KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archiv 3.čtvrtletí

2012-09-20 BILANCOVÁNÍ
Oldřich Bubeníček
kandidát na hejtmana Ústeckého kraje
Konec volebního období přináší různá hodnocení a bilancování činnosti. Pozitivem současného zastupitelstva byla korektnost a slušnost při jednáních průřezem všech volebních stran. Nic na tom nemění fakt, že byly pouze čtyři, kdy dvě kraj řídily a dvě se snažily řízení kontrolovat.
Pokud hledáme pozitiva můžeme například uvést hromadnou dopravu, kdy přes neustálou snahu centrálních orgánů jí redukovat, zachoval Ústecký kraj počet autobusových i vlakových spojů. Za pozitivum lze považovat, že po odmítnutí ministerstva v roce 2010 hradí kraj spoluúčast obcím při čerpání evropských peněz ve výši 15% na všechny projekty. Určitě pozitivní je, že při slučování škol se neruší žádné obory. Na to se občas zapomíná. Samozřejmě, že se najdou naopak věci, které se měly řešit, a které se budou muset řešit v novém volebním období. Samostatnou kapitolou je dostavba dálnice D8, která je sice statní stavbou, ale všechny negativní důsledky dopadají na občany Ústeckého kraje, hlavně na objízdných trasách. Je to například integrovaný dopravní systém, o kterém se postupně přestalo mluvit. To bude pro občany využívající hromadnou dopravu velký přínos. Potřeba bude řešit stále odsouvané protialkoholní záchytné stanice, volají po nich zdravotníci, policisté i strážníci. A na program nového zastupitelstva by se měla dostat koncepce zdravotnictví v kraji, přestože Ústecký kraj vlastní pouze pět nemocnic a několik dalších zdravotnických zařízení. A pokračovat se musí v boji za zachování onkologického centra v chomutovské nemocnici, kde spádová oblast představuje 600 000 obyvatel. A důležité bude dostat do praxe rodící se plán zaměstnanosti, který by měl pomoci snížit vysoký počet nezaměstnaných v Ústeckém kraji.
2012-09-09 PREMIÉRA SE VYDAŘILA
Jitka Hanousková
V sobotu 8. září proběhl na dopravním hřišti v Teplicích – Proseticích první ročník MALÉHO DOPRAVÁČKA. Děti byly rozděleny do tří kategorií 3 – 6 let, 6 – 10 let a 10 – 12 let. V doprovodu pracovnic Městské policie v Teplicích, která dopravní hřiště obhospodařuje, si děti prošly všechny dopravní značky a pak předvedly svůj um v jízdě na kolech či koloběžkách. V doprovodných soutěžích připravených MV KSČM a LKŽ Teplice ti nejmenší vybarvovali obrázky s dopravní tématikou, větší se utkali v pexesu s dopravními značkami a nejstarší absolvovali test s dvaceti otázkami pro cyklisty. Všech 27 účastníků dopolední akce obdrželo diplom, medaili, sladkosti a drobnosti, první v každé kategorii pohár. Ty předával kandidát do Senátu PČR Ing. Jaroslav Dubský. Pořadatelé děkují všem, kdo se na akci jakýmkoliv způsobem podíleli a již teď myslí na vylepšení druhého ročníku.
