KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

3. PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ Z OKRESU TEPLICE 11.6.2019

Okresní rada členů zastupitelstev a výkonný výbor OV KSČM  svolali  na 11. červen 3. pracovní setkání zastupitelů zvolených na kandidátkách KSČM v tomto volebním období. Účastníky přivítal předseda OV KSČM Tomáš Zíka  a předal slovo místopředsedovi ORČZ Ing. Stanislavu Strohmeierovi, který setkání řídil. Hlavním tématem byla bytová politika, sport a kultura. Přítomní  se navzájem informovali o stavu bytového fondu v majetku měst či obcí, o podpoře kultury a sportu z rozpočtů.  Informace byly značně rozdílné, například v Teplicích je v majetku města 500 bytů, v Bílině město spravuje 350 bytů, v Oseku více jak 200, v  Újezdečku s tisícovkou obyvatel má obec 220 bytů, Duchcov  disponuje z původních 4,5 tisíce bytů 800 byty, v osmitisícovém městě Dubí byl skoro všechen bytový fond rozprodán a zůstalo 82 bytů ve vlastnictví města. Rozdílný přístup je i ke kultuře a sportu. V okresním městě bude příští zasedání zastupitelstva projednávat program rozvoje sportu, v nedávné době byl do užívání předán nový zimní stadion a rekonstruované Aguacentrum. Město přispívá na mládežnický sport různých odvětví, sportovní kluby dostávají cca 7,5 tis. Kč na jedno dítě (to může být maximálně ve dvou oddílech).  Město disponuje divadlem, kulturním  domem a Severočeskou filharmonii, přispívá na další projekty a různé akce. V Bílině dá město ročně na sport 6,7 milionů (z vrácených daní z výherních automatů). Sportoviště jsou velmi kvalitní a využívána nejen místními sportovci. O příspěvky na kulturu musí spolky žádat, město disponuje kulturním centrem a rekonstruovaným divadlem. V Oseku využili 20 milionovou krajskou dotaci  na fotbalové a atletické hřiště. Místo rekonstruovaného kulturního domu bylo vybudováno Společenské centrum, kde je pořádána řada akcí pro veřejnost. V Újezdečku  díky nezájmu vedení obce  fotbalové hřiště chátrá a je nefunkční,  působí zde jen kvalitní klub kulečníkářů  (letos vyhráli ligu) a šipkaři. Kulturní sál byl rekonstruován, ale je využíván sporadicky  (2 plesy). Občané za kulturou dojíždějí do okresního města, důchodcům bylo hrazeno 50 % ze vstupného. Letos to z provizorního rozpočtu zatím nelze. 14.9. v obci proběhnou již třetí volby do zastupitelstva. Duchcov praktikuje tzv. cvičkovné 2 000 Kč na každé dítě, město využívá dotační programy na  projekty, díky nim má kvalitní sportoviště na fotbal, atletiku. Kulturu zajišťují příspěvkové organizace města, působí zde divadlo M, město organizuje Casanovské slavnosti. V Dubí je na velmi dobré úrovni fotbal a tenis, město přispívá i na další sporty, celkem 2 miliony ročně. Kulturu zajišťuje městské kulturní zařízení, akce po celý rok, je využíván Dům s modrou krví i  novogotický kostel – koncerty, město pořádá dva plesy ročně,  Dubské slavnosti, přispívá na žádost dotacemi na různé soutěže (i Kuličkiáda KSČM). Na setkání tentokrát nepřišli zastupitelé z měst Hrob, Košťany a Krupka, takže výčet není úplný, ale i tak si přítomní udělali obrázek o tom, jak v těchto oblastech působí okolní města. Příští pracovní setkání se uskuteční 10. září 2019. Nosným  tématem budou odpady, jejich třídění a likvidace, což je  aktuální problematika všech měst a obcí.     (jh)