KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

LITOMĚŘICKÝ ODBORNÝ SEMINÁŘ 24. 9. 2016

V sobotu 24. září proběhl v sále  gotického hradu v Litoměřicích 2. ročník odborného semináře. Úvodní slovo měl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který zhodnotil působení KSČM v čele kraje za čtyřleté volební období. A pak se již střídali u mikrofonu odborníci z různých oblastí: ekonomka doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD., poslankyně EP Ing. Kateřina Konečná, Čs. vojáky proti válce zastupoval pplk. v.v. Ing. Ivan Kratochvíl, se zajímavou úvahou účastníky seznámila spisovatelka Lenka Procházková. Ze Slovenska přijel poslanec SNR PhDr. Luboš Blaha, PhD., který se netají tím,  že je marxista. Další host ze Slovenska byl prof. Ing. Peter Staněk, CSc. z ekonomického ústavu SAV. Všichni měli účastníkům co říci. V závěrečné diskusi došlo i na řadu otázek posluchačů, mezi nimi od Petra Kadavého a Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc. Z našeho okresu se semináře zúčastnila i Alena Vyšínová z Proboštova. RSDr. Karel Klimša pozval na další ročník Vratimovského semináře, který se výjimečně nebude konat letos na podzim, ale až brzy zjara příštího roku. Organizátoři LOS  slíbili, že všechny příspěvky budou dostupné na webu OV KSČM Litoměřice, takže se budou moci všichni zájemci s nimi detailně seznámit.

Jitka Hanousková