2012-09-04 NA NÁVŠTĚVĚ U PŘÁTEL V DETVĚ
Jitka Hanousková
Jsou návštěvy, na které se nezapomíná. Určitě mezi ně patří i cesty k našim přátelům do družebního okresu Detva. Vedoucím delegace jmenované VV OV KSČM Teplice byl člen ÚV KSČM a krajský zastupitel Tomáš Zíka, příležitost zavítat na Slovensko dostal i předseda ORoK Vladislav Krejčí a člen OVŠ Václav Vadlejch. Tradičně delegaci doprovázela tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková. Jako vždy byl pobyt rozdělen mezi obě města okresu Detvu i Hriňovou. Po osmi hodinách pohodové jízdy /díky výbornému řidiči Tomáši Zíkovi/ jsme se setkali se slovenskými soudruhy. Přivítal nás předseda OV KSS Detva Bc. Julius Feješ a vitální ?starky? Ing. Martin Strelec. Naše první cesta tentokrát vedla přímo na radnici, kde jsme byli přijati primátorem města Detvy Ing. Jánem Šufliarským. A protože jsme se s ním setkali i při našich předchozích návštěvách, pohovořili jsme jako staří přátelé. Hodinka utekla jako voda a mířili jsme do Hriňové, kde bylo již tradičně připravené ubytování v penzionu Anka významného hriňovského podnikatele a sympatizanta Jozefa Košúta. Po večeři, při níž nám dělal společnost předseda ZO KSS Hriňová Anton Trebula jsme se přemístili do haly penzionu, kde na nás již čekali členové ZO z obou měst i vedení OV KSS. Nechyběl Ing. Ferko Indro, Andrej Zošiak, Peter Suja, Lubo Truban, poslanec Ladislav Moravčík. Celý večer jsme si měli o čem povídat, vyměňovali si zkušenosti ze stranické práce i ze zastupitelstev. Slovenští přátelé litovali toho, že se setkání nemohl zúčastnit předseda OV KSČM Oldřich Bubeníček a na dálku mu popřáli hodně zdaru ve volbách se vzkazem, že pokud se stane hejtmanem, přijedou mu osobně poblahopřát. Soudruzi kvitovali pomoc při volbách našeho europoslance Jaromíra Kohlíčka, o němž pochvalně hovořil i primátor Hriňové Mgr. Stanislav Horník, se kterým jsme se setkali druhý den na Košútce. Sobotní den začal návštěvou Polany, která se všem třem našim soudruhům líbila. Já využila hodinky volna k diskusi s předsedou OV KSS. A pak jsme se všichni v doprovodu Tono Trebuly, Petra Suji a Lubo Trubana vydali na 2. Gazdovský den do místní části Slanec. Cestu lemovaly stánky s řemeslnými výrobky, výstavy řezbářského umu, výšivek i fotografií Antona Trebuly – Kečkára /syna Tono Trebuly/. Navštívili jsme různé gazdovské dvory ? Polský, Maďarský, Moravský /tam bylo živo od rána do rána/. V Hriňovském gazdovském dvoře jsme shlédli nefalšovanou slovenskou svatbu a ochutnali placky /bramboráky/ pečené na plátech kamen. V Polovnickém dvoře nás přivítal Ferko Indro a setkali jsme se s Imrichem Balážem, dlouholetým předsedou OV Svazu Protifašistických bojovníků. S tím si nejlépe porozuměl Václav Vadlejch, který je předsedou MV Českého svazu bojovníků za svobodu v Bílině. Polovník „Mižo“ nám předložil báječný jelení guláš, při kterém jsme zavzpomínali na stejně dobrý srnčí guláš, jež připravil v roce 2007 na Záhorské chatě, kde byl v době naší návštěvy i předseda ÚV KSS Jozef Hrdlička. Po vydatném obědě nás krásné nazdobený koňský potah vyvezl na Košútku, kde jsme sledovali spolu s tisíci dalšími vystoupení folklórních souborů z Hriňové (od předškolních dětí až po dospělé). Nevšední zážitek. Cestou zpět jsme se zastavili v domě Tono Trebuly, který byl naším neúnavným průvodcem po celý den. V neděli ráno jsme se opět v jeho doprovodu prošli po městě a společně s Petrem Sujou, Martinem Strelcem a Julo Feješem odjeli do nedalekého Vígľaše. Naši hostitelé pro nás připravili návštěvu hradu, který prochází rozsáhlou obnovou. Naposledy jsme zde byli v roce 2009 a to byly ještě ruiny. Příští rok by chtěl investor hrad zpřístupnit veřejnosti. Nebude to ale klasický hrad, ale hotelový komplex s kongresovým sálem, bazénem, výtahem a nejmodernějším vybavením. Odborný výklad nám kromě zástupce realizátora podal bývalý starosta Vígľaše Pavel Výboh, se kterým jsme se setkali i v roce 2009 ještě ve funkci starosty. Závěr naší návštěvy pojali hostitelé opět ve velkém stylu. „Opulentní“ oběd připravil v restauraci Podháj vígľašský člen KSS. Po srdečném rozloučení s přáním brzké návštěvy v Teplicích jsem si ještě vyfotili „mašinku“ pod hradem a Tomáš Zíka nás bezpečně po sedmihodinové cestě dopravil zpět do Teplic. Velké poděkování našim slovenským přátelům a příští rok nashledanou v Teplicích. Fotografie z cesty jsou na našem webu a na nástěnce v sekretariátu.
