KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MĚSTSKÁ KONFERENCE KSČM BÍLINA 20. 11. 2019

Delegáti městské konference KSČM v Bílině projednali zprávu o činnosti MV KSČM a úkolech do dalších období, zprávu o hospodaření MV KSČM, zprávu revizora MV KSČM a stanovisko k návrhu obsahových dokumentů XI. sjezdu KSČM. V diskusi zazněla kritika – strana je špatně čitelná pro lidi, nechává si ukrást myšlenky, které jsme měli, nemá co nabídnout mladým, usilujeme o funkce, i když na ně nemáme. Předseda OV KSČM T. Zíka poděkoval za práci ve ztížených podmínkách, reagoval na kritiku vedení, hovořil o nutnosti vytvořit vyváženou kandidátku pro volby do KZ. Hejtman ÚK O. Bubeníček zrekapituloval působení na kraji a 3,5 letou práci komunistů v předchozím volebním období na radnici v Bílině.  B. Zajpt vyzdvihl úvodník předsedy OV v posledním vydání zpravodaje OV KSČM. MK zvolila 12ti členný městský výbor KSČM. Novým předsedou MV byl zvolen Jiří Konárek. Dále byla zvolena tříčlenná revizní komise, dva členové VV OV KSČM, člen revizní a rozhodčí komise OV KSČM a devět delegátů na Okresní konferenci KSČM. Aklamací MK doporučila okresní konferenci kandidáty na funkci předsedy OV, člena ÚV, členů do KV, KRK, KRoK, návrhy na delegáty krajské konference, XI. sjezdu KSČM, kandidáty pro volby do KZ v pořadí podle počtu nominací, návrhy na předsedu a místopředsedy KSČM. Městská konference uložila řadu úkolů jak základním organizacím tak městskému výboru (jh)

Jiří May na našem facebooku k MK poznamenal:

Je dobře že zazněla i kritika,ale co s tím?Na schůzích se scházejí ti nejvěrnější, přesvědčení komunisté a zase se přesvědčují navzájem o správnosti toho čeho chce strana dosáhnout,že musíme zagitovat co nejvíc spoluobčanů aby šli k volbám a podpořili naše kandidáty,kritizují současné poměry ve společnosti ap.Patří jim za to poděkování,že udržují stranu v činnosti a tak alespoň nějak dávají o sobě vědět.Všichni víme,že strana „stárne“,víme že vlastně nemáme co nabídnout ostatním občanům a hlavně mladým lidem jak kriticky zaznělo i na této konferenci.Potíže už nám dělá naplnění i našich kandidátek pro kdejaké volby,využíváme k tomu i občany,kteří s námi alespoň sympatizují. Soudruzi s UV KSČM dávají o sobě vědět nejvíc právě před volbami a když volby nedopadnou podle jejich představ,tak se dokonce ti „vrcholoví“vyjádří v tom smyslu,že se špatně pracuje v ZO KSČM,vědí vůbec o problémech s jakými se ZO musejí potýkat?!?!?!Asi nevědí,jelikož v mezidobí voleb se zabývají mocenskými strkanicemi v samotném UV KSČM. Nikde jsem nezaznamenal co UV dělá pro to aby jsme byli pro občany přijatelnější, co nabídnout právě mladým lidem aby se začali zajímat o činnost naší strany. UV si musí vážit práce těch soudruhů,kteří udržují činnost ZO KSČM v místech svých bydlišť a být jim vděčný za jejich práci.Díky této práci jsme stále ještě stranou ,která je zastoupena v parlamentu!!! A né svalovat vinu za neúspěch ve volbách na ty „dole“.Přeji všem soudruhům,kteří se aktivně podílejí na činnosti ZO KSČM hlavně zdraví do dalšího nelehkého období.