KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

AŤ SE NÁM VŠEM V NOVÉM ROCE DAŘÍ

Stojíme na prahu nového roku s očekáváním, co nám přinese. A také se můžeme podívat, jaký byl ten rok uplynulý. Pro Ústecký kraj celkem pozitivní. První rok pracovala nová koalice a vždy jsem se snažil o seriózní vztahy s opozicí. Kdo o to má zájem, rád s ním řadu témat proberu či jeho město a obec navštívím. Kraj opět hospodařil s vysokým přebytkem, přestože se podařila dlouhá řada investičních akcí, stovky milionů korun šly na dotační tituly a úspěšně pokračovala kotlíková dotace. Počátkem roku se podařilo odvrátit dvě stávky řidičů hromadné autobusové dopravy. Byla to jednání složitá, zdlouhavá, ale měla výsledek. Kraj plnil podepsané smlouvy a otázky řidičů byly pro jejich zaměstnavatele. Po nekonečných výběrových řízeních bylo dosaženo i dohody ohledně letecké záchranné služby. Společnost, která tu léta přes dvacet let je spolehlivá, piloti znají složitosti Krušných hor i Českého Švýcarska. Také pokračovaly rozsáhlé rekonstrukce v nemocnicích Krajské zdravotní, některé se dokončily, některé se dokončí v letošním roce. Ústecký kraj podporoval a bude podporovat složky Integrovaného záchranného systému. Přesto mě jedna věc v závěru roku nečekaně zaskočila. Zastupitelstvo neschválilo dar organizaci Women for women jeden milion korun na teplé obědy pro děti z chudých rodin. Ústecký kraj se nepřipojil k ministerskému projektu a přišel s vlastní iniciativou. Zde mohli na oběd dosáhnout i děti samoživitelek a samoživitelů, kteří pracují za nízkou mzdu. Zastupitelstvo se pravděpodobně v tomto roce k problému vrátí. I když je další možnost. Organizaci vede paní Tykačová a pan Tykač je spolumajitelem těžební společnosti na Mostecku. Od ní dostává kraj významnou podporu, ta by mohla jít místo kraji přímo Women for women a stovky dětí by se najedly. Právě při tomto hlasování se naplnilo ono okřídlené Sytý hladovému nevěří.
V oblasti zahraničních vztahu pokračovala aktivita Ústeckého kraje. Zastupitelstvo schválilo memoranda o spolupráci s vládou srbské samosprávné oblastí Vojvodina a také Zakarpatskou oblastí, která má sídlo na slovenských hranicích v Užhorodu. Pokračovaly rozsáhlé kontakty s okresem Ostróda v Polsku. Zde došlo i na fotbalové zápasy fotbalových akademii, které se hrály v Roudnici nad Labem a Ústí nad Labem. Mírně úspěšnější byli kluci z teplické akademie FAČR. Krajské volby přinesly změnu ve vedení Žilinského samosprávného kraje. První slovenskou župankou, tedy předsedkyní samosprávného kraje, se stala Erika Jurinová. První dopisy, které jsme si vyměnili, se minuly. Proto potěšilo, že oba obsahovaly maximální snahu o rozšíření dnes stagnující spolupráce. V závěru roku navštívila náš kraj početná delegace jihovietnamské provincie Kieng Giang vedená místopředsedou vlády. Provincie má maximální zájem o spolupráci. A počátkem října navštívil kraj prezident republiky Miloš Zeman. Byla to jeho poslední návštěva v tomto funkčním období. A věřím, že jste se zamysleli nad jeho vánočním projevem. Nejen proto, že ho pronesl z hlavy.
Co nás čeká letos? Budeme si připomínat 100 let od vzniku Československa a také 100 let od Rumburské vzpoury. V kraji proběhne řada akcí a přípravy se již rozjíždějí. Nabídku spolupráce dostane Žilinský kraj i Zakarpatí. Hned po Novém roce nás čeká první kolo prezidentských voleb. Počet kandidátů velký, ale výběr? Budeme volit toho svého. Jinak bude pokračovat výstavba olympijského centra Labe arény v Račicích a proběhnou desítky akcí v rámci programu Rodinné stříbro. A co nás čeká v KSČM? Máme za sebou výroční schůze do úrovně měst. Pokud si nechceme lhát sami sobě, tak žádná sláva. Přežívá stereotyp, stejná usnesení o mobilizaci a projednání a rozpracování usnesení. Výsledkem těchto jednání bude výsledek v komunálních volbách. Na kandidátkách se již pracuje od počátku roku. Ale ani ty nemohou být stále opisované. Čeká nás okresní konference, zvolíme si vedení a delegáty na kraj a na sjezd. Budu se ještě jedno volební období ucházet o post předsedy krajského výboru KSČM. Sjezd proběhne, to je již jisté. Ale proč si kazit počátek roku pro někoho zbytečnými úvahami.
Přeji Vám všem v roce 2018 hlavně zdraví, chuť nejen do stranické práce, snažte se držet mého nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. Platí to, věřte. A kdo dostane důvěru jet na sjezd, musí vědět proč tam jede a s čím tam jede. Jinak to je zbytečných 150 km tam i zpět. Hezký rok 2018.

Oldřich Bubeníček