KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA SLAVILA VÝROČÍ

Mezi nejvýznamnější univerzity v Evropě patří České vysoké učení technické. Studium je zde sice náročné, ale absolventi patří ke špičkám ve svých oborech. Letos slaví 310 let od založení a oficiální oslava proběhla ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR. Nesmírně si vážím pozvání od rektora Petra Konvalinky. Měl jsem tu čest sedět v první řadě s předsedou senátu Milanem Štěchem a rektorem ČVUT. V úvodu přivítal rektor dva hosty jmenovitě předsedu Štěcha a hejtmana Bubeníčka. V kulturní části vystoupil akademický orchestr ČVUT a vokální skupina Two Voices. Hráli se skladby Vivaldiho, Bacha, Griega, Mozarta, Debussyho, Bernsteina a Offenbacha. K tomu měl hlasitý doprovod páv, který se volně po zahradě pohybuje. K 310. výročí založení ČVUT byla vydaná limitovaná edice stříbrných medailí v počtu padesáti kusů. Bylo pro mě ctí, že jsem první medaile přebíral z rukou rektora spolu s Milanem Štěchem. Zdůvodněním bylo za významnou spolupráci s dopravní fakultou ČVUT v Děčíně a podílem na realizaci projektů ČVUT v Ústeckém kraji. Takové pocty se mě za dobu ve funkci hejtmana na akademické půdě ještě nedostalo. Dalších 48 oceněných již bylo z vedení univerzity, jeho fakult, organizací a bývalých i současných osobností ČVUT. Jedním z nich, který se ke mně po skončení přátelsky hlásil, byl děkan dopravní fakulty a exministr dopravy a spojů Petr Moos. Poděkoval za spolupráci s děčínskou fakultou a pochlubil se, že ji zakládal. Ale sympatické bylo, že ocenil význam a práci ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Oldřich Bubeníček