KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM DUCHCOV 10. 10. 2019

Druhá výroční členská schůze městské organizace v okrese Teplice proběhla v Duchcově. Jednání řídila místopředsedkyně MO KSČM Marie Dvořáková. Člen výboru Ing. Stanislav Strohmeier podal zprávu o činnosti a akcích organizace od poslední výroční členské schůze. Připomněl sedm bodů, kterými KSČM podmiňuje podporu vládního kabinetu. Zpráva revizní komise konstatovala, že hospodaření MO probíhalo bez závad a v souladu se směrnicemi. Místostarosta města Ing. Stanislav Strohmeier zrekapituloval výsledky loňských voleb do zastupitelstva města a podíl dvou zastupitelů a členů výborů a komisí za KSČM na chodu města. VČS projednala návrhy do vyšších stranických orgánů a zvolila nový výbor městské organizace. Předseda MO KSČM bude zvolen na příštím jednání městského výboru, ze zdravotních důvodů nebyl na VČS přítomen. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka detailně informoval o přípravě okresní konference, kde budou posuzovány návrhy nejen do stranických orgánů, ale i kandidáti pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje. Poděkoval za práci členům městské organizace a kvitoval, že chtějí zlepšit informovanost občanů o činnosti komunistů ve městě zkvalitněním vývěsních skříněk.
Jitka Hanousková