. Zpravidla minimálně jeden člen je gramotný. S tím do značné míry souvisí i chování těchto hostů.

Jaký je názor teplické veřejnosti a samosprávy na tento problém?

Teplická veřejnost je k hostům, kteří mají problémy s našimi kulturními tradicemi, značně rezervovaná a samospráva ve své většině v rámci omezených možností má snahu regulovat ty činnosti, které zákon regulovat dovoluje. Navíc (vzhledem k významným nákladům na udržování veřejného pořádku) jsme zavedli poplatky, které nám umožňuje zavést zákon, např. lázeňský poplatek. Nad možnosti zastupitelstva je ale řešení nepřiznaných pronájmů bytů i celých budov i některé další jevy.

Z toho důvodu podstatná většina obyvatel i zastupitelů je výrazně proti ubytovávání muslimských migrantů v obvodu našeho města. S nepřizpůsobivými občany máme vlastní negativní zkušenosti a u těchto neobčanů je velmi pravděpodobné, že by se tyto negativní zkušenosti mohly dále rozšířit, pokud by ubytovaných migrantů z muslimského světa byla velká skupina.

Ve vašem lázeňském městě jsou však muslimští hosté dočasnými návštěvníky, kteří po skončení pobytu odjedou a za služby samozřejmě dobře zaplatí…

Podívejte, tepličtí hosté – podle dobrozdání pracovníků, kteří po nich čistí a opravují ubytovací kapacity – jsou sice všichni z jiného kulturního prostředí, ale i ti z muslimských zemí se dají rozdělit na dvě skupiny. Po jedné z nich stačí pouze pokoje uklidit, po druhé skupině vyžaduje ubytování výrazné opravy, mnohdy i finančně značně náročné.

Jak vnímáte imigrační vlnu, která je zcela jiného charakteru než lázeňské pobyty?

Osobně se domnívám, že imigrační vlna je dobře organizovaná a hlavním účelem celé akce je výrazně narušit nejbohatší sociální systémy (ve Švédsku, Německu a dalších zemích) a významně snížit cenu práce v hlavních cílových zemích. Náklady, které nesou přijímající státy, navíc významně zatěžují státní rozpočet a odvádějí pozornost od problému vysoké nezaměstnanosti a bezdomovectví v cílových zemích.

Často se zdůrazňuje, že migrace je běžný, standardní a trvalý jev. Jenže není to nějak najednou, narychlo a ve velkém počtu prchajících lidí?

Migrace skutečně je v historii různých civilizací běžný jev, to ano. To platí ale pouze do té míry, do které migranti jsou ochotni přijímat kulturu prostředí, do kterého přicházejí. V případě, že se vytvářejí velké enklávy uvnitř států s jinou kulturou, může dojít k destrukci takového státu. Na fakt pozoruhodné organizovanosti velkých skupin migrantů při průchodu státy Balkánu upozorňuje řada komentátorů.

Zároveň si všímají toho, že organizace masové migrace je velmi dobrým podnikatelským záměrem pro řadu mnohdy i státem podporovaných gangů. Italská justice v reakci na toto zjištění výrazně zvýšila tresty pro organizátory ilegální imigrace. Někteří historici říkají, že právě velká vlna imigrantů usazených uvnitř Římské říše, kteří si zachovali jinou kulturu, byla důvodem rozpadu tohoto státního celku.

Faktem zůstává, že jádrem imigrantů jsou mladí muži se slušným finančním zabezpečením a že jednotlivé skupiny migrantů používají satelitní mobilní telefony a jsou jako doma na Facebooku a Twitteru.

Řízená imigrace je jevem, který může v některých fázích vývoje pomáhat dalšímu rozvoji zemí. Neřízená migrace může způsobit i deformaci systému cílových států, v krajním případě i jejich destrukci. To nás ovšem neopravňuje k jakýmkoliv projevům xenofobie a rasismu.

V ČR existují na imigraci dva názorové extrémy. Na jedné straně otevřená náruč, na druhé velmi nacionalistické, až fašizoidní či fašistické tendence, které má např. pan Konvička z Bloku proti islámu. Jak se díváte na činnost tohoto spolku?

K činnosti spolku pana Konvičky mám velmi rezervovaný postoj. Domnívám se, že každý, kdo přichází do naší republiky, musí dodržovat základní pravidla chování. Pokud tato pravidla jsou špatně nastavena (což nám naznačuje asociální chování celé jedné skupiny našich občanů), potom nutně skupiny populistů, které na tyto problémy poukazují, získávají významný ohlas ve veřejnosti. Některé naše zákony bohužel umožňují zneužívání sociálních dávek na jedné straně a na druhé straně nedostatečně rychlou podporu těm, kteří řadu let přispívali k rozkvětu společnosti. Tyto mezery v zákonech a nevhodná ustanovení zneužívají jak asociální občané státu, tak mohou být zneužity migranty.

Neudělal prezident republiky chybu, když se 17. 11. postavil na tribunu s lidmi okolo pana Konvičky? Jsou důvěryhodná vysvětlení pana prezidenta, že nekádruje, s kým kde stojí?

Pan prezident republiky rád provokuje a někdy ve svých činech jde až za hranici vkusu. Jeho vystoupení na manifestaci 17. 11. se pohybuje velmi blízko této hranice a vysvětlení, že nekádruje, s kým kde stojí, je sice pravda, ale organizátoři by měli být ve výběru těch, »s kterými pan prezident na tribuně stojí«, obezřetnější.

