KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DOHODA O PŘIDRUŽENÍ EU – UKRAJINA

Výbor pro zahraniční věci, v závěrech svého jednání vidí pozitivní obraz provádění dohody o přidružení s Ukrajinou. Domnívá se, že pozitivní vývoj se týká justice, decentralizace, energetiky, zdravotnictví, důchodového systému a školství. Jak optimistické! Znepokojení výboru vyvolávají pouze fungování právního rámce proti korupci, dokončení decentralizační reformy a nedostatečné úsilí o de-oligarchizaci a privatizaci. Je zajímavé, že v této souvislosti EP požaduje plnou nezávislost vrchního státního žalobce a navrhuje se více soustředit na budování administrativní kapacity ukrajinského parlamentu (Verkhovny rady) a na monitorování implementace dohod o přidružení. Pokud jsem něco nepřehlédl, potom pokrok ve školství znamená ve skutečnosti likvidace menšinového národnostního školství a všeobecná ukrajinizace výuky. Co se týče decentralizace státu, kterou požadují i Minská ujednání, potom vnějšímu pozorovateli dá hodně práce, aby jakýkoliv pokrok vystopoval. Zpráva bohužel pomíjí obrovské a stále se zvětšující problémy s naplněním příjmové stránky státního rozpočtu, přehlíží pokračující nástup extrémně pravicových sil, likvidaci levicových aktivistů, či glorifikace Stepana Bandery. V ukrajinské společnosti nadále probíhá rozpad na malou skupinu bohatých a velkou skupinu těch, kteří pouze živoří. Zejména na venkově je tato situace kritická, není tedy překvapivé, že zemi opouští velké množství jejich občanů, kteří jsou nuceni hledat si obživu v zahraničí. Tuto zprávu rozhodně nemohu podpořit.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. poslanec EP