2012-08-27 OHLÉDNUTÍ ZA VATROU K SNP
Jitka Hanousková
25. srpna se v Duchcově uskutečnila již 19. Vatra k výročí SNP. Význam 68. výročí připomenul předseda MV KSČM v Duchcově Jiří Kraft. Hosty přivítal zastupitel Petr Kňourek. Tradičního setkání na duchcovském koupališti se zúčastnili poslanci Gabriela Hubáčková a Josef Šenfeld, europoslanec Jaromír Kohlíček, který přijel přímo ze setkání KČP na Pomezních boudách v Krkonoších, člen VV ÚV KSČM Pavel Vodseďálek, předseda KV KSČM a kandidát na hejtmana Oldřich Bubeníček. Milým a pravidelným hostem Vatry byl Haiko Kosel, který zastupuje v saském sněmu nejen levicovou Die Linke, ale také malý slovanský národ Lužických Srbů. Na setkání se představili kandidáti do Senátu Jaroslav Dubský, místostarosta města Krupka a Jitka Sachetová, předsedkyně OV KSČM Litoměřice. Tu doprovázela tajemnice OV KSČM Soňa Grochalová. Mezi stovkou přítomných byli i účastníci z Teplic v čele s předsedou MV KSČM Lubomírem Škardou, Bíliny, Hrobu, Košťan, Krupky, Ohníče. Nechyběly členky LKŽ z Teplic a z Koštan, předsedkyně Českého svazu žen v Duchcově Marie Zeithammerová. Za vedení OV Teplice se zúčastnily tradičně místopředsedkyně Helena Ludvíková a tajemnice Jitka Hanousková. Setkání pozdravil předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Vatru zapálili poslanci J. Kohlíček a J. Šenfeld za vydatného sekundování organizátora akce Ivana Šebesty. A pak již následoval večer plný dobré country muziky oblíbené skupiny Střepy a srdečného povídání zpestřený krátkým ohňostrojem v podání místopředsedy MV KSČM Teplice Petra Víta. Vzpomínkový večer na události před 68. lety se vydařil a všichni odcházeli spokojení.
2012-08-22 VRAŽDA ZŮSTÁVÁ VRAŽDOU ZA KAŽDÉHO REŽIMU
Oldřich Bubeníček
krajský zastupitel
Vážit si těch, kteří za svobodu položili své životy, kteří plnili slova přísahy o obraně vlasti, kteří chtěli žít, ale nebylo jim to dopřáno. V pohraničí najdeme desítky a desítky památníčků, těch, kteří zahynuli při ochraně státní hranice před i po druhé světové válce. A všichni si zaslouží úctu a vzpomínku. Náhodou jsem objevil seznam mrtvých příslušníků armády, finanční stráže, četnictva, státní policie a SOS, kteří zahynuli na hranicích v letech 1938 až 1939. Autorem je Vladimír Pohorský z mého rodného Ústí nad Orlicí. Dlouhá řada jmen, většinou zavražděných henleinovci. Ale i polskými a maďarskými fašisty. Jedním z nich byl člen finanční stráže František Koubek, smrtelně zraněn henleinovci při přepadu stanice v Moldavě v Krušných horách. Bylo to 28.září 1938 a ještě tentýž den v mostecké nemocnici zemřel. V roce 1947 mu příslušníci finanční stráže z Dubí postavili nedaleko hraničního přechodu památník. Ten tu stojí dodnes. O několik desítek kilometrů dál na jihozápad, najdeme v Krušných horách jiný památník. U železničního viaduktu nad Českými Hamry ho má mezi stříbrnými smrky svobodník Jaroslav Soukup. Ten byl smrtelně postřelen narušitelem státní hranice 26.srpna 1963 těsně před půlnocí. I po roce 1989 se zde koná tradiční pietní akt s položením květin. Letos se přijela poklonit památce Soukupa téměř stovka účastníků. Pořadatelem akce byl Klub českého pohraničí ve spolupráci s OV KSČM Chomutov. S velkou pozorností vyslechli účastníci vystoupení senátora Václava Homolky, který bude v říjnu svůj post obhajovat. Ten zdůraznil, že Soukup nebyl cvičen k zabíjení, jak se to snaží říkat dnešní propaganda, ale složil přísahu k ostraze státní hranice. Proto při kontrole podezřelé osoby postupoval přesně podle služebních pokynů a to