KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OV KSČM 4. 2. 2020

V úterý 4.2. se uskutečnilo mimořádné zasedání OV KSČM. Jednomyslně schválilo s. Oldřicha Bubeníčka za kandidáta KSČM pro doplňovací volby do Senátu ve volebním obvodu č. 32. Dále schválilo postup v zajištění těchto voleb a rozpočet volební kampaně. Zabývalo se i přípravou na Krajskou konferenci, rozdělilo dotace KV na akce pro veřejnost na 1. pololetí, schválilo Organizační řád aktualizovaný v souladu se závěry Okresní konference a rozbor hospodaření za rok 2019. Předseda OV s. Tomáš Zíka popřál k narozeninám člence VV OV s. Heleně Ludvíkové. (JH)