KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Zpráva o Srbsku za rok 2018

V úvodu zprávy o Srbsku se považuje za normální vyjádření mezinárodního soudního dvora, v souvislosti s rezolucí Valného shromáždění OSN 64/298 z roku 2010, které de – facto vzalo na vědomí jednostranné vyhlášení samostatnosti Kosova.  Jaké pokrytectví!!

         Srbsko, přes všechny snahy o jeho oslabení je i po krvavé agresi NATO stále klíčovou zemí uprostřed Balkánu. Navíc, jeho vedení bylo při posledním hodnocením kandidátských zemí onačeno za premianta.

         Zásadně protestuji proti snaze určovat této kandidátské zemi, s kým může a s kým nesmí spolupracovat v zahraniční a obranné politice.

Upozorňuji vážené kolegy na dlouhodobé mírové soužití desítek národnostních menšin v severovýchodní části země. Kéž by podobné podmínky, považované autorem zprávy za nedostatečné, měly menšiny v baltských zemích či v jiných státech Evropské unie.

         I přes dobrou vůli Srbska, avšak kvůli malé součinnosti ze strany Kosova, se nedaří uspokojivě řešit technické problémy spojené s nezákonným vydělením tohoto území ze Srbska. Toto je však úkol hlavně pro Evropskou komisi.

28.11.2018                                                              Jaromír Kohlíček