Máte informace od přátel z Die Linke ohledně uprchlíků, kterých Německo přijalo již milion? Jak to německá společnost zvládá?

Naši přátelé z Die Linke ukazují migrantům v Německu otevřenou náruč. Organizují sbírky potřebných věcí, pomáhají s kulturním a sportovním vyžitím a snaží se řešit v jednotlivých místech vznikající třecí plochy s domácími obyvateli.

Nebudou sociálně potřební němečtí občané strádat tím, že erár bude sanovat integraci milionu uprchlíků?

Samozřejmě v Německu, podobně jako ve Švédsku, platí dvojnásob to, co v jiných místech. Pravicoví politici se snaží zneužít migrační krize k omezení sociálních výhod a k tlaku na nejnižší mzdy. Logicky tato opatření dopadají i na německé nezaměstnané a bezdomovce. Těmto tlakům se snaží skutečně levicová reprezentace v Německu, ve Švédsku a dalších zemích důsledně oponovat.

EU je těžkopádná a lidem se zdá, že ve všem, nejen v řešení migrace. Kdo či co způsobuje tuto těžkopádnost?

Evropská unie začala reagovat na to, že vraky s lidmi se potápějí na moři mezi Libyí a Itálií, zhruba před rokem. Máte pravdu, že reakce byla rozpačitá, a teprve po půl roce se podařilo dospět k určité dohodě v tomto ohledu mezi středomořskými státy Evropské unie.

Ona těžkopádnost v rozhodování je dána řadou pravidel přijatých na mezinárodní úrovni, která se snaží EU dodržovat, a to často bez ohledu na realitu. Jde o námořní právo a některé mezinárodní konvence týkající se uprchlíků. Problém není zpravidla v mezinárodních konvencích, ale ve vnitrostátním zákonodárství jednotlivých států EU, které v kombinaci s mezinárodními konvencemi umožňují rozsáhlé zneužití sociálních systémů států EU. Na to poukazuje ostatně i britský premiér Cameron ve svých návrzích. Mimochodem značně asociálních.

Mohl jste na tuto těžkopádnost v dobách vašeho europoslancování nějak upozorňovat?

Ano, ovšem problém nedostatečné rychlosti reakce aparátu EU i přes veškeré intervence ze strany poslanců a členských států bohužel přetrvává a současný varovný stav schengenského systému ukazuje, že je nejvyšší čas některé základní normy začít důsledně dodržovat, protože jinak se EU nutně rozpadne. Je totiž známo, že systém, který nedodržuje vlastní pravidla, je odsouzen k zániku.

Jsou názory, že ruská stíhačka Suchoj byla sestřelena Turky proto, aby se zhatila dohoda mezi EU a Ruskem v boji proti IS. Vidíte to také tak?

Sestřelení ruského bombardéru nad syrským územím, a to bez ohledu na to, jestli opravdu jednu až dvě vteřiny letěl v tureckém výsostném prostoru, je jednoznačně pečlivě připravenou provokací, podobně jako nedávné bombardování stanoviště syrských vládních jednotek francouzsko-britskými letouny. Zdá se, že někteří politici začínají být nervózní z poměrně rychlého obratu vojenské situace v Sýrii po razantním vstupu Ruska na toto bojiště. Je velmi pravděpodobné, že Turecko významně obchoduje s Islámským státem a nejedná se pouze o masivní ilegální vývoz ropy ze syrských a iráckých nalezišť. Podle reakce NATO lze soudit, že státy EU i Spojené státy mají zájem o dohodu s Ruskem, a že tedy turecká akce nejvýznamněji poškodí právě Turecko.

Mimochodem v různých částech Ruské federace turecké subjekty masivně investují, vývoz nejrůznějších výrobků včetně potravin z Turecka do Ruska je rovněž významný a pro Turecko je ruská klientela v řadě letovisek velmi důležitá. Zdá se, že jedním z významných prvků, které vedly k této provokaci, je snaha znemožnit budování plynovodu Turkishstream. Myslím, že v krátké době uvidíme v těchto vztazích zajímavý vývoj.

Zmínil jste, že Turecko obchoduje s IS. Kdo podle vás ještě IS podporuje finančně?

Finanční zdroje Islámského státu – kromě nepřímých dotací ze Saúdské Arábie a Kataru – plynou i z dobré propagační práce tohoto uskupení na internetu. Tisíce bojovníků přicházejí, a to nejen do Sýrie a Iráku, z území Ruské federace, středoasijských republik i západní Evropy. Salafisté, kteří ovládají řadu mešit v zemích EU, svými postoji radikalizují mladé lidi, kteří se mnohdy cítí být na okraji společnosti, a navíc islám vyžaduje od muslimů tzv. desátek jejich příjmů. Pokud si uvědomujeme, že muslimů je více než miliarda obyvatel Země, pak i malá část z tohoto desátku, která přichází do IS, představuje významnou finanční pomoc. Hovoří se také o demontáži výrobních zařízení v oblastech obsazených Islámským státem s následným prodejem do Turecka, případně jiných států.

Bez toho, aby většina těchto transakcí probíhala přes Turecko, nebylo by fungování Islámského státu možné. Mimochodem přítomnost turecké armády v severním Iráku, a to až do oblasti Mosulu, naznačuje velmi delikátní vztah IS a Turecka.

Monika HOŘENÍ