se mu stalo osudným. Byl zákeřně střelen zblízka do břicha. Při pátrání po vrahovi byli těžce zraněni další pohraničníci. Zlikvidovat se ho podařilo až při pokusu zezadu zastřelit četaře Páleníčka. Jak Homolka uvedl, takoví lidé, kteří si neváhali cestu za hranice prostřílet, jsou dnes vydáváni za hrdiny a obhájce demokracie. Soukupově památce se přijeli poklonit poslanci Gabriela Hubáčková a Josef Šenfeld, krajský předseda KČP Zdeněk Maršíček, krajský zastupitel Jaroslav Komínek, antifašisté ze sousedního Saska, mladí komunisté z Mostu, občané z Ústeckého a Karlovarského kraje a také z Prahy. Byl jsem zde i já s manželkou a malým vnoučkem. Příští rok uplyne 50 let od zastřelení svobodníka Soukupa a Homolka již dnes plánuje opravu památníku včetně jeho okolí.
2012-08-22 LIDÉ UŽ MAJÍ PRŮTAHŮ DOST
zdroj HALO NOVINY
Lidé poznamenaní neustálými průtahy s dostavbou dálnice D8 už toho mají dost. Chystají blokády jejích objížděk. Fandí jim i Jaroslav Dubský (KSČM), místostarosta Krupky na Teplicku. Blokáda má upozornit na problémy, které lidem v přilehlých obcích nadměrná doprava způsobuje. Obyvatelé chtějí ukázat soudu, že další zneplatňování stavebního povolení nikomu neprospěje. Blokáda by se měla uskutečnit do dvou měsíců a postihnout by mohla obě objízdné trasy, tedy směr na Ústí nad Labem i na Teplice. Organizovat ji chce občanské sdružení Nový Klapý, sdružující obyvatele stejnojmenné čtvrti ležící mezi železniční tratí a objízdnou trasou na Ústí. „Blokáda by netrvala déle než 45 minut, nechceme dělat velké problémy, ale chceme upozornit na to, jaké problémy s tím máme,“ uvedl jeden z organizátorů „blokády“ Vladimír Brchel. Očekává, že se na akci sejde 100 až 200 lidí, kteří zablokují autům cestu transparenty. „Klidně půjdu s nimi. Rozhodně jim fandím. Lidé z Bořislavi, Želan či Velemína, prostě ti, kterých se to nejvíce dotýká, skutečně potřebují na tyto šílené průtahy upozornit,“ řekl Haló novinám Dubský, který na problémy v souvislosti s neustálými průtahy kolem dostavby D8 upozorňuje dlouhodobě. Dubský, který je senátorským kandidátem KSČM ve volebním obvodu 32 ? Teplice, připomněl, že přes tyto obce nyní projíždí obrovské množství kamionů, které zdejším obyvatelům velmi komplikují život. To potvrdil i Brchel. „Lidé už toho mají opravdu dost. Nadměrná doprava poškozuje naše zdraví a majetky už příliš dlouho.“ Dálnice D8 je jednou z nejproblémovějších dopravních staveb v novodobé historii ČR. Úsek přes České středohoří se připravuje už od 90. let a v roce 2007 se dokonce oficiálně začal stavět, jenže na nejproblémovějším úseku o délce 4,7 km stále chybí potřebná povolení. To především kvůli odpůrcům dálnice, kteří zpochybňují různé úřední dokumenty kvůli banálním procesním chybám. Platí to i o aktuálním boji o stavební a územní povolení – lovosický stavební úřad ho vydal, krajský úřad zamítl odvolání, jenže soud vyhověl odpůrcům a případ vrátil krajskému úřadu. Ten sice odvolání ihned znovu zamítl, ale zatím nepravomocně. Práce se kvůli tomu po 2,5 měsících opět zastavily. Senátorský kandidát KSČM připomněl další problém, který s sebou průtahy přinášejí, a tím je finanční náročnost neustálého znovu obnovování stavby. „Protože jsem dělal v průmyslu, dovedu si představit, co stavební firmy stálo znovu rozjetí stavby a vybudování staveniště,“ upozornil Dubský s tím, že takovéto zbytečné náklady může zapříčinit jediný chronický stěžovatel, pokud se najde soudce, který mu promptně vyhoví. „Připadám si tu někdy jak v Kocourkově,“ povzdechl si Dubský.
