KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

SETKÁNÍ VÝBORU PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU PS SE ZASTUPITELI A PŘEDSTAVITELI MĚST A OBCÍ

Ve dnech 15. – 17. 3. 2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Ústeckém kraji. V závěru pobytu  se výbor setkal s krajskými zastupiteli a představiteli měst a obcí.  Zúčastnila jsem se ho spolu s kolegou Jaroslavem Dubským z našeho okresu. V úvodu setkání vystoupil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.  Diskutovalo se zejména o přípravě zákona o sociálním bydlení. S tímto tématem přítomné podrobně seznámila náměstkyně MPSV Zuzana Jentschke Stöcklová a ředitel odboru sociálního bydlení David Pospíšil. Na dotazy odpovídali přítomní členové parlamentního výboru. Byly mezi nimi i další dvě členky výboru za KSČM Marta Semelová a Alena Nohavová. Diskuse byla zajímavá a získali jsem řadu nových informací jak o připravovaném zákonu o sociálním bydlení, tak o veřejné službě VPP nebo o inkluzi. Výjezdní zasedání, jehož cílem bylo přenést v kraji získané poznatky do poslanecké sněmovny, připravila členka výboru za KSČM Hana Aulická-Jírovcová. Sklidila za průběh pochvalu svých kolegů. 

Jitka Hanousková, zastupitel Ústeckého kraje