KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno 20.2.2020

NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA V KRUPCE

Ve čtvrtek 20. února se slavnostně otevřela nová sociální služba – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Krupce. Účastníky přivítal ředitel Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Ing. Oldřich Malý. Rekonstrukce objektu proběhla ve velmi krátkém čase od listopadu minulého roku a finančně jí pokryl Ústecký kraj. Ředitel poděkoval všem investorům i pracovníkům, kteří se na rekonstrukci podíleli. Pro 12 klientů i obslužný personál bylo vytvořeno velmi příjemné prostředí. Slavnostní pásku přestřihli hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, radní pro oblast sociálních věcí, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Mgr. Ing. Miroslav Andrt a vedoucí odboru sociálních věcí KÚ Ing. Petra Lafková. Mezi hosty byli i sponzoři DSS – předseda výboru pro kulturu a památkovou péči zastupitelstva Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Dubský a členka PKZ KZ a.s. Jitka Hanousková. O své zkušenosti s klienty se podělila starostka obce Háj u Duchcova Irena Pipišková, která je patronkou pro 40 klientů tohoto zařízení. Objekt býval hotelem Cavalier a vedení DSS má v úmyslu v brzké době otevřít v přízemí cukrárnu Kavalír, kde budou obsluhovat klienti. Přejeme klientům, aby se jim v novém zařízení dobře žilo a vedení DSS hodně elánu a energie do další nelehké práce v oblasti sociálních služeb.

Text a foto Jitka Hanousková