2012-08-21 K VĚCI
Oldřich Bubeníček
krajský zastupitel
Poslední dobou se zase rozhořel spor mezi kuřáky a nekuřáky, a to díky návrhu zákona o výrazném omezení kouření na veřejnosti. Kuřáci poukazují na omezování svobody, nekuřáci na zakouřené prostředí, provozovatelé restauračních zařízení vidí zákaz jako likvidační. Osobně jsem napravený kuřák, nekouřím již dvanáct let. Kouřil jsem od studií, ale dnes mě to vůbec nechybí. Nedávno jsme byli s rodinou na dovolené v Sušici, na internetu jsem si našel hotel U Daliborky. Reklama nelhala, hotel po rekonstrukci, ale co bylo příjemné, hotel byl nekuřácký včetně hotelové restaurace. Kuřáci měli stolek u hlavních dveří u výtahu. A o hosty v restauraci ani večer nouze nebyla. Pokud jsme přes den šli někam na oběd, hledali jsme, kde se nekouří. U jídla mě to vadilo vždy. Mělo by platit, aby si své místo mohli najít kuřáci i nekuřáci. Pokud mám chuť na pivo, tak neznamená, že ho musím pít v zakouřené restauraci. Vadí mě třeba i na fotbale, když vedle někdo kouří a proudění vzduchu má zrovna směr na nás. Přestože jsme se rychle po roce 1989 zapojili do negativ Evropy, cigareta zůstala nejrozšířenější drogou u nás. Až potom následují další. Zdražování cigaret také nepřináší efekt, kouří se stále méně kvalitních a více pašovaných. Osvěta ve škole je jistě záslužná, ale když kouří rodiče i doma, efekt asi nepřinese. Pokud bude nový zákon přijat nebo ne, věčný kuřácký boj dobra ze zlem tady zůstane.
2012-08-16 POMÁHÁME A BUDEME POMÁHAT TAM, KDE TO KRAJ POTŘEBUJE
OLDŘICH BUBENÍČEK
vedoucí kandidát KSČM pro volby v Ústeckém kraji
Šetření, šetření, šetření, to slyší český občan dnes a denně ze sdělovacích prostředků. A vláda šetří na těch, co již mnoho nemají, snaží se zlikvidovat střední třídu a jeden z bodů šetření si vybrala zdravotnictví a školství. Pokud bude málo peněz ve zdravotnictví, budou si muset lidé více připlácet a pokud na to nebudou mít? Tak budou mít smůlu, a pokud budou mít velkou smůlu, tak stát ušetří, protože ti co zdravotnictví hodně stojí, tu již nebudou. Že to zní hodně absurdně až morbidně? Možná ano, ale na zdravotnictví se nedá šetřit donekonečna, zvláště pokud si všichni, za některé stát, platí zdravotní pojištění. Přece jenom jsme na začátku jednadvacátého století a při olympiádě se řada novinářů rozplývala nad úrovni zdravotnictví ve Velké Britanii. Tak proč bychom měli likvidovat to naše. Ve školství pokračuje „šetření“ průběžně, poslední novinkou české vlády je zrušení příspěvku prvňáčkům, tedy základním školám na jejich základní vybavení. Mohu zavzpomínat, když jsem začal chodit do první třídy základní školy, bylo to poprvé, co jsme dostali všechno vybavení zdarma. Měl jsem jen svoji tašku, penál a bačkory. Tenkrát se to bralo jako pokračující vyspělost republiky, která má zájem na maximálním vzdělávání dětí. Proto nevím, jak se to má hodnotit dnes. Školy dostávají stále méně peněz, nejraději by se výrazně omezil i počet učitelů, třídy by se naplnily až po dveře a zrušily speciální školy. Ať se všichni mačkají v jednom, nebudeme dělat přece rozdíly. A že z toho mohou