KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM HROB 22.11.2017

Maraton výroční členských schůzí městských organizací KSČM pokračoval ve středu v Hrobu. Komunisté se sešli tradičně ve společenské místnosti města. Předsedkyně MO Tatjana Vavřínová podala zprávu o činnosti městské organizace, hospodářka Jana Musilová o hospodaření. Je hezké, že organizace nezapomíná na drobné dárky nejen jubilantům, ale i nechodícím členům, které pravidelně informuje o dění ve městě.  Značná pozornost byla věnována návrhu kandidátů do vyšších orgánů a do voleb do Senátu i EP. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka informoval o průběhu výročních jednání v dalších organizacích, poděkoval místní organizaci za práci ve městě a popřál hodně energie do dalšího období. Členka KV KSČM Jitka Hanousková informovala o závěrech posledního zasedání KV a požadavcích směrem k vedení KSČM. (jh)