KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PŘEPIS VIDEÍ ŠTRASBURK 11. – 12. 6. 2018

JEDNÁNÍ O MODERNIZACI DOHODY O PŘIDRUŽENÍ EU-CHILE

Chile je nesporně, podle řady ukazatelů i podle indexů lidského rozvoje, jednou z nejpokročilejších zemí Latinské Ameriky. Kontakty na politické i ekonomické úrovni mezi EU a Chile se dlouhodobě rychle rozvíjejí.

Chile přispívá k rozvoji dialogu v kolumbijském mírovém procesu.

Dlouhodobým problémem zůstává vztah k původnímu obyvatelstvu, který v nedávné minulosti vyvrcholil konfliktem s kmenem Mapuche. Podobně delikátní je i otázka jednání o možnosti přístupu Bolívie k Tichému oceánu. Tato se s různou intenzitou vrací od chilsko-bolívijsko-peruánské války z 80. let 19. století.

Smíšený parlamentní výbor EU-Chile ve svých společných prohlášeních vyjádřil podporu modernizaci dohody o přidružení, a to naposledy na svém zasedání 22.ledna 2018. Zásadní je snaha o dodržování lidských práv a základních svobod. V Chile došlo ke změně tvrdě restriktivního potratového zákona.  Důležitá je i  vzájemná shoda na nutnosti boje proti změně klimatu.

Významným prvkem je podpora snahy, aby lidé s nejnižšími příjmy měli v Chile neomezený přístup k vysokoškolskému vzdělání, což je žádoucí propagovat i v zemích EU. Dohoda podporuje rozšiřování výměny studentů a mládeže v rámci různých programů, jako představuje například ERASMUS+.

Přes řadu pozitivních prvků mám rezervovaný vztah k rozšíření zapojení v hospodářské a vojenské spolupráci obou partnerů, a proto v závěrečném hlasování se zdržím.

12.6.2018                                              Jaromír Kohlíček

SPOLEČNÁ PRAVIDLA V OBLASTI CIVILNÍHO LETECTVÍ A AGENTURA EU PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

Civilní letecký provoz  zemí Evropské unie a USA tvoří v současné době více než 60% světového civilního letectví. Agentura EASA poměrně spolehlivě plní úkoly, kvůli kterým byla vytvořena. Je logické, že v průběhu let se v leteckém průmyslu objevily nové jevy, a že v době, kdy se dynamicky rozvíjí letecká doprava, je nezbytné, aby na stav reagovaly i nové úkoly agentury.

         Tato novelizace zahrnuje novou kapitolu týkající se řízení bezpečnosti letectví.

Pro rozvoj lehkých letadel, tedy ultralightů a LSA je pozitivním momentem kompromis dosažený u jejich parametrů. Přesto věřím, že dříve či později přejdeme k jiným definicím užitečného zatížení.

Již řadu let probíhají bouřlivé diskuse na téma definice pro činnost leteckých modelářů na jedné straně a na straně druhé regulace v oboru bezpilotních letadel, takzvaných dronů. Současný tvar nařízení považuji za dobrý kompromis. Jako u každého kompromisu samozřejmě vidím možnosti zlepšení. Přesto budu hlasovat pro jeho přijetí v předkládané formě bez zásadních změn.

11.06.2018                                            Jaromír Kohlíček