učitelky a učitelé zešílet? Jistě dostanou královskou vládní radu, když se vám to nelíbí, tak si najděte jinou práci. A toto vše je také důvod, proč krajští zastupitelé KSČM a kandidáti pro další volební období věnují takovou pozornost zdravotnictví a školství. Ústecký kraj je krajem pro republiku životně důležitým. Dodává ji uhlí, elektrickou energii, chemické produkty, sklo, porcelán, zemědělské a potravinářské výrobky a řadu dalších. Za to chce zpět alespoň tolik co ostatní kraje. A přesto, že řadu problémů má řešit ze své podstaty stát, kraj ho v mnoha oblastech supluje. Proto jako zastupitelé KSČM klademe i pro další období důraz na kvalitní zdravotní péči zajištěnou jak Krajskou zdravotní, tak vhodně doplněnou o sít městských a dalších zdravotnických zařízení. Zde především o městské nemocnice v Žatci a v Rumburku, které zajišťují péči v rozsáhlých oblastech. A dlouhodobě bojujeme za onkologické centrum v rámci Krajské zdravotní. Lidé si ho v tomto kraji zaslouží. Budoucnost Ústeckého kraje vidíme v kvalitním vzdělávání a proto chceme nasadit náročnější laťku ve školách zřizovaných Ústeckým krajem. Budeme prosazovat podporu technickým a učebním oborům, o které je na trhu práce zájem. Při slučování škol budeme nadále klást důraz na zachování všech dosavadních oborů. Jsme přesvědčeni, že silná škola může mít silné partnery, kteří jsou i zárukou uplatnění žáků po skončení školy. To se týká především učebních oborů. Nakonec učiliště při velkých firmách nebylo v Československu nic mimořádného. Ale také bojujeme a budeme bojovat za vesnické školy, přestože to nejsou krajská zařízení. Škola na vesnici patří. Kolik jen dnes vidíme po vesnicích prázdných školních budov. Ke klasické větší vesnici patří škola, hospoda, doktor, dobrovolní hasiči a fotbal. Je na tom něco špatné, myslím, že určitě ne. A pokud chceme, aby mladí lidé na vesnici bydleli, potřebují toto základní vybavení. V zajištění malotřídních škol nám musí pomoci naši poslanci. Chceme se podílet na vedení Ústeckého kraje, aby naše pomoc kraji byla účinná.
2012-08-15 předseda klubu zastupitelů KSČM v KZ OLDŘICH BUBENÍČEK
odpovídal v Haló novinách na otázku ohledně dostavby dálnice D8
Krajský úřad Ústeckého kraje zamítl odvolání proti územnímu a stavebnímu povolení na dostavbu dálnice D8, je to dobrá zpráva?
Dobrá zpráva je, že se začne opět na dostavbě dálnice pracovat. Je to nekonečný kolotoč, tady již vůbec nejde o ekologii, ale o snahu brzdit dostavbu za každou cenu. Bylo by zajímavé spočítat, o kolik každé takové zastavení prací stavbu prodraží. Tady se nejedná o tisíce, ale hned jsme v řádech milionů korun. Pokud se jedná o historii stavby a neustálé obstrukce, tak jsme asi jedničkou v celé Evropě. Takové prvenství mě vůbec netěší. Klub krajských zastupitelů KSČM po celé volební období prosazoval dokončení stavby. Jednak proto, že kraj s obrovskou nezaměstnaností dálnici prostě potřebuje, a jednak kvůli situaci tisíců lidí na objízdných trasách v kraji, kde je drtí nekonečné kolony kamionů, cisteren a dalších automobilů. Proto chceme, aby byla dálnice konečně dostavěna.
