KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

11. ZASEDÁNÍ OV KSČM 17. 12. 2019

17. prosince se na svém 11. zasedání sešel OV KSČM Teplice. Předsedové či zástupci všech ZO a MO KSČM okresu Teplice vzali na vědomí zprávu o průběhu a závěrech 9. zasedání UV KSČM, schválili zprávu o činnosti VV OV KSČM od posledního zasedání OV, zprávu o kontrole připravenosti Okresní konference a o výsledku vnitrostranických jednání. Rozhodli o pokračování v poskytování ročního finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč postiženému chlapci B.B. z Teplic. Zasedání vyzvalo ty ZO a MO KSČM, jejichž členové dosud nepředali Souhlas se zpracováním osobních údajů, aby tak učinili do konce letošního roku. Jednání doporučilo členům ZO, MO podpořit svou účastí PA k výročí Nelsonské katastrofy v Oseku 4. 1. 2020 od 10 h. u památníku. Uložilo VV OV KSČM zabezpečit realizaci POZ Okresní konference, organizacím zajistit co nejširší účast členů a sympatizujících na PA k 89. výročí Duchcovského viaduktu 8. 2. od 10 h. u památníku, okresní radě členů zastupitelstev připravit na březen 2020 6. pracovní setkání členů zastupitelstev s nosným tématem: výměna zkušení z práce výborů a komisí a spolupráce různých subjektů v rámci měst a obcí. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka v závěru jednání poděkoval organizacím za aktivitu během celého roku, o čemž svědčí i přehled akcí za rok 2019 a popřál všem příjemné svátky vánoční a úspěšný rok 2020.
(jh)