KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ÚVOD

 
 🍒Každoročně jsme se u příležitosti MDŽ setkávali ve městech i obcích, letos nám to pandemická situace nedovoluje. Proto přejeme ženám k nadcházejícímu svátku hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody aspoň touto cestou.🍒
 
eylemce_forum_266

 

1295795122_logo_kscm            KSCM Chomutov-letak_100x110.indd

   VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH

       OV KSČM TEPLICE

 

Sídlo: Spojenecká 803/15, 415 01  Teplice
Kontakty:
telefon: 725 646 045  
e-mail: ov.teplice@kscm.cz

bezplatná právní poradna: první pondělí v měsíci od 15 do 17 hod.

eylemce_forum_266

Kdo jsme a co chceme:

Komunistická strana Čech a Moravy je politickou stranou. Pro své označení používá zkratku KSČM.

KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky. Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.

Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.
Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie.

eylemce_forum_266

Informujeme své členy, příznivce, účastníky našich akcí, že  OV KSČM Teplice jako správce a zpracovatel osobních údajů dle GDPR, musí po dobu 5 let ode dne konání příslušné akce uchovávat potřebné osobní údaje vlastní členské základny i akcí. Za  účelem propagace svých postojů jsme oprávněni pořizovat a zveřejňovat fotodokumentaci a záznamy z akcí.

objednavatel: KSČM            zhotovitel:     KSČM