2012-07-25 PŘI ODHALOVÁNÍ CHYB SE NESMÍ ZAPOMÍNAT NA KAŽDODENNÍ REALITU
Oldřich Bubeníček
zastupitel Ústeckého kraje
Blíží se krajské volby a nejen počasí, ale i politická atmosféra vypadá nepřívětivě. Někteří se tváří, že se nic neděje, jiní zase, že bude konec světa. A jiní se snaží tvářit normálně a zase mnozí jiní to naprosto nechápou. Výjimkou není ani Ústecký kraj. Zatím se bojuje pouze v tisku, ale někdy to jsou pořádné „pumelenice“. Kritika stíhá kritiku a přitom kritik často zapomíná, že to není tak dlouho, co o tom samém sám rozhodoval, a bylo vše v pořádku. Populárním tématem se stala i Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Již se ale málo říká, že prakticky všechny problémy, které dnes řeší, jsou z dílny rady z minulého volebního období, kdy Ústecký i Karlovarský kraj ovládla ODS, přičemž Ústecký absolutně. A pokud se to někdo snaží řešit, jsou to současná krajská zastupitelstva. Ve vedení rady došlo ke změně až letos, ale je nutné ocenit, že se našla vůle tuto změnu udělat. Po Jiřím Šulcovi z ODS byl předsedou zvolen ústecký zastupitel Jaroslav Komínek z KSČM a dovolen za člena byl další komunistický zastupitel Radek Belej. Z osmi zástupců za Karlovarský kraj jsou také dva za KSČM. To znamená, že čtvrtina zástupců je zde nyní za komunisty. Připomínám to proto, že pokud chci něco změnit, musím mít odvahu a možnost do toho také mluvit. Alibistické „mělo by se“ tady nemá místo. A snaha něco řešit tady určitě je, i když to je bolestné a může to být i pro kraj finančně nepříjemné. Nový předseda Jaroslav Komínek se také snaží situaci vysvětlovat v médiích a podrobně informoval europoslance Jaromíra Kohlíčka, který úřad navštívil. Byla zde poslankyně Gabriela Hubáčková, senátor Václav Homolka, zastupitelé Radek Belej a Ivo Perna, z titulu předsedy klubu se o současný stav zajímám také. Zastávám názor, že pokud v minulosti došlo k porušení pravidel, musí se vše prošetřit. A pokud na tom pověřené orgány pracují, musí také říci výsledek své práce. Stejný závěr by měl být k populárnímu tématu – předražené přístroje v Krajské zdravotní. Za prvé, jde o problém z minulého volebního období, a za druhé, o předražení se jen mluví. Je to sice vděčné volební téma a dá se na tom politicky vydělat, ale proč konečně někdo nerozhodne, když se podala řada trestních oznámení. To, že Úřad regionální rady vyzval Krajskou zdravotní k vrácení dotace na nákup zdravotnických přístrojů, ještě samo o sobě neznamená, že cena nesouhlasí. Podle Komínka je důvodem vrácení peněz porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce, konkrétně pochybení při administraci veřejné zakázky při nákupu zdravotnických přístrojů. A toto řízení s Krajskou zdravotní obnovilo nové vedení Regionální rady. Nyní se žádné nové výzvy nedělají, žádné projekty se neproplácejí. Snahou je situaci řešit ku prospěchu Ústeckého kraje a Karlovarského kraje a jejich občanů. Situace může být nebezpečná i z jiného důvodu. Nejenže po různých podnětech se může zastavit tok peněz z EU, a to nejen do Ústeckého kraje, ale elegantně se může zapomenout na občany jako takové. Pod rouškou populistických hesel se může zapomenout na řešení vysoké nezaměstnanosti v kraji, na sociálně ekonomické problémy, na soužití majority s minoritou, na složitou bezpečnostní situaci v některých oblastech kraje, ale i potřebnou autobusovou a vlakovou hromadnou dopravu, zachování vesnických malotřídek či finanční zajištění sociálních ústavů a domovů pro seniory. Pokud děláme pořádek ve věcech založených před řadou let, nemůžeme zapomínat na každodenní život občanů Ústeckého kraje. To je úkol, proč nás občané zvolili.
