KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ŠTRASBURK 26.-27.3.2019

NÁSTROJ PŘEDVSTUPNÍ POMOCI

V listopadu 2015 Evropská komise stanovila střednědobou strategii politiky rozšíření EU. Postupně všechny státy Západního Balkánu získaly statut kandidáta a v současné době, na základě Kodaňských kritérií vedou dlouhodobý dialog s výhledem na přijetí za členské země EU. Tato strategie má posílit v NPP III, který začne platit v roce 2021 a má maximalizovat dopad přístupových jednání a usnadnit proces transformace jednotlivých států.
U všech zemí je kladen důraz na program hospodářských reforem, stabilitu institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin, existenci fungujícího tržního hospodářství a schopnost vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci EU. Celkově je navržena částka 14,5 miliardy € na období 2021 až 2027 pro zajištění financování předvstupní pomoci. Tato částka je srovnatelná s ročním příspěvkem České republiky do rozpočtu EU.
Program bude usilovat o širokou škálu využití ve vnitřních politikách, v oblasti bezpečnosti, migrace, výzkumu a inovací, životního prostředí a klimatu. Významnou roli bude hrát jistě i programu ERASMUS+.
Celé nařízení bohužel umožňuje vstupovat do programu zásadním způsobem Evropské komisi, na základě ne zcela jednoznačných kritérií. To je také důvod, proč na jedné straně skupina GUE celý program vítá, ale na druhé straně jej nemůže jednoznačně podpořit. Děkuji za pozornost.

26.03.2019 Jaromír Kohlíček

Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky

Osm let po arabském jaru, po kterém následovala bezprecedentní agrese skupiny největších států EU a USA proti Libyi a v návaznosti na likvidaci iráckého režimu i snaha o po podobné svržení vlády Bašára al-Asada v Sýrii. Projednává EP zprávu, ve které se o těchto krvavých událostech vůbec nezmiňuje. Jak oporné pokrytectví! Oblast Blízkého východu a Severní Afriky, tedy země Maghrebu a Mašreku a Izrael mají všechny s EU smlouvy o spolupráci. Od roku 2015 probíhala revize Evropské politiky sousedství, která se mimo jiné zabývala posouzením vývoje v regionu. Aktuálně projednávaná zpráva konstatuje, že se všemi zeměmi jsou uzavřeny dohody o přidružení k EU, ale vůbec se nezabývá stavem občanských práv v Libyi a v Palestině. Doslova tragickým příkladem nepochopení negativní role států EU na Blízkém východě je článek 54, který znovu důsledně odsuzuje všechna zvěrstva a porušování lidských práv, zejména ta, jichž se dopustili jednotky Asadova režimu a jeho spojenců. Chybí zde i jen náznak omluvy za podporu, kterou islámskému státu a dalším teroristickým skupinám poskytovaly a nadále poskytují státy EU a USA. Vzhledem k uvedeným skutečnostem skupina GUE nemůže tuto zprávu přijmout.