KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA TEPLICE 15. 12. 2017

Zastupitelstvo Teplic – 18. zasedání

Tentokrát se zastupitelstvo sešlo v počtu 25 zvolených ze 27. První dvě hodiny jsme řešili rozpočet na rok 2018. Bylo o čem diskutovat. Investice na příští rok mají dosáhnout více než 740 milionů. Hlavními položkami má být výstavba kryté ledové plochy (257,5 mil. Kč), Aquacentrum (287,5 mil. Kč), trolejbusy (119 mil. Kč) rekonstrukce v DK (29 mil. Kč), nový skalničkový skleník v Botanické zahradě (7,7 mil Kč) a několik dopravních staveb za 46 mil. Kč. K tomu nutno přidat opravy a zateplení škol a školních zařízení (53,5 mil Kč), zateplení budovy magistrátu za 39 mil. Kč a několik dalších položek. Větší část se postupně posunovala z minulého roku a nyní se začínají akce realizovat. Shodou okolností ve volebním roce!!

Ke změnám (dlužno dodat drobným), které navrhovali kolegové nedojde a schválený objem rozpočtu je 1 772 mil Kč. To je historicky nejvyšší plánovaný rozsah výdajů městského rozpočtu.

Hlavní připomínky se týkaly cyklostezek – přes město jejich systém chybí a do okolí je až dnes schvalována studie cyklotrasy na Miladu. Obecní úřad bude posílen o 10 lidí a já se ptal na kapacitu školek (připravena studie nové školky Verdunská) a na možnost připravit studii propojení Atomka – Jateční v návaznosti na diplomovou práci, na kterou jsme dávali zadání. U Aquaparku se připravuje studie parkovacího domu.

Ve druhé části jednání jsme se – jako obvykle zabývali prodejem pozemků a odmítnutím prodeje či převodu parcel.jen v budě č. 18 – žádosti Salesiánů o parcelu v Trnovanech jsme po poměrně rozsáhlé debatě schválili odmítnutí jejího prodeje a zároveň pověření Rady města „k projednání záměru Salesiánů s cílem navrhnout vhodný pozemek k vybudování střediska k možnosti dále rozvíjet aktivity v dané oblasti“.

Bylo odepsáno několik pohledávek a přijaty dodatky zřizovacích listin několika škol a školek.  Je schváleno přebudování napojení Kladrubské na silnici 1/13. a schváleny výše odměn neuvolněným zastupitelům.

Nyní se tedy můžeme připravit na svátky.

 Zapsal:              Jaromír Kohlíček