KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KOORDINÁTORKY ICAP NA TEPLICKU

V pondělí 5. října zavítaly do Ústeckého kraje účastnice druhého Středoevropského setkání solidarity s Kubou, koordinátorky projektů kubánského institutu přátelství mezi národy (ICAP) Ibis Alvisa Gonzalez a Gladys Ayllon Oliva. Doprovázel je konzul Kubánské republiky v ČR Angelo Gustav Suarez Corder, předseda Společnosti česko-kubánského přátelství Ludvík Šulda a tlumočnice kubánské ambasády Eva Mánková. Delegaci přijal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Setkání se zúčastnila členka zastupitelstva ÚK Jitka Hanousková. Po oficiálním rozhovoru pozval hejtman hosty na oběd, který probíhal ve velmi přátelské uvolněné atmosféře. Odpoledne delegace odjela do Krupky, kde si prohlédla nově vybudovaný park Herty Lindnerové, který byl financován z Regionálního operačního programu Severozápad. Hosty přivítal místostarosta města Jaroslav Dubský a předseda MO KSČM Petr Kadavý. Po prohlídce, kde si vzácní přátelé vyzkoušeli i některé herní prvky, proběhla v Koloseu neformální beseda se členy MO KSČM. Té se zúčastnil i teplický zastupitel Jaromír Kohlíček. V živé diskusi se hovořilo o všech oblastech života na Ostrově svobody. Hosté ocenili milé přijetí a poděkovali za dárky, které jim místostarosta předal.
Jsme hrdi na to, že jsme mohli na Teplicku přivítat tak vzácnou návštěvu.

Jitka Hanousková, předsedkyně pobočky SČKP Teplice