KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

12. PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ 12. ČERVNA 2018

Okresní rada členů zastupitelstev a výkonný výbor OV KSČM svolali na 12. červen 12. pracovní setkání zastupitelů zvolených na kandidátkách KSČM v tomto volebním období. Hlavním tématem byla příprava kandidátek KSČM a volebních programů pro říjnové volby do zastupitelstev měst a obcí. Přítomní se navzájem informovali o stavu zpracování. Z 34 možných měst a obcí bude KSČM v okrese Teplice kandidovat ve 21, stejně jako před čtyřmi lety. Jak na sestavení kandidátek, tak i přípravě volebních programů se podílejí stávající starosta, místostarostové, členové rad i zastupitelé měst i obcí. Diskutují se možnosti volební propagace. V neposlední řadě se připravují členové do okrskových volebních komisí. Kandidátky spolu s nezbytným prohlášením kandidátů a souhlasem se zpracováním osobním údajů musí být do sekretariátu doručeny do 26. června, kdy bude kandidátky schvalovat zasedání OV KSČM. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka poděkoval všem stávajícím zastupitelům za čtyři roky aktivní práce ve prospěch plnění volebních programů KSČM ve městech a obcích a popřál hodně zdaru ve volební kampani i v samotných volbách. Příští pracovní setkání se uskuteční 4. 12. 2018. Nosným tématem budou výsledky voleb a situace v zastupitelstvech měst a obcí po ustavujících zasedání. (jh)