KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

OKRESNÍ KONFERENCE KSČM TEPLICE 28. 11. 2015

Maraton okresních konferencí KSČM v Ústeckém kraji zahájily v sobotu 28. listopadu Teplice. OK se zúčastnilo všech 54 delegátů s hlasem rozhodujícím a 11 hostů. Mezi nimi byli všichni tři poslanci KSČM z Ústeckého kraje  –  Ing. Hana Aulická- Jírovcová, Gabriela Hubáčková a Ing. Josef Šenfeld.  V pracovním předsednictvu zasedl člen VV ÚV KSČM za Ústecký kraj Pavel Vodseďálek a instruktorka ÚV KSČM Jitka Sachetová. Z dalších okresů Ústeckého kraje byli přítomni předseda OV KSČM Most Radek Belej a Louny RSDr. Stanislav Rybák. Do Teplic zavítal i historik a publicista PhDr. Josef Skála, CSc.  Okresní konferenci zahájil předseda  OV a KV KSČM Oldřich Bubeníček. Během  šestihodinového maratonu delegáti projednali předložené materiály, zvolili nové orgány a přijali konkrétní usnesení, kterým se bude okresní stranická organizace řídit další dvouleté funkční období. Konference se vyjádřila i k návrhu obsahových dokumentů pro IX. sjezd KSČM. Nejvíc pozornosti bylo věnováno přípravě na volby do zastupitelstva Ústeckého kraje, které se uskuteční v roce 2016 a kde bude KSČM obhajovat post hejtmana a dvacet mandátů. Na lídra kandidátky byl navržen stávající hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Na OK byl vyhlášen Okresní volební fond, na jehož podporu se přímo na jednání získalo 2 500 Kč. Volební kampaň zahájil předseda MV KSČM a zastupitel města Dubí Tomáš Zíka představením volebního plakátu:  VOLÍM SVÉHO HEJTMANA ZA HEJTMANA. 

Jitka Hanousková