KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KLUBOVÉ SETKÁNÍ LKŽ 7. 5. 2018

V pondělí 7. května  se na pravidelné měsíční schůzce sešel Levicový klub žen v Teplicích. V úvodu předsedkyně Nataša Schalková popřála s drobným dárkem dvěma jubilantkám a pak se již klub věnoval své běžné činnosti vycházející z pololetního plánu a reagující na aktuální situaci. Jedním z bodů bylo i projednání účasti na celorepublikovém setkání LKŽ, které se uskuteční 18. – 20.5. ve Zderaze. Jitka Hanousková předala LKŽ informaci starosty obce Toužetín (KSČM) o památníku Karla Aksamita, o který obec pečuje. Členky LKŽ vyhodnotily velmi zdařilou Předmájovou zábavu, kterou uspřádaly a svůj podíl na oslavách 1. Máje a PA v Terezíně. Aktivně se budou podílet na pietních aktech k 73. výročí osvobození a dalších akcích, které bude MV KSČM Teplice pořádat. Na 19. červen LKŽ připravuje PA k 74. výročí hrdinné smrti Karla Aksamita. (jh)