2012-07-23 NA FOTBALOVÉM EURO 2012 STARTOVAL I FK BÍLINA
Oldřich Bubeníček
Hráli na EURO 2012, tak by se dal nazvat zážitek severočeských fotbalistů. Koncem června startovali v severopolském Polpinu na MINI EURO 2012, kde svým složením skupin, kopíroval turnaj Mistrovství Evropy dospělých. Zúčastnilo se 16 mužstev ročníku 2000, FK Bílina zastupoval Českou republiku. „Když přišla pozvánka, byli jsme hrozně překvapeni. Nakonec jsme zjistili, že v organizačním výboru byl někdo z východního Polska, a protože má Bílina dlouholeté vztahy s Bilgorajem, byli jsme doporučeni my z Bíliny,“ vysvětluje účast bílinský trenér Václav Mojžíš, který je také sekretářem klubu a zastupitelem za KSČM ve městě. Ve skupině měli rozlosování ME Rusko, Řecko a Polsko. „Když jsem viděl poprvé na tréninku Rusy, kteří přijeli z Kalinigradu, nevěřil jsem svým očím, co Ti kluci s míčem uměli. Jejich trenér mě říkal, že jsou pětinásobní mistři ruské ligy a celkově, že má ročník 2000 v Rusku vynikající úroveň, tak se máme za pár let na co těšit,“ dodal Mojžíš. Všechna družstva dostala na místě sady reprezentačních dresů, na zádech měla v polštině název země, kterou reprezentovala. Hned v prvním zápase kopírovali bílinští kluci své dospělé vzory a prohráli s Ruskem 17:0. Ovšem v dalším porazili Řecko 10:2. Rusové porazili Poláky 24:0 a k postupu stačila Bílině remíza s Polskem. Po prvním poločase také vedla 4:0. „Ovšem co s námi udělal rozhodčí ve druhém poločase, to se tak hned nevidí. Kopalo se proti nám pět penalt a prohráli jsme 5:6. Protestoval jsem já, protestovat šel i ruský trenér, který naše kluky chválil za dobrý fotbal, že toto nemá nic společného se žákovským turnajem. Ale postoupili Poláci. Kluci to obrečeli, tu nespravedlnost snášeli hůře než dospělí,“ ukázal na jedinou kaňku turnaje Mojžíš. V zápase o umístění porazila Bílina Německo 10:2, Itálii 9:2 a Ukrajinu 7:3 a Česká republika skončila na 9.místě. Pořadatelé si ale chybu uvědomili a udělili českému mužstvu cenu fair play. Asi za to, že to po zápase s Polskem nezabalili a neodjeli domů. Jasným vítězem se stalo Rusko s celkovým skóre 154:0! „Jinak ale musím uznat, že vše bylo dobře organizované, Poláci se o nás starali, každý den jsme jezdili na výlety, byli jsme se koupat v moři v Gdaňsku a podívali jsme se i na stadion, kde se hrálo EURO. Chtěl bych touto cestou poděkovat starostovi Josefu Horáčkovi za pomoc při zajištění dopravy od Speciálních staveb Most včetně výborného řidiče. Speciálky na týden uvolnili auto i s řidičem, to byla obrovská pomoc. Tajemníkovi Ladislavu Kvěchovi za organizační záležitosti a Oldovi Bubeníčkovi za zajištění sady teplákových souprav od KV KSČM,“ poděkoval za spolupráci Mojžíš.
2012-07-21 POŠKOZENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTÍ POCHODU SMRTI V KRUPCE
Oldřich Bubeníček
zdroj Haló noviny
Jedná se o hyenismus nejvyššího kalibru. Nedá se pochopit, že se najde někdo, kdo na tomto pietním místě dokáže něco ničit nebo ukrást. Odsoudit takový čin je slabé slovo. U památníku 313 obětí pochodu smrti se koná každoročně největší pietní akce k výročí osvobození na celém teplickém okrese. Koncem dubna 1945, kdy se Němci snažili vězně z koncentračních táborů dostat z dosahu osvobozující Rudé armády, zastavil na místním nádraží transport s 1880 vězni mnoha národností a vyčerpaní a hladoví zde zemřeli většinou na tyfus a zápal plic. Transport potom pokračoval na Plzeň. Po válce byla těla exhumována a pohřbena do hromadného hrobu na Prokopce. Od roku 1948 stojí na tomto místě památník. Město Krupka se o pietní místě pečlivě stará a již jsme hovořil s místostarostou Jaroslavem Dubským, který mě potvrdil, že vše bude uvedeno do původního stavu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *