KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno 30.1.2020

BABIČKO VYPRÁVĚJ

Soudružka Jiřina Jirková z Drahkova se s námi podělila o vzpomínky na svoji rodinu z Českého Malína na Volyni. 

děkujeme

BABIČKO VYPRÁVĚJ

JEDNÁNÍ O LITOMĚŘICKÉ NEMOCNICI VEDE KRAJ SERIÓZNĚ

 

Je po svátečních Vánocích a tak bych rád zareagoval na rozhovor s předsedou OV KSČM Litoměřice Josefem Šenfeldem v Haló novinách 18. prosince. Jedná se o větší část rozhovoru, která se týká litoměřické nemocnice. Není žádným tajemstvím, že kraj, potažmo Krajská zdravotní, má zájem o Nemocnici Litoměřice, a. s., dlouhodobě. Jedná se o bývalou okresní nemocnici a v litoměřickém okrese Krajská zdravotní, a. s., žádné zdravotnické zařízení neprovozuje. Přitom se jedná o oblast se 120 tisíci obyvateli. Jen pro zajímavost, Krajská zdravotní má cca 7100 zaměstnanců a provozuje pět nemocnic s akutními lůžky a dvě nemocnice následné péče. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má 11 klinik a nejnovějším pracovištěm je Centrum komplexní kardiovaskulární péče. Když město Litoměřice počátkem roku oznámilo, že je pro něj ekonomicky neúnosné se dále o nemocnici starat, Krajská zdravotní projevila zájem znovu. Komu a jak prodat bylo věcí litoměřického zastupitelstva. Vznikl petiční výbor, který odmítal prodat nemocnici soukromému subjektu.

A zde se v rozhovoru vytvořilo historické vakuum. S petičním výborem od počátku spolupracoval náměstek hejtmana Stanislav Rybák, který má na starosti zdravotnictví. Petiční výbor požádal o schůzku i mě. Bylo to, myslím, velice otevřené a konstruktivní jednání. Na druhou stranu musím zdůraznit, že jsem o nemocnici několikrát jednal se starostou Litoměřic Ladislavem Chlupáčem a dalšími členy rady. Vlastní referendum mělo mimořádný úspěch v účasti a z pohledu občanů i výsledkem. Po referendu se zrychlila jednání mezi Ústeckým krajem a městem Litoměřice. Prvním výsledkem bylo dohodnuté memorandum, které schválilo průřezem zastupitelstvo města i kraje. Na jednání zastupitelstva kraje byla přítomná i mluvčí petičního výboru Alena Rožcová. A ta ve svém vystoupení veřejně poděkovala za pomoc komunistovi náměstku Rybákovi.
Mrzí mě, že předseda Šenfeld memorandum zpochybňuje, přestože bylo v obou případech schváleno koaličními i opozičními hlasy. Nazývá to dohodou, že se nedohodneme. Mezi občany Litoměřicka vnáší nejistotu, že to je jen hra o voliče. Politika je umění kompromisu, to ale bývalý poslanec jistě dobře ví. Má pravdu, že Litoměřice preferovaly odkup a kraj bezúplatný převod. Proto jsme se dohodli, že kraj převezme zdarma nemovitosti a město prodá akciovou společnost. Je také dohodnut termín, do pololetí 2020.
A ještě jedna maličkost, o které nepadlo v rozhovoru ani slovo. Ústecký kraj vede sedm let koalice, kde v obou volebních obdobích je hlavní silou KSČM. I současná koalice má eminentní zájem, aby nemocnice dobře fungovala ve prospěch občanů nejen Litoměřicka. A snad pro úplnost, kdo vedl poslední jednání před schvalováním memoranda. Za Ústecký kraj hejtman, 1. náměstek Martin Klika (ČSSD) a náměstek Stanislav Rybák (KSČM). Za město Litoměřice starosta Ladislav Chlupáč, 1. místostarosta Karel Krejza a radní Radek Lončák (všichni ODS).
Oldřich BUBENÍČEK (KSČM), hejtman Ústeckého kraje

DOUBRAVKA 1. 1. 2020

Český svaz turistů řadu let organizoval novoroční výstup na Doubravku. Letos opět stovky mladých i starých Čechů i Němců – odhodlaných poutníků – zdolaly na Nový rok kopec nad Teplicemi se zříceninou hradu. Nikdo poutníky nevítal, ale plno známých se zde – již tradičně – potkalo. Tak ať nám to sportovní nadšení vydrží po celý rok!!

Já jsem zdolal Doubravku v doprovodu mladších dvou dětí a jejich rodin – mj. i 5 vnoučat a davů dalších lidí. Tentokrát jsem neběžel.

Teplice, 1. ledna 2020     

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.