KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

REALIZACE NOVÉ POLITIKY PRO SPOTŘEBITELE ENERGIE

písemné prohlášení z plenárního zasedání EP v Bruselu konaném k datu 25. – 26.5.

Pod názvem realizace nové politiky pro spotřebitele energie se skrývá poměrně rozsáhlá zpráva, která na 9 stranách přináší některé zajímavé myšlenky. Mylně tvrdí, že může existovat ideální volný trh bez ovlivnění ze strany přirozených monopolů. Sympatické je stydlivé konstatování nutnosti odstranění energetické chudoby. Přeloženo, autor by rád navrhl “ Právo na zásobování elektrickou energií „. Směrnice ovšem toto právo neřeší. Autor má zjevnou snahu umožnit každému, aby mohl vyrábět elektrickou energii. Ani v tomto případě nejde o přesnou technickou specifikaci, ale spíše o apel na národní vlády. Podobně zůstává v rovině deklaratorní výzva k zajištění rozumných cen, včetně uznání, že jiná má být cena ve špičce a jiná mimo ní, autor dále hovoří o cenovém zvýhodnění subjektů, které mají možnost systému zajistit skladování energie. Hovoří se zde o přínosu nízkých cen pro spotřebitele, jako pozitivní je považováno rozšíření počtu obcí s plným krytím vlastní spotřeby. Doporučuje se prověřit nárůst pevných složek ve fakturách, klasickým případem o skokový nárůst pevné složky ceny energie je snaha velkých dodavatelů výrazně zvýšit cenu za připojení k elektrické síti, případně odvodit cenu připojení od velikosti jističe. Vzhledem k tomu, že byť nezávazně, přesto jasně, požaduje zpráva řadu pozitivních změn, skupina GUE – NGL ji podporuje.